آرشیف

2019-2-22

الحاج امین الدین سعـیـدی

سفر معراج از صخره مسجد الاقصی

قبل از همه باید با تمام قوت بیان  داشت که کنه و حقیقت معراج به تمام ابعاد آن برای ما انسانها، معمولی و قابل درک و شناخت کامل نیست.  حقیقت معراج نه از امور حسی است که بتوان با حواس ظاهری انسانی خویش آنرا با تمام عًمق و بُعد آن درک کنیم و نه از امور عقلی است که بتوان براساس قوانین عقلی آنرا بیان داشت.
بدین اساس برای درک حقیقت معراج باید مانند یک مسلمان و مؤمن باید به آیات قرآن عظیم الشان واحادیثی نبوی،مراجعه نموده تا بخش از حقیقت آین سفربا عظمت را در حیطه فهم انسانِی و اسلامی درک نموده بتوانیم .
اهمیت ومقام معراج در دین مقدس اسلام به حدی ذی اهمیت است، که یک  سورۀکامل از قرآن عظیم الشان  به داستان معراج معجزه آسای رسول الله صلی الله علیه وسلم اختصاص  یافته وآن سفر در شب را اسراءنامیده.  بخش های از داستان معراج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم  در سورۀالنجم  نیز هم بیان شده است.
دراین هیچ جای شک نیست که معراج  ورفتن به دربار الهِی در مقیاس بشری مهمتر از اسراء و سفر درشب  تا بیت المقدس و بعد بلند شدن به دربار الهِی  می باشد. در نتیجۀ این سفر شب عروج به عرش الهی صورت میگیرد. 
معنی «اسراء:» السری: سیر اللیل (سیر در شب )  کلمه اسراء و سری که ثلاثی مجرد آن است به معنای سیر در شب است وقتی گفته می‌شود «سری و اسری» معنایش این است که فلانی در شب راه پیمود.بنآ رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفرشبانهء مسافتی در حدود ۲۰۰۰کلیومتر، به قصد معراجرحلت کردهو عروج به عرش الهیبوقوع  پیوسته. 

ادامه مطلب در اینجا