آرشیف

2016-2-24

محمد دین محبت انوری

زمـیـــن خشک آبـــــــی شد

درین دیری پرمحنت اهالی این قریه بسی سختی ها کشیده اند فقرازعمرش درین دهکده خسته شده وگوی سهم مردم درین دنیا فقر ومشکلات وسختی بوده است.روستای خوگ ناوه به فاصله 65 کیلومتربه سمت جنوب شرق ولسوالی دولینه دربین تپه های نیمه هموار موقیعت دارد مردم این قریه بدون آب وزمین زراعتی هستند وتنها از راه مالداری واندکی زمین های للمی امرار حیات میکنند.

 

ادامه مطلب در اینجا