آرشیف

2018-1-1

علم عبدالقدیر

سال نو میلادی ومیلاد حضرت عیسی مسیح ع

خلقت انبیا ورسل از آدم علیه اسلام  شروع تا خلقت فخر کا ئنات حضرت محمد ص  مطابق شرائط ونیاز  های زمان توأم با حکمت از شهکار های خلقت الهی بحساب میاید .از جمله خلقت حضرت عیسی مسیح که بدون پدر آفریده شد  و تجلی قدرت  بی مثال ولایزال الهیست ، لذا احترام وگرامیداشت  به تولد حضرت عیسی ع  اعتقاد به قدرت خالق لایزال احترام به قرآن وحضرت پیامبر آخر زمان است که ایات فراوان در باب عصمت وقدسیت مریم و حضرت عیسی ومعجزاتش در قرآن شریف بیان شده .تبریک گفتن سال نو میلادی هم از لحاظ اجتماعی  وهم  از رهگذرحرمت گذاری به حضرت عیسی هیچ ربطی به اعتقاد مسیحیت ویهودیت ندارد  چون مسلمانا ن مکلف  اند بدون تبعیض  به همه رسل  ایمان داشته باشند.مبدأ سال نو میلادی  تنها یاد آور تولد فرخنده ومعجزه اسائی حضرت عیسی مسیح  ع است.تکه شکوه عظمت وقدرت الهی را به نمایش میگذارد وروایت این تولد بر فخر کا ئنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وحی شده  ودر قرآن کریم مسلمانان همه روزه تلاوت میکنند وازین طریق در بحر قدرت الهی فرو میروند.
حضرت عیسی وجیه ومبارک:
حضرت عیسی مسیح یکی از پیامبران اولو العزم ومؤمن به مسلمانان است  که نام مبارکش 25 بار ولقبش یعنی مسیح 13 بار در قرآن ذکر شده  وخداوند معجزات زیادی را بوی داد حتی زنده ساختن مرده ها  وبینائی دادن به کوران مادر زاد که همه به اذن پروردگار صورت میگیرفت ودر قرآن شریف وجیه ومبارک یاد شده :
إِذ قالَتِ المَلاِئکَهُ يا مَريمُ إِنَّ الله يبَشِّرُکِ بِکَلِمَهٍ مِنهُ اسمُهُ المَسِيحُ عِيسَي ابنُ مَريمَ وَجِيهاً فِي الدُّنيا وَ الآخِرَة وَ مِنَ المُقَرَّبِينَ؛    ترجمه: به ياد آوريد هنگامي را که فرشتگان (از جانب خدا) به مريم گفتند خداوند تو را به کلمه اي (وجود با عظمتي) از طرف خودش مژده مي دهد که نامش مسيح، عيسي بن مريم است، در حالي که در دو جهان، انسان برجسته و از مقرّبان درگاه خدا خواهد بود.
وهم بخاطر شکستن طلسم تهمت منکرین وبرداشتن پرده ابهام شکا کین بحکم خدا آن كودك نوزاد زبان به سخن گشود و گفت : (من بنده خدايم ) (قال انى عبد الله).
و كتاب آسمانى به من مرحمت كرده )(آتانى الكتاب).
و مرا پيامبر قرار داده است و جعلنى نبيا).
و خـداونـد مـرا وجودى پر بركت ومفيد  ساخته هر جا که باشم   و جعلنى مباركا اينما كنت)
 و مرا تا زنده ام توصيه به نماز و زكات كرده است  و اوصانى بالصلوة و الزكاة ما دمت حيا)
و نـيـز (مـرا نـيـكـوكـار و قـدردان  نـسبت به مادرم قرار داده است ) (و برا بوالدتى.
و مرا جبار و شقى قرار نداده است  و لم يجعلنى جبارا شقيا).
 سلام و درود خدا بر من باد آن روز كه مـتـولد شـدم ، و آن روز كه مى ميرم ، و آن روز كه زنده برانگيخته مى شوم  و السلام على يوم ولدت يوم اموت و يوم ابعث حيا)

تعصب گمراهی است:

بعد ازینکه سر نوشت دین به دست مجتهدین دربار افتاد ووسیله میدان سیاست گشت فیصدی بالای از اجتهاد مجتهدین متاثر از قدرت وتا ثیر حاکمیت های وقت بوده به همین دلیل ما شاهد شاخه های متعدد از دین ومذاهب گو نا گون هستیم که یکی دیگری را کافر وجهنمی میداند.گاهی تعصب در بین تشیع وتسسن بحدی اوج میگیرد که سنی  ها از روایت احادیث از طریق حضرت علی  رض ابا میورزند..وعدۀ بخاطر دشمنی با یهود ونصارا از تلاوت ایات سوره مریم ومائده  که بیشتر به چگونگی خلقت حضرت عیسی ومعجزاتش پرداخته کنار میروند که کمتر از حس کفر گونه نیست.انکار از حقا نیت حضرت علی وانکار از بزرگواری حضرت عیسی  انکار از قرآن وحدیث است.قرآن معجزۀ حضرت محمد مصطفی ص است ودرین قرآن شگفتی های خلقت حضرت عیسی وسر نوشت زندگی حضرت موسی  بطور آموزندۀ بیان شده.اما دریغ که.فقها ومجتهدین دین را پارچه وپیروانش را از هم دور ساخته اند..علامه اقبال لاهوری میفر ماید رشتۀ دین چون فقیها کس نرشت  …کعبه را کردند آخر چهار خشت . اگر مناسبتی را بنام حضرت موسی وحضرت عیسی یاد آور شوی مسلمانان  کم دانش وضعیف الایمان خیلی هیجانی شده آنرا شبیه عمل غیر مسلمانان دانسته کفر تلقی میکنند ولی نمیدانند این بزرگواری هارا قرآن نقل کرده است ومی ترسیم روزی متعصبین سورۀ مریم ومائده را از قرآن شریف حذف نکنند.  باید برای گروه متعصب وتنگ نظر توصیه کرد که قرآن بخوانبد وبه قرآن شریف ایمان بیاورید تا به همه پیامبران الهی یکسان ایمان واحترام داشته باشند.فقط آیات اول وآخر سورۀ بقره را به هم ارتباط دهید دیگر میدانید که اسلام دین کامل وجامع همه ادیان آسمانی است وما مسلمانها بر خلاف یهود های ومسیحی ها به همه انبیا ورسل بطور پیوسته و بلا انقطاع عقیده وایمان داریم.وخداوند ج میفر ماید.
(آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملئکته وکتبه ورسله لا نفرق بین دحد من رسوله)
ادیان تبعیض وتعصب ندارند بلکه تبعیض وتعصب ساخته وپرداخته پیروان است. یعنی پیران نمی پرند مریدان می پرند آنقدر خودرا به یک پیغمبر دوست میدانند که وجود پیغمبر دیگر را منکر میشوند  ویا اینکه حسی بدی نسبت به پیامبران دیگر پیدا میکنند که باید تا سف کرد . در آیه های اخیر سورۀ بقره  تذکر داده شده که مسلمانها  هیچ‌گونه تفاوتى میان رسولان الهى نمى‌‏گذارند، و همه را محترم مى‌‏شمارند. اما روشن است که این موضوع، منافاتى با نسخ ادیان پیشین به وسیله ادیان بعدی ندارد؛ زیراارسال پیهم رسول و  تعلیمات تدریجی انبیا؛ مانند تعلیمات مراحل مختلف  تعلیمی و تحصیلى است مانند دوره های ابتدایى، متوسطه ،لیسه و دانشگاهى  است که به هنگام ارتقا به مرحله بعدی برنامه‌‏هاى پیشین ضمن اینکه محترم وبا ارزش اند  ترک میشوند.اما اساتیذ همان حرمت را دارند.

تبریک گفتن  بمناسبت میلاد حضرت عیسی ع .

از دیدگاه  اسلام حضرت عیسی ع  یک پیامبری اولوالعزم است که از ارزش و جایگاه خاصی برخورداراست،  برماست تا کرامت او را  آنطوریکه در قرآن شریف تذکر یافته حفظ کنیم وکسانی که می گویند تبریک گفتن سال نو میلادی  به پیروانش بخاطر اینکه  او را پروردگار خطاب می کنند حرام است وگناه دارد  به خطا رفته اند  چون نمیتوان خطا وگناه مسیحیان را بر دوش حضرت عیسی مسیح گذاشت؛ واین تبریک گفتن هیچگونه ارتباطی با عقیده منحرف وافراطی آنان ندارد. ما به حضرت عیسی علیه السلام من حیث پیغمبر اولی العزم ومظهر قدرت الهی با داشتن معجزات منحصر به فرد طبق شرائط زمان باور بر حسب ایات قرآن داریم.تولدش  مطابق فرموده الهی آغاز صلح وسلامت انسانها ست. این صلح وسلامتی را خداوند در پیوند به تولد حضرت عیسی ع چنین فر موده (والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا..)تولد ومرگ وزندگی مجددم همه با سلامتی از جانب خداست  
اگر کسی به ما سال نو را تبریک میگوید ویا آرزوی مؤفقیت وسعادت میکند ما طبق هدایت الهی باید بهتر از آنها پاسخ دهیم و بهتر بر خورد کنیم. خداوند در قرآن کریم می فرماید: “ وَإِذَا حُیِّیْتُم بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ حَسِیبًا “ )و چون به شما درود گفته شد، شما به [صورتى‏] بهتر از آن درود گویید، یا همان را [در پاسخ‏] برگردانید، که خدا همواره به هر چیزى حسابرس است.خداوند در قرآن از معجزات حضرت عیسی چون شفا بخشیدن کور مادر زاد وپس وزنده کردن مرده ها به اذن خدا یاد آوری کرده است واینها نمایانگر آن است که خدا وقرآن وحضرت محمد ص به سائر انبیا نگاه تبعیض آمیز نداشته واین امر در اسلام حرام است.
مبدأ تاریخ اسلام.
 در تاریخ آمده که حضرت  عمر(رض)مردم را جمع کردند تا واقعه و حادثه ای را انتخاب و آن را مبدأ و آغاز سال و تاریخ مسلمانان قرار دهند ، از میان مردم چندین رأی و نظر پیشنهاد شد ؛ عده ای گفتند: مبنای تاریخ مسلمانان میلاد عیسی مسیح باشد و عده ای تاریخ یهود را به عنوان مبدأ تاریخ اسلام پیشنهاد کردند، آنان اگر چنین موضوعاتی را حرام می دانستند، قطعاً بحثی از آن ها به میان نمی آوردند!
هدیه گرفتن از غیر مسلمانان.
علمای مسلمان می فرمایند: هدیه گرفتن از غیرمسلمان و هدیه دادن به آن ها حرام نیست؛ چرا که رسول اکرم (ص) هدیه از غیرمسلمان را پذیرفته ، همانطورکه هدیه پادشاهان مصر و دومه الجندل و ئیله را باکمال میل پذیرفت.تا زمانیکه از اشیائی ممنوعه وحرام نباشد گرفتن هدیه حرام نیست.طبعا مسلمانان همه هدیه وتحفه میدهند. لذا تبریکی یک مناسبت چه سال نو ویا جشن  به غیر مسلمانان هیچ مانع وحرمتی ندارد.
۱ قرآن کریم در دو آیه از سوره  ممتحنه ارتباط .تعامل  با غیرمسلمان را جایز می داند:
لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ“خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین ، نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون رانده اند ، باز نمی دارد خدا کسانی راکه به عدالت رفتار می کنند دوست دارد.
إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ فقط خدا شما را از دوستى با کسانى باز مى‏دارد که در [کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‏هایتان بیرون رانده و در بیرون‏راندنتان با یکدیگر همپشتى کرده‏اند و هر کس آنان را به دوستى گیرد آنان همان ستمگرانند  ( آیه ۸و۹ سوره ممتحنه)در ایات فوق قرآن بین غیر مسلمانان شرور و صلح طلب فرق گذاشته است و با خوبان آنان به عدل ونیکی توصیه فرموده است.
۲– سنت وراه و روش پیامبر(ص) ومعامله ایشان باآنان:
اسماء دختر ابوبکر صدیق نزدپیامبر(ص)آمدوعرض کرد : ای پیامبر خدا (ص) مادرم بت پرست است،به عیادت من آمده و دوست دارد به عیادتش بروم و هدیه به او بدهم ، آیا با او ارتباط داشته باشم ؟ پیامبر فرمود: نزدش برو و با او ارتباط داشته باش.
۳– همانطور که می دانیم مادر اسماء ، بت پرست بود  و موضع اسلام نسبت به اهل کتاب خیلی آسانگیرانه تر است تا بت پرستا ومشر کین .
 قرآن در رابطه با اهل کتاب می فرماید: ” وطعام الذین اوتوا الکتاب حِل لکم و طعامکم حل لهم” طعام وغذای اهل کتاب برای شما حلال وغذای شما نیز برای آنان حلال می باشد.علمای علم تفسیر متفقند بر این که منظور از طعام ، در آیه حیوان ذبح شده به دست اهل کتاب می باشد.
۴– جایز است که ارتباط زناشویی با اهل کتاب داشته باشیم حتی اگر بر دین خود باقی بمانند و مسلمان هم نشوند
چنانچه درآیه ۵ سوره ما ئده آمده است: ازدواج بازنان پاکدامن مؤمن واهل کتاب برای شماحلال است، که پیش از شما آمده اند.
الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ وَ لا مُتَّخِذی أَخْدانٍ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخاسِرینَ.
امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و ( همچنین ) طعام اهل کتاب ، برای شما حلال است و طعام شما برای آنها حلال و ( نیز ) آنان پاکدامن از مسلمانان ، و آنان پاکدامن از اهل کتاب ، حلالند هنگامی که مهر آنها را بپردازید و پاکدامن باشید نه زناکار ، و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید. و کسی که انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد ، اعمال او تباه می گردد و در سرای دیگر ، از زیانکاران خواهد بود.
شأ ن شخصیت مسلمان می طلبد که درتکریم دیگران بایستی اخلاق نیکو را سرلوحه تمام امور زندگی خود قراردهد و اخلاقیات را به سرحدکمال برساند .پیامبراسلام دراین زمینه می فرماید: واکمل المؤنین ایماناً احسنهم اخلاقا”  کامل ترین مردم درایمان کسی است که اخلاقش ازهمه نیکوتر باشد.
بداخلاقی وترش رویی و بی توجهی به دیگران حتی مسلمانان هیچگونه نسبتی با پیامبر وتوصیه های ایشان ندارد، همسایه درفرهنگ اسلامی وتوصیه های آسمانی هر کسی که باشد ، اعم از مسلمان یا غیرمسلمان ، حقوق خاص خود را دارد و حضرت رسول اکرم (ص) فرموده اند: جبرییل درمورد همسایه آنقدر به من توصیه نمودند که گمان بردم که همسایه از همسایه ارث می گیرد.

در فرجام: فتوی برخی فقها چون ابن تیمه وابن قیم  مبنی بر حرمت تعامل وخش رفتاری با غیر مسلمانان متاثر از شرائط روز وتقاضای حاکمیت های وقت بوده وما باید رفتار وکردار خودرا در آئینه قرآن ببنیم نه فتوی افرادیکه  فتوی را مطابق دستور وسفارش حاکمان صادر میکردند واین امر با عث شده که اسلام در هر عصر به چنیدن شاخه تقسیم گردد.. به کسا نیکه بخدا وپیامبران الهی وکتب وروز رستاخیز ایمان دارند کافر نگو ئید چون همه از راه های مختلف بسوی او میروند.نه صوفی را کافر بگو ئید ونه اهل طریقت ونه هم شاخه های شریعیت را که در طول تاریخ از هم جدا شده اند وجدا شده میروند.مثل اینکه امروز در جهت رسیدن به یک محل  دور هر کس از یک وسیله خاص استفاده میکند. آنیکه زود تر میرسد عاقلتر است نه کافتر. همه ایمان دارند یکی عبادت شب را راه کوتاه بخاطر رضا الهی میداند.یکی خدمت وخوشرفتاری با مردم.یکی ذکر ویکی هم کسب علم.ما با کسانی مخالفیم که از اصل منکر اند.کسانیکه مشرک وملحد اند.