آرشیف

2014-12-30

نورالحق کرسیاه زاده

زمــستـــان

جدایی

زمستان آمد ای دلبر زهجران غصه ها دارم 
زهجران توای دلبر به هر دم قصه ها دارم

زمستان سخت دوری سخت بود انتطاری سخت 
غمت ای یار شیرین سخت زسختی بین چه ها دارم

زبرف ژاله وباران رهی امید شد بسته 
بدل بی چاره ام از غم که ازغم شکوه ها دارم

دم بنشینم از قصه چو ابر نوبهار گریم 
دم برحال خویش غرقم که چه در انتها دارم

دم همچون بلبل نالم چو مرغ درقفس نالم 
دم بریادکس نالم چو از کسی درد ها دارم

دلم تنگ است زمستان را بهانه آوردم درپیش 
شدم از غصه ها دیوانه دلی دیوانه وار دارم

خدایا جدایی را ندیده تاهنوز (کرسیاه زاده )
زآن روزیکه هجران راچوسایه درقضا دارم

نورالحق "کرسیاه زاده " 
1390/10/18
غور