آرشیف

2017-3-22

نظیر ظفر

سال نو

سال نو را به عــــشرت آغازید
کـــــــینه ها را ز دل بر اندازید

دوســــتان ســــــال نو مبارکباد
دل خود شـاد و با طرب سازید

   (ظفر)  ۲۰۱۷/۱۹/۰۳
نوروز
******

نوروز بـــــــــیا کز غم دل روز نداریم
در سینه به غیر از دل پر سوز نداریم

نوروز ! بگو بر هـــــمه یاران وطندار
در کـــشور بیـــــگانه دل آفروز نداریم

      (ظفر)
 

ورود بهار را با شکوفه های محبت در فضای ملایم دوستی  به همه همد لان و عزیزان و همیهنان گرامی تهنت گفته و نخل امید و ارزوی تک تک از همو طنان را پر برگ و بار از عشق و مودت و صفا و صمیمیت و همدلی ارزو میکنیم و سال نو را با سبزی بهار به فال نیک میگیریم