آرشیف

2017-5-25

علم عبدالقدیر

رمضان ماه هدایت وسعادت
 
(شهر رمضان الذی أنزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان..)
ترجمهاه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده برای هدایت بشر و برای راهنمایی و امتیاز حق از باطل …) هدایت ورهنمای از خصویات اصلی قرآن است واین قرآن هدایتگر در ماه مبارک رمضان نازل شد تا مردم را از تاریکی  تا هدایت و سازندگی را جزء از خصلت های رمضان بسازد.در قرآنیکه خواندن تاکید شده ودانستن فرض گردیده باید اذعان کرد که ماه رمضان از نزول قرآن فضیلت یافته چون همین کتاب بر حسب هدایت الهی که فرموده(کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور)مردم را از سراپرده جهل وتاریکی بسوی دنیائی نور وهدایت رهنمائی مکیند.پس بر ماست تا درماه  خجستۀ رمضان بیشتر  از چشمه زلال کتاب الهی بنوشیم وبهره گیریم چون هدف از نزول قرآن وفرضیت احکام ساختن ورساندن انسانها به مدارج عالی انسانیت است.
عبادات ومناسک دین تنها بخاطر آمرزش نیست. این احکام وارکان واین وجایب وفراض هرروز وهر ماه وهر سال تکرار میشود مگر ما هر وقت تکرار گناه میکنیم که باز هم تنها به آمرزش  وعفو بخشش فکر میکنیم ؟ارکان ومناسک دین تنها  پناه گاه گنهکاران نیست بلکه احکام ، ارکان ومناسک دین بخاطر آموزش هدایت وساختن انسانها فرض شده وما هم با همین نگاه به استقبال شان میرویم البته آمرزش گناهان ولغزش ها وافزایش فضا ئل نیز ضمن این عزم وارادۀ خالصانه وصادقانه نصیب ما میگردد. رمضان ،،حج وسائر مناسک واحکام دین تنها  آفتاب ذوب گنا هان نیست ما فکر میکنیم همیشه  گنهکاریم  همه ساله در پناه حج رمضان  خودرا تسلی میدهیم ویا فکر میکنیم  نماز های پنجگانه بخاطر ذوب کردن یخ گناهان ما ارزانی شده؟چرا به این نمی اندیشیم که فکر واندیشه ما به صیقل نیاز دارد ما باید با استفاده از روز ها ، ما ها وفصل های پر بر کت که خداوند ج ارزانی داشته  خودرا بسازیم تا هم برای خود وهم برای جامعه وسر زمین ما ن مفید تمام شویم .یقین داشته باشید که این احکام مارا تر بیت میکند طرز زندگی وتعامل با انسانهارا می آموزد .افتاب روزه وحج وشهادت وجهاد  تنها ذوب کننده گناهان نیست بلکه بیشتر خاصیت تنویر ونور بخشی دارد. ما از نماز می آموزیم از حج ورمضان می آموزیم وخودرا میسازیم.برای بنگان خدا وعام بشریت خدمات شایسته انجام میدهیم.
  • چرا فکر میکنیم همیشه گناه کاریم: چرا فکر میکنیم ؟در حالیکه سال پار همه روزه گر فتیم وهم توبه کردیم مگر  دوباره عهد شکستیم؟ مگر خداوند با عهد شکنان چه معا ملۀ خواهد کرد.اگر قرار این باشد هر سال عبادت کنیم ودوباره گناه وباز استغفار این دور وتسلل با نظام  زندگی بلنده وپرشکگوه در تضاد است ما باید  از برخی احکام وارکان بیاموزیم وخودرا بسازیم .نباید فکر کنیم  احکام واصول اسلام  تنها پناه گاه برای مجر مین است آنهم در فصل وزمان مشخص ما نند روزه وحج . فکر میکنم به امید ماه رحمت ومغفرت باز گناه کرده ایم وباز به امید بخشش وآمرزش الهی به رمضان پناه می بریم.چون:پیامبر بزرگوار اسلام فرموده: من صام رمضان ایما وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)  کسیکه رمضان را با ایمان وامید آمرزش روزه بگیرد گناه های اول وآخر آن بخشیده میشود. ولی معنی دقیق  ایمانا واحتسابا بما می فهماند که این شخص بعد ازیک رمضان دیگر گناهی مر تکب نمیشود چون  این مو من شخصی حسابی است  وچنین شخصی قدم بسوی گناه مجدد نمیگذارد چون روزه را از روی ایمانداری وطور جدی وحسابی گرفته است وبخدا عهد بسته گناهی مر تکب نشود واگر شد عهد شکن است.!  درست است که خداوند .غفار وستار ورحمن ورحیم فرموده (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (الزّمر، 53…این فرموده الهی بحق کسانی صدق میکند که تا هنوز توبه نکرده اند وفکر میکنند بار گران گناهان شد توسط توبه بر داشته نمیشود اما خداوند ج میفر ماید یکبار به دربار رحمت ما داخل شوید ما قبل شما پاک وصاف میکردد بشرط آ نکه تکرار نکنید  و مواظب باشید که گناهان کسانی بخشیده میشود که (لم یصروا علی ما فعلو وهم یعلمون.آل عمران) کسانی مورد عفو قرار میگیرند که گناه را تکرار نکرده باشد وفهمیده ودانسته مر تکب گناه نشده باشند یعنی توبه شکنی نکرده باشند چون توبه شکنی به مفهوم بی اعتنائی به تهد وپیمانی است که بنام توبه با خدا بسته اید.درست است که خداوند ج آرحم الراحمین است ، مگر نمیشود شب توبه کنیم  وصبح عهد بشکنیم به امید اینکه  شنیده ایم   (صدبار اگر توبه شکستی باز آ. (نه خیر مگر شهر هره ) هر روز گناه ،هر روز توبه وهر بار توبه شکنی؟ بلی باور داریم آنعده لغزش ها وخطا های ما که به حقوق دیگران ربطی ندارد از برکت التزام به مقررات رمضان وشرائط آن بخشیده میشود ، اخلاص وصداقت ما مارا بخدا نزدیکتر میسازد.اما  فلسفه وحکمت اصلی تکرار رمضان در هر سال  دستیابی به هدایت ومعرفت وتقوی است . رمضان تنها بخاطر ذوب کردن یخ گناهان  ویا سوختاندن کثافت کاری های انسانهای توبه شکن نمی اید بلکه  فلسفه اصلی قدوم  سعادت لزوم رمضان  آموزش وپرورش، تعلیم وتریبه  وسازندگی است. جزاکم الله خیرا.