آرشیف

2016-4-15

الحاج امین الدین سعـیـدی

ســـــــوره الکافرون

نام این سوره « الکفرون » است ، واین نام از آیهٔ اول سوره گرفته شده، « سورهٔ کافرون » مکی،  دارای(1) رکوع ، (6) شش آیت،  (26) بیست و شش کلمه، (99) نودونه حرف، و  (36 ) سی وشش نقطه است.
از فحوای آیات  این سوره طوری معلوم می شود که: دشمن در این مرحله خواهان نوعی از سازش با پیامبر صلی الله علیه وسلم است، مشرکین قریش، این را برای خود مفید شمرده که پیامبرصلی الله علیه وسلم  را از قاطعیت و
سازش ناپذیری وهجوم کوبنده ومسلسل بر دین ومذهب ومعبودان خود باز دارد و به انعطاف و دارد.

 

ادامه مطلب در اینجا