آرشیف

2023-1-19

Shahla Latifi

ستاره های خوابیده
من دوست دارم غرق شوم
در روزهای ساده ولی زیبا
روزهای که فرزندانم به من خبرهای خوش دارند
و هر کدام می‌بالند به روزهای برتری خویشتن
من دوست دارم زندگی کنم در بطن روزهای گرم و صلح آمیزی
که گربه و سگ خانگی ما
سرشار از انرژی
با سرمستی
می‌پرند و می‌خروشند درون خانه و صحن حویلی مان
من دوست دارم
هر روز، کودک و دختری
بر پرهای آزادی سوی من پروازی داشته باشند
به من از سرزمین کهن
قصه های نو و دلکشی بیاورند
با خنده های شان چهره ای ماه را
رنگ خورشید را
حرکت سیاره های بی‌نام و نشان را سرعت ببخشند
و ستاره های خوابیده زیر ابرهای سیاه را یکبار دگر بیدار نمایند
من یک زن ایده آلی
یک شاپرک بی‌بال و پری آزادی
دوست دارم زندگی بی‌غل و غش را
زندگی که آمیخته است با کوچکترین ذرات تندرستی، شادی و بی‌غمی.
شهلا لطیفی
هژده جنوری ۲۰۲۳(میلادی)