آرشیف

2015-4-15

نظیر ظفر

زنده گی خوش

زنده گی با خیال یار خوشست
عشق با درد انتظار خوشست

در زمستان به زیر تگرگ غم
هوسِ فصل ِ نو بهار خوشست

نگهت ارغوان به خواجه صفا
دیــــدن لاله در مزار خوشست

گریه هـــــــای وصال از شادی
پـــس از آوان انتظار خوشست

ساقی سبز پوش و سیمـــین تن
با می و ســـاز آبشار خوشست

ظفرا بوسه گرچه شیرین است
از لــــــب یارِ خالدار خوشست

نوشته نذیر ظفر 2015