آرشیف

2014-12-30

رحیم الله پیمان

سال جـدیــــد و گــــــرد جدید

 

 
 
امسال یعنی سال 1390 در اثر سعی و تلاش وکلای مردم غور و بعضی ادارات محترم  دولتی مانند ریاست زراعت، ریاست محیط زیست و ریاست محترم شاروالی شــهر چغچران هـــمرا با گرد و غبار بی سابقه، مملو از کثافات که بی اندازه  مشکل ساز میباشد تقدیم ساکنین غور گردید. اگر از حقیقت بد گوی نشود این همه گرد و غبار که صد فیصد  همراه با میــکروب های مضره  امراض تنفسی آغوشته میباشد آیا نمیشود ازین وضعیت دشوار مردم بد بخت و بیچاره این مـرز و بـــوم را نــجـــات داد؟
آیا مردم مظلوم غور تابعیت افغانی ندارند؟ آیا مـردم غـــوربـخاطر دفــاع از تمامیت عرضی و نــــوامـــــس مـلی در مــــقابــل دشـــمــنــــان ایــن ســــــــر زمین مــــبـــارزه نـــکـــرده انـــد؟
آری مردم باشهامت غـور باستان جوابــگوی تمام این ســوالات بوده و هست. و به بسیار آسانی
بـا غــرس نهالــهای محــلی و ایـجاد کمر بند سبز در مــقـابـل بـــاد ها میـــتوانیــم دارای محـیط زیست ســالم بـــاشـــیم.  
که این وظیفه ریاست محترم زراعت، ریاست محترم محیط زیست و موسسات مفت خورمیباشـد و هم چنان با کمی زحمت کشی وکلای محترم اعمار بند برق تمامآ جنگلات، چرا گاها سالم باقی مانده که آماده خدمت به بـشــر میباشند. متآسفانه هیج نوع اقدام درین باره انجام نمی شود به امید آنــــروز کـــه دارنــده  شــهــــر زیــبــا، محـــیط ســــالــــم و صــحـــت  کــامـــل بـــاشــــــیـــم