آرشیف

2015-4-6

رسول پویان

سرود آتش: سوگنامۀ فرخنده

نوت: این سوگنامه احساسات متنوع شاعرانی است که قلب شان از ظلم، ستمگری، وحشت، کشتار و خونریزی های این عصر به درد آمده است و بی اختیار فریاد می کشند و بر زمین و آسمان می خروشند که تا بکی این آتش ظلم و بیداد و کشتار انسانها ادامه دارد. این مجموعه به مثابۀ مشتی نمونۀ خروار، بیانگر احساس و عواطف گوناگون و نگاه های بس متنوع این شاعران به قتل دردناک و مظلومانۀ فرخنده است. این یک سند تاریخی جاودانه است. در این مجموعه تعدادی شعر اضافه شده است، لطفاً این را بجای سوگنامه یی که دیروز فرستادم نشر کنید.
 

برای مطالعه این سوگنامه اینجا را کلیک نمائید