آرشیف

2016-10-26

احمد سعیدی

زمامداران این حکومت از مردم غور انتقام میگیرند

شام روز سه شنبه 4 عقرب 1395 در قریه کاسی ولایت غور که از دفتر والی آن ولایت چند کیلو متر محدود بیشتر فاصله ندارد جنایتکاران حرفوی یکبار دیگر دست به جنایات هولناک زدند 29 نفر از اهالی آن ولایت را به گلوله بسته شهید ساختند و تعدادی را گروگان گرفتند همچو جنایات نه تنها در مغایرت کامل با ارزش های دینی و اسلامی قرار دارد بلکه درهیچ قاموس انسانی تا کنون تعریف نشده است این جنایتکاران نا شناخته نیستند نه از پاکستان آمده اند نه از ولایت دیگری مسئولین ولایت غور همه را میشناسند و دور از امکان نیست که با این جنایتکاران زیر کاسه و نیم کاسه ای نداشته باشند آنچه که والی  غور میگوید که داعش مرتکب این عمل شده دروغی بیش نیست در غور گروه بنام داعش هرگز وجود ندارد جناب والی که از دوستان سر سپرده جناب داکتر عبدالله است بخوبی میداند این ها شورشیانی اند که روزانه در ولایت غور ملنگ و شبانه پلنگ میگردند گفته می شود که  بعضی از مسئولین دور نزدیک مقامات حکومتی به آنها سلاح و مهمات پول مصرف تیلفون نیز می پردازند این بی کفایتی ها و خیانت های را که رهبران بزرگ از مرکز و مسئولین محلی در آن ولایت روا میدارند همه انسان های با وجدان و با احساس میداند که طی شانزده سال گذشته همه زمامداران چه جفا و جنایات را که به مردم غور روا نداشته اند سکوت در برابر این جنایات و بی کفایتی های مسئولین این حکومت فاسد جفایست به خون شهدا حمله ای که باعث کشته شدن 29 نفر از مردمان ملکی غور شده است نسبت به هر جنایت دیگری خیلی تکان دهنده است این جنایت در زیر ریش والی و قومندان امنیه صورت گرفته نه در در مناطق دور دست در این ساحه پسته های دولتی وجود داشته مسئولین امنیتی حضور داشتند و صدای فیر ها را به یقین مقام ولایت می شنیده  به عقیده من مسوول این جنایت در قدم اول حکومت محلی غور و در قدم دوم حکومت نام نهاد مرکزی است کسی که این جنایت نابخشودنی به قومنده آن انجام یافته ملا فاروق نام دارد به گفته والی غور که گویا ملا فاروق نیز کشته شده است در مورد کشته شدن فاروق نام تا کنون خبر های ضد و نقیض به گوش می رسد اما این ملا فاروق که حدود چهار سال قبل  توسط نیروهای امنیتی باشهامت و با کشته شدن دو سرباز و زخمی شدن چهار تن دیگر دستگیر شد. این ملا فاروق در محبس غور بسر میبرد برایش دوسیه ای ساخته شد با جنایت اعتراف کرده بود و بعدها با وساطت یک تعداد از وطن فروشان بنام وکیل و بزرگ قوم از محبس آزاد گردید باید با در نظرداشت عدالت به جزای اعمال خود میرسید.

به عوض آن از محبس آزاد گردید و با موتر دولتی با احترام زیاد به زاد گاهش انتقال یافت بعد از رهایی در مسیر راه ولسوالی دولتیار و لعل پ15 نفر از مسافرین را تیر باران کرد آنانیکه زمینه آزادی ملا فاروق را فراهم ساخته اند در حقیقت جنایتکاران حرفوی بیش نیستند و در اعمال وحشیانه شریک جرم های ملا فاروق شمرده شده باید مجازات شوند آنچه که در غور صورت گرفته نه داعش است و نه پایش اصلاً حمله خونین غور ریشه در بی کفایتی مسئولین دولتی دارد نه در قوت و نیرمندی مخالفین که بنام دعش یاد می شوند این آدم ها نه از پاکستان اند نه از ولایات دیگر افغانستان از اهالی قریه جات مرغاب و غلمین هستند. و همین ملا فاروق از اولختک پاکستان در جامعه ی حقانی تحصیل کرده از سوی دیگر بی توجهی حکومت به ولایت غور عقده مندی های حکومت مرکزی به مردم این ولایت است مردم غور به باور زمامداران گناه نا بخشودنی را مرتکب شده اند در دوره اول انتخابات ریاست جمهور به آقای یونس قانونی رای دادند و به دوره های بعدی به داکتر عبدلله همین داکتر عبدالله که مسئول کمپاین هرات خود را والی غور مقرر کرده دیگر نمیداند که در آن ولایت چی شده و چه می شود داکتر عبدالله هم در حال حاضر بر علاوه بی کفایتی ها آدم بی صلاحیت و انگشت ششم در این نظام شمرده می شود با دریشی و نیکتایی نمی توان کشور را از بحران نجات داد این سرزمین صداقت جرعت و مدیریت ضرورت دارد از سوی دیگر حکومت دو سره وحدت ملی توجه اش زیاد تر در ولایات سرحدی و پشتون نشین است غور در نقطه مرکزی قرار دارد هیچ اهمیتی به آن ولایت داده نمی شود در اخیر میخواهم احترامانه از مردم غور تقاضا کنم بخاطر بدست آوردن حقوق مشروع خود دست به تظاهرات مسالمت آمیز بزنید مسئولین بی کفایت را از جایکه آمده اند مجبور بسازید تا بر گردند در غیر آن باید هر روز کشته شوید .