آرشیف

2018-6-21

محمد اسحاق ثنا

سخنان کوتاه در مورد مجموعه شعری (فریاد) سروده جناب ساعی فاریابی

سخنان کوتاه در مورد مجموعه شعری (فریاد) سروده جناب ساعی فاریابی

مجموعه شعری تحت نام( فریاد )که زاده طبع دوست دیرینه استاد سابقه دار معارف کشور جناب محمد ایوب ساعی که در سال 2017 به تیزاژ500 نسخه از جانب انجمن دانش در ترونتو کانادا اقبال چاپ یافته توسط دوست مهربان محترم امان معاشر بدستم رسید.

این مجموعه شعری حاوی 33پارچه شعر فارسی دری که از جمله 2 سروده به زبان تورکی اوزبیکی سروده شده مشتمل بر سه مقدمه که یکی از جانب سراینده مجموعه ،دیگری نویشته دانشمند جناب پروفیسور عنایت الله شهرانی و یکی از شاعر،نویسنده محترم کریم پیکار و در اخیر هم سوانح شاعر درج است بملاحظه میرسد.

محترم محمد ایوب ساعی چون سایر هموطنان مهاجر در اثر مشکلات ،نا امنی، جنگ و قتل و قتال انتحار کشور عزیز خوn را رها نموده و در کلگری کانادا با فامیل خویش از سالیان متمادی زندگی دارد.

یاد اور باید شد جناب (ساعی) در سروده های خود از رویداد های تلخ حال و گذشته کشور خود الهام گرفته و ناله‌های مردمان رنجدیده وطن که هر روز از طرف دشمنان وطن به خاک و خون کشیده شده به شهادت میرسد ،اشک می‌ریزد و این قطرات اشک را به رشته نظم کشیده و شیرازه بندی نموده تقدیم ادب دوستان شعر کرده است.

چون صحتم ازین بیش اجازه نمیدهد در مورد یکایک از سروده های او تبصره نمایم در صورت بهبودی صحتم به این امر نیکو خواهم پرداخت.

در پایان به شاعر گرامی جناب ساعی چاپ مجموعه شعری (فریاد) را تبریک گفته در تمام زندگی برایش سعادت آرزو مندم .

اسحاق (ثنا) ونکوور کانادا