آرشیف

2017-7-26

احمد سعیدی

زور آزمایی در جغرافیای افغانستان!

متاسفانه در طول تاریخ سرزمین دوست داشنی ما افغانستان همیشه میدان بازی برای دیگران بوده  و  نخبه  های سیاسی ما یکی پی دیگری بیش از افزارِ بازی برای دیگران  نبوده اند، بعضی از این بازی گران که در رهبری کشور قرار داشته اند خیلی درمانده و ناکاره بوده اند. از چندین سال بدینسو افغانستان در بحران موجودیت بین بقا و فنا دست و پنجه نرم میکند .
 نه تنها همسایه های شریر بلکه دنیا نیز ما را در حدِ یک میدان ، یک پل و یک محلِ جنگ با دیگران می بیند. بعضی از زمامداران کشور های بزرگ دنیا مارا بیشتر از مزدور نمی پذیرند.  بیشترین نخبه های سیاسی ما که در جریان انتخابات لاف از صداقت و وطن دوستی میزنند بهترین معامله گران شخصی اند تا وطندوستان مهربان و ملی، افزایش نا امنی‌ ها در اکثر ولایات افغانستان و کم توجهی حکومت، گمان ‌ها را بر تغییر جغرافیای جنگ و عوامل خارجی با اهداف منطقه‌ یی معطوف ساخته است.
برخی به این باور اند عامل اصلی افزایش نا امنی ها در این کشور، رقابت میان کشور های بزرگ جهان است، نبود همکاری و هم پذیری بین رهبران حکومت وحدت ملی است تردیدی وجود ندارد که قدرت های بزرگ جهان به شکل نیابتی در ولایت های مختلف در حال جنگ هستند،  عامل اصلی افزایش نا امنی ها در سرزمین ما مشکلات درونی و مداخله  خارجی ها است رقابت میان امریکا و روسیه جنگ در اینجا را شدید ساخته است، تعداد از مردم را که آگاهی دینی و سیاسی ندارند، آله دست ساخته و به اینجا می فرستند تا بجنگند، جنگ نیابتی در سرزمین ما جنگ بین هندوستان و پاکستان ایران و سعودی ، امریکا و روسیه است که از مردم افغانستان مانند هیزم سوخت استفاده می شود . از اوایل ماه جوزا و سرطان امسال ولایت های کندز، بغلان ، جوزجان ، هلمند، سر پل، غزنی، ارزگان، غور، لوگر، ننگرهار ، بدخشان نسبت به ولایات دیگر نا امن تر اند .
از ورود هزاران جنگجو که گفته می شود بیشتر شان اتباع پاکستان ، ازبکستان و کشور های عربی اند  گزارش داده شده است. با همه مشکلات تا هنوز قوت های مسلح افغانستان دلیرانه از سرزمین خویش دفاع مینمایند .
گفته می شود در این جریان تلفات زیادی بر مخالفان مسلح و همچنان نیروهای امنیتی افغان و مردم وارد گردیده است. در بعضی از ولسوالی ها و دهات مردم در حال حاضر هیچگونه امنیت و مصونیت ندارند. اکثریت مردم از افزایش نا امنی ها به ستوه آمده اند و در صورت حمایت حکومت تعداد زیادی حاضر به خیزش های مردمی اند، متاسفانه همه مردم میدانند که جبهات مخالفان مسلح بسیار وسیع شده، تعداد نیروهای امنیتی افغان کافی نیست و نمی تواند به همه محلات رسیده گی کند یگانه راه حل برای سرکوب مخالفان مسلح خیزش های مردمی است که از قریه خانه و کاشانه خود دفاع کنند اما متأسفانه حرکت حکومت برای حمایت از این خیزش ها کُند است. مردم از نا امنی ها سخت تشویش دارند اما مسئولین دولتی می گویند در حال حاضر هیچ مورد نگرانی در رابطه به وضعیت امنیتی ولایت های مختلف وجود ندارد.
به عقیده من باید تمرکز اساسی برنامه ها بخاطر سر کوب دشمن در قدم اول باید  تصفیه مناطق از وجود آنان تطبیق برنامه های نظامی و امنیتی حکومت بخاطر نگهداشت ساحه مربوط ادامه یابد، بعضی ها می پرسند که چرا جنگ از یک ولایت به ولایت دیگری از یک نقطه به نقطه دیگری کشانیده می شود به باور من انتقال نا امنی ها از جنوب به شمال و بعضی اوقات از شمال به جنوب از شرق به غرب از اهداف بزرگ استخبارات بین المللی و منطقه شمرده می شود.
وضعیت خوب به نظر نمی رسد کشور از ماست پس از این مسوولیت به ما و حکومت افغانستان بر می گردد که با داشتن یک هماهنگی تنگاتنگ نگذاریم که این پلان های خائنانه استخباراتی خارجی در افغانستان تطبیق شود و بالاخره تمام خواسته ها و آینده مردم افغانستان را تهدید بکند. از چندی بدینسوداعش می خواهد فعالیت هایش را از طریق افغانستان به کشور های آسیای میانه و همسایه های این کشور گسترش دهد در حقیقت
نا امنی ها آسیای میانه به معنی نا امن ساختن فدراتیف روسیه است.
 در شرایط موجود مردم از حکومت می خواهند تا رویکرد اش را در برابر مخالفان مسلح واضح ساخته و مشخص بسازد که با آنان در حال جنگ و یا در حال مذاکره است.
آنان تأکید می کنند که باید با رویکرد جدی با شورشیان مسلح و دشمنان مردم افغانستان برخورد صورت گیرد و سیاست نرم یک دهه اخیر که به گفتۀ آنان پیامد های مثبتی در این زمینه نداشته، کنار گذاشته شود. ریاست جمهوری در مورد مخالفین حرف جداگانه ای دارد اما شورای عالی صلح سخن دیگری میگوید بهتر است با درنظرداشت منافع ملی ارزش ها و معیار های مصالحه دیدگاه های ریاست جمهوری باشد من میدانم که با این نصیحت های پدرانه نمی شود کار مناسبی را انجام داد ، با تمام وجودم احساس میکنم  کشورما یکبار دیگر میدان زور آزمایی هایی غول هایی جهانی ومنطقوی قرار گرفته است تدوین استراتیژی امریکا در مورد افغانستان در حالیکه شش ماه از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگذرد معلوم نیست سناتوران امریکا و بعضی از آگاهان درین روزها امریکایی ها ازبه وخامت گرائیدن وضعیت توسط داعش و طالب در ننگرهار وکنرها و داخل کشور صحبت می نمایند ، به گفته مسئولین بلند پایه امریکایی داعش می خواهد ننگرهار یا ولایت کنر را به پایگاه شان در افغانستان مبدل نمایند. به گفته جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا نه تنها در همین سال بلکه سال آینده نیز نیرو هایی امنیتی افغانستان روز هایی پر چالشی خواهند داشت به گفته لوی درستیز قوت های مسلح امریکا که گفته است ما پیش بینی می کنیم که سال آینده نیز نبردها افزایش می یابد. نمیدانم
چرا مقامات امریکایی درین اواخر پیوسته از خراب شدن وضعیت وقدرت گرفتن طالب وداعش وشدت جنگ در سال آینده سخن می زنند ؟
امریکایی ها قبل از اینکه برنامه ای را عملی نمایند جو سازی و فضا سازی می نمایند و با تبلیغات وسیع از طریق رسانه ها و مصاحبه ها روان جامعه را آماده پذیرش وضعیتی می نمایند که در نظر دارند در آینده به وجود بیاورند .
در جهان کی نمیداند که لجام طالب وداعش در دست امریکایی ها ومتحدینش در منطقه خلیج وعربستان سعودی در سوریه ، لبیا و عراق و اکنون در کشورما نیست ؟اول طالب و بعد داعش به اساس برنامه هایی استراتیژیک سیاسی ونظامی واقتصادی امریکا در افغانستاان و خاورمیانه به وجود آمده است .
حرکت این نیروها تحت نظر مشاورین ونمایندگان امریکا ومتحدینش درتمام کشور هایی که داعش و گروه هایی تروریستی وجود دارند طراحی و به دستور آنها عملیاتی می شود .
امریکایی ها و متحدین شان درسوریه با وارد شدن روسیه در قضیه و دفاع از بشاراسد وکوبیدن مواضع داعش در آن کشور از رسیدن به پیروزی از طریق قوت نظامی وداعش مایوس شدند ، حالا از کشورما به حیث تخته خیز ومرکزتجمع گروه هایی تروریستی و تهدید امنیت علیه روسیه و ایران که متحد بشار اسد ریئس جمهوری سوریه می باشند، استفاده می نمایند.
به همین مناسبت جنگ را از مرز هایی پاکستان به مرزهایی ایران و کشورهایی آسیای میانه که مناطق منافع حیاتی روسیه به شمار میروند و روسها مرزهایی این کشورها را مرزهایی کشور خود میدانند ، انتقال میدهند.
به همین مناسبت پوتین درکنفرانس سالیانه که چند قبل با حضور 1500 خبرنگار برگزارشد به امریکا هوشدار داد وگفت که :" آن زمان که به مداخله نظامی وتغیر حکومت ها اقدام می کردید ، تمام شده است روسها میدانند که انتقال جغرافیای جنگ از جنوب کشور ما به مناطق شمالی وهم سرحد با کشورهایی آسیای میانه اهداف را در آن طرف مرزها دنبال می کند نه در داخل افغانستان، گزارش هایی جدید مبنی بر ملاقات ها مذاکرات گروه طالبان با جانب روسها اگر حقیقت باشد نمایانگر شکل گیری آغاز بازی هایی جدید در منطقه می باشد .
درحالیکه لجام طالبان در دست پاکستان می باشد و این پاکستانی هاست که نوع موقعیت بازی را برای طالبان مشخص می کنند. با گذشت هر روز سر نوشت صلح و جنگ در افغانستان بغرنج و پیچیده می شود در حال حاضر باید منافع روسیه و پاکستان منافع امریکا بخاطر داعش تضاد بین سعود و ایران ، امریکا و ایران روابط تنگاتنگ چین با پاکستان نزدیکی افغانستان با هندوستان یکی پی دیگری بررسی شود آنگاه میتوان ریشه را دریافت .