آرشیف

2018-4-14

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

رییس اداره کشاورزی غور

آقا عبدالتواب تائب، همدوش با جناب مولوی صاحب محمدهاشم فیضی، وکیل مردم غور در شورای ولایتی، که می خواستند، کمک های سازمان محترم خوار و بار دنیا را با مردمان مستعضف دولینه تصمیم داشتند بسترسازی نمایند؛ متاسفانه در مسیر راه، ماینی را در کنار جاده با خود داشتند، همین که موتر حامل ایشان به مین نزدیک می‌شود، ماین را ریموت می‌نمایند، مانع این کمک‌ها می‌شوند. سر نشین‌های این ماشین، صدمه‌های جزیی می‌بینند، تنها رییس محترم اداره کشاورزی ضربه می‌بینند و از پا می‌افتند. اکنون به همه خویشاوندان، دوستان آقای تائب اطلاع می‌رسانیم که کاملاً شفایاب گردیده اند، و از جناب حاجی صاحب میراجان طبیب محترم، اظهار سپاس و قدردانی می‌نماییم که تائب را زیر مدوا در کلینیک شخصی خویش قرار فرمودند تا اینکه به پای خود به ماشین سوار و رهسپار خانه‌ی شان در شهر فیروزکوه شدند. مولوی صاحب محمدهاشم و دیگر سرنشین‌های این ماشین اصلاً درب شفاخانه به انگشت نکوبیدند!!!

ح یعقوبیان فیروزکوهی