آرشیف

2020-3-9

محمد اسحاق ثنا

زن

زن شریک مرد باشد در جهان زنده‌گیست
زن بود بازوی شوهر مهربان زنده‌گیست

زن به شادی زن به غم هر آنچه آرد روزگار
زن شکیبا، زن فریبا، زن چو جان زنده‌گیست

زن به طفلان رهنما در راه نیک مردمی
زن طبیب مهربان باشد به طفلان زنده‌گیست

زن صبور و بردبار و زن به همت استوار
زن به میدان نبرد چون قهرمان زنده‌گیست

زن عزیز و زن شفیق و زن که مادر بی‌گمان
زن چو نام جاودان ورد زبان زنده‌گیست

زن هنرمند است و شاعر، زن ادیب نکته‌دان
زن به دوران نامور در داستان زنده‌گیست

تا به پای خود روان گردیم تا یابیم کمال
پرورشگاه من و تو آشیان زنده‌گیست
 
 

محمد اسحاق ثنا
ونکوور – کانادا
۸ مارچ ۲۰۲۰ میلادی