آرشیف

2017-6-22

محمد حسین نبی زاده

روایت بازماندگان قضیه قتل 14 مسافر در ولایت غور – قسمت سوم و پایانی

عاملین قضیه قتل 14 مسافر چه کسانی بودند و از چه سابقه ای برخوردار اند؟
سابقه عاملین قضیه: در این شکی نیست که عاملین قضیه قتل 14 مسافر در ولایت غور همگی شان سابقه حزب جمعیت اسلامی به سرکردگی قوماندان جنرال احمد مرغابی (از جنرالان کم سوادی که با حاتم بخشی  استاد ربانی در دوره جهاد و مقاومت به درجه جنرالی رسید) را دارا می باشند. مرغابی ها که به دلیل زندگی در دره مرغاب فیروزکوه مرکز ولایت غور به قوم مرغابی نیز شهرت دارند، در دوران طالبان در مقابل طالبان می جنگیدند و تا آخرین روزهای حکومت طالبان مقاومت به خرج دادند ویا طالبان خود به دلیل صعب العبور بودن منطقه نخواستند دره مرغاب را تصرف کنند و صرف با تحریم اقتصادی منطقه، به تنبیه مردم مرغاب می پرداختند. حتی در آخرین روز حکومت طالبان بر شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، به گفته باشندگان شهر به تعداد بیش از چهل (40) تن از افراد وابسته حزب جمعیت از منطقه مرغاب به قتل رسیدند. مرغابی های وابسته به حزب جمعیت اسلامی که قدرت نظامی و اداری ولایت غور را در ابتدای حکومت حامد کرزی در دست داشتند، حکومت مرکزی تصمیم گرفت با هرطرفندی شده است باید دست شان را مانند اسماعیل  خان در هرات از قدرت کوتاه ویا محدود کند، همین بود که قوم زی رضا به سرکردگی رئیس سلام خان و قوم میری به سرکردگی میر حیات الله سناتور با حمایت حکومت مرکزی برآن شدند تا به حکومت نظامی مرغابی ها پایان دهند و با حمله نظامی بر شهر فیروزکوه و قتل یک تن فرماندهان عمده و اقارب نزدیک قوماندان احمد مرغابی شهر فیروزکوه را به تصرف خود درآوردند و نظامیان وابسته به جمعیت اسلامی باردیگر به دره های مرغاب برگشتند و نقش شان در حکومت محلی محدود گردید. افراد نظامی مربوط حزب جمعیت اسلامی که بعنوان نیروی مسلح غیر مسئول در دره مرغاب فعالیت داشتند به مرور زمان به طالبان رو آوردند و مخالفت های آشکار و پنهانی را با حکومت محلی آغاز کردند که این مخالفت ها به اقدام مسلحانه و قتل نظامیان و افراد ملکی منجر گردید. این گروه به هسته اصلی طالبان و اخیرا گروه داعش ساحه شمال دریای هریرود در ولایت غور تبدیل گردیده و قتل 14 مسافر در ولایت غور نیز به دست این افراد رقم خورد. مسئول نظامی این گروه فاروق نام بود که وی نه تنها سابقه خدمت در پولیس ملی را دارد بلکه به گفته باشندگان شهر فیروز کوه مدتی بحیث محافظ قوماندان امنیه (به احتمال قوی شاه جهان نوری) نیز کار کرده است.
مثلث شوم عاملین قتل 14 مسافر در غور توسط طالبان مرغاب:
حالا از میان طالبان دره مرغاب مشخصا چه کسانی عاملین اصلی قضیه قتل چهارده مسافر بودند؟
اکثر قتل  هایی که توسط گروه طالبان منطقه مرغاب انجام شده و انجام می شود فتوایش توسط مولوی عبدالرحمن صادر و توسط فاروق نام (به گفته طالبان غازی فاروق و به گفته مردمان غور فاروقک) مسئول نظامی طالبان در دره مرغاب عملی می شود، که قضیه قتل چهارده مسافر نیز توسط همین افراد صورت گرفت ولی در این قضیه علاوه بر افراد فوق الذکر یک شخص دیگری نیز نقش داشت و آن شخص قاری رحمت الله است. قاری رحمت الله که متهم به قتل یک داکتر از کارمندان مؤسسه بین المللی ورد ویژن در زندان ولایت غور به سر می برد با دخالت افراد مختلف از جمله طالبان، قوماندان احمد مرغابی و سایر افراد از حبس رها گردید. آنچه مشخص است و مسئولین نیز در مورد اتفاق نظر دارند قتل چهارده مسافر مشخصا توسط مثلث شوم زیر طراحی و اجرا گردید.

  1. ملا عبدالرحمن مفتی طالبان که اکثر قتل ها با توجیه دینی و فتوای وی انجام می شود.

  2. فاروق مشهور به فاروقک مسئول نظامی طالبان دره مرغاب

  3. قاری رحمت الله شخص درجه دو نظامی طالبان در آن زمان و فرد درجه یک طالب و داعش پس از قتل فاروق.

سال قبل  ملا عبدالرحمن مفتی طالبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید و اکنون تحت محاکمه قرار دارد. با گرفتاری ملا عبدالرحمن تعداد زیادی از مردم از جمله سید انور رحمتی والی سابق غور که این حادثه در زمان ماموریت وی اتفاق افتاد و افراد دیگر به خوشحالی پرداختند که گویا عامل قضیه قتل چهارده مسافر گرفتار شده و قضیه تمام شده است ولی باید توجه داشت که از مثلث شوم قضیه قتل چهارده مسافر تنها دو ضلع آن گرفتار شده و قاری رحمت الله که قاتل شناخته شده ای در ولایت غور هست هنوز زنده است و  هربار با شبی خون زدن شان به عامه مردم و قتل و غارت، آرامش را از مردم شریف ولایت غور گرفته است، تازمانیکه که قاری رحمت الله گرفتار نشود هیچگاه مردم غور روی آرامش را نخواهند دید.

روایت بازماندگان قضیه قتل 14 مسافر در ولایت غور - قسمت سوم و پایانی

انگیزه قتل: اینکه چه عواملی باعث فاجعه قتل 14 مسافر در غور گردید، گمانه زنی های متعددی در زمینه وجود دارد،حتی بسیاری ها قضیه فوق را به معاملات پشت پرده انتخاباتی مقامات محلی آنزمان ولایت غور با قوماندان احمد مرغابی ربط می دهند ولی از اینکه در قضیه فوق تنها مسافرینی از ملیت هزاره قربانی شدند انگیزه های قومی و مذهبی را نیز نمی توان در قضیه فوق انکار کرد. اگر به قضایای دیگری که توسط این گروه در ولایت غور انجام شده بنگریم، انگیزه های قومی و نژادی می تواند کمرنگ تر گردد، چنانچه قبل از این قضیه مدیر ترافیک ولایت غور همراه با همکارانش، قاضی محکمه شهری غور و قتل عام باشندگان کاسی  و افراد زیاد دیگری نیز توسط این گروه به قتل رسیده اند که انگیزه قومی و مذهبی در آنها اصلا وجود نداشته است و اکنون هر کارمند دولتی که به دست این افراد بیافتد مانند 14 مسافر به قتل خواهد رسید.