آرشیف

2018-5-27

علم عبدالقدیر

رمضان ماه رحمت ونعمت الهی

 
 
شهر رمضان الذی أنزل فیه القرآن هی للناس وبینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه.ترجمه: ماه رمضان [همان ماه‏] است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، [کتابى‏] که مردم را راهبر، و [متضمّن‏] دلایل آشکار هدایت، و [میزان‏] تشخیص حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد. ماه مبارک رمضان هم رحمت است وهم نعمت .رحمت است که خداوند بما فرصت داده تا از ثانیه ها ودقیه این زمان با ارزش  آن با آهنگ دل انگیز تلاوت قرآن وپیام های حیات بخش آن توام با دعا ونیاز ونمایش اخلاق ورفتار نیکو کمک به نیاز مندان استفاده کنیم ونعمت است تا درین ما چانس های از دست رفته را جبران کنیم . رمضان به عنوان ماه نیایش ها و مناجات های خالصانه، فرصتی دوباره برای سپاسگزاری در پیشگاه پروردگار و تحکیم پیوند بندگان با معبود بی همتا محسوب می شود.
 
توضیح: درست است که انسان باید همیشه  کفتار ورفتار نیکو داشته باشد اما این رفتار واخلاق نیکو باید در ماه رمضان دوچندان شود . اینکه درین ماه تا چه پیمانه ارزش دهی صورت میگیرد مربوط بخداست چون خداوند ج فرموده است روزۀ ماه رمضان خاص بخاطر من است ومن پاداشش را تعیین میکنم طوریکه ذهن انسان از درک اندازۀ آن قاصر است.در کنار عبادات خلق ورفتار نیکو وپسندیده انسانهای روزه دار بر زیبائی وطراوت این ماه  خدا می افزاید.شخصیت انسان مؤمن وروزه دار درین ماه به نمایش گذاشته میشود لذا آ نا نیکه روی دلا ئل قادر به روزه گر فتن نیستند باید خلق رفتار رمضا نی داشته باشند وبا این رفتار مستحق پاداش اند. دعا ونیایش تلاوت قران وکمک به نیاز مندان ودستگیری فقراء ونوازش ایتام وغربا خصلت مسلمانان ودوستان خداست. اما سخنان بیهوده وکردار زشت وبد رفتاری با انسانها از خصیت پیروان شیطان است.مثلا پیروان خدا در ماه رمضان موتر هارا  مملو از مواد غذائی میکنند تا با طعام دادن روزه دار ثواب دو چندان کمائی کنند واما پیروان شیطان موتر را مواد آتش زا پر میکنند تا با انفجار آن جان انسانهای بیگناه را بگیرند وروزه داران را مجازات کنند(.فقا تلوا اولیاء الشیطان إن کیدالشیطان کان ضعیفا}
چگونگی به زنجیر کشیده شدن شیاطین سر کش در رمضان: در بعضی احادیث گفته شده است: با آمدن ماه رمضان «شیاطین مَرَده» به زنجیر کشیده می شوند؛ منظور از «مَرَدۀ شیاطین» چیست، و علايم به زنجیر کشیده شدن آنها چی ها است؟
پاسخ: پیامبر اکرم فرموده است: «با داخل شدن ماه رمضان دروازه های بهشت باز و دروازه های جهنم بسته و مَرَدۀ شیاطین به زنجیر کشیده می شوند» مَرَده به معنای عناد کنندگان، سرکشان و حمله کنندگان است. و مقصود از آن سرکش ترین و مهارگسیخته ترین شیاطین مي باشد. آری در این ماه مبارک «مَرَدة شیاطین» به زنجیر کشیده می شوند.
اما بازهم این یک حقیقت است که در رمضان شریف خطاهایی دیده می شود، گناهانی سر می زند و حتی اشتباهات بزرگی به وقوع می پیوندد که نشانه از فعالیت شیطان است؟. البته هدف این نیست که درین ماه شیاطین همه بسته اند این عمل صالح واذکار واوراد وانقیاد مسلمانان است که شیطان را متوقف میسازد. اگر منافع بزرگی را که مومنان در این ماه قرآن به دست می آورند در نظر گرفته شود و راضی نشدن شیطان از این امر و حتی دیوانه شدن او از حرص و آز و چنگ زدنش به حیله های گوناگون برای به گناه کشاندن انسان ها مدّنظر قرار گیرد، بسته بودن دست و پای شیاطین مَرَده به وضوح آشکار خواهد شد.چون میدان فعالیت شیطان قلمرو زندگی مسلمانهاست وخداوند ج با دادن پاداش های فراوان به مسلمانان شیطان را مایوس ونا امید میسازد.
زنجیر ها  : قیام وقرائت تحلیل وتسبیح وزکوة وخیر رساندن به انسانها  در ماه مبارک رمضان  وپاداش های فراوان الهی به روزه دارهمه زنجینرهای است که دست وپای شیطان را می بنند ودر این مقطع زمانی مقدس، مؤمنان همراه با روزه، نماز تراویح نیز می خوانند. و به حکم این بیان الهی: «ماه رمضان است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است تا مردم را راهنمایی کند و نشانه ها و آیات روشنی از ارشاد باشد و (میان حق و باطل در همۀ ادوار) جدایی افگند.» (بقره: 185) از رمضان واقعاً به عنوان ماه قرآن استفاده می کنند و زیاد قرآن می خوانند. و در ضمن دلهای شان باز می شود و با سخاوت و جوانمردی می جوشند و از هر فرصتی برای انجام خیرات و حسنات بهره می برند. به فرمودۀ یک حدیث شریف: سخاوت ودستگیری محتاجان :«رسول الله سخاوتمندترین انسانها بود. این سخاوت او با داخل شدن رمضان و دیدارش با جبرئیل بیشتر می شد. حضرت جبرئیل تا پایان رمضان هر شب نزد پیامبر اکرم می آمد و قرآن را عرضه می داشت. در آن روزها رسول اکرم از بادهایی که رحمت در پی دارند نیز سخاوتمندتر می شد. مؤمنان نیز با تأسی به رهبر اکمل شان در آن روزها دست به سخاوت بیشتری می زنند و تحت عنوان زکات و خیرات فطر پیوسته احسان می کنند. و فراتر از آن، شماری از مومنان در دهۀ اخیر رمضان به اعتکاف نشسته و خود را همه تن وقف عبادت می کنند. زیرا خشم و عصبانيت شیطان در برابر چنین مسابقۀ خیر، لازمۀ طبیعت اوست. چون او در وقت اعلام دشمنی اش با آدمیزاد گفته بود: «سوگند به ذاتت، همۀ آنان را از شیرازه خواهم کشید!» و پیوسته راه های لغزاندن پاها را می جست. پس برکت رمضان شیطان و بعضی ارواح خبیث را زمینگیر دیوانه خواهد ساخت. آن ها را مَرَدة شیاطین بنامیم به زنجیر کشیده می شوند. هرچند برخی از شیاطین انسی و جنی توسط یاریگرانی چون هوا و هوس در تپ و تلاش تداوم تخریبات خود هستند اما خداوند متعال راه های شیاطین سرکش و طغیانگر را مسدود نموده و اجازۀ فعالیت را بر آنان نمی دهد.
نعمت نظم وقانون در رمضان:ماه رمضان برای آوردن نظم و دسپلین در زندگی ما چه نقشی می تواند داشته باشد؟ ماه مبارک رمضان چه خوی و عاداتی را در ما باید ایجاد کند؟ بلی رمضان هم مانند نماز  یک تابلوی از نمایش نظم وقانون است.همانطوریکه نماز از تر تیب وضو تا نظم وتر تیب نماز از تکبیر شروع تا تشهد وسلام بما  اولویتها هارا نشان میدهد رمضان هم  در پهلوی برکات وفیوضات بیشمار نظم وقانون ودسپلین را بما میآموزاند.دهمیت زمان انجام اعمال در وقت مشخص همه قانون ونظم زندگیست.
در حقیقت زندگی یک مؤمن می بایست همیشه منظم و با آهنگ سپری شود. او پیش از پیش باید بداند که کَی چه بکند، با چه چیزهایی مشغول شود و کدام کارها را انجام دهد و بر اساس آن رفتار نماید، کارها را طبقه بندی کرده، اولویت ها را بشناسد و خارج از نیات و برنامه های پیش بینی شده اش با سراسیمگی به این فکر نباشد که «اکنون چه باید بکند؟!» او هم وظایف بندگی اش را در برابر پروردگار، هم مسؤولیت هایش را در برابر انسان ها و هم کارهای شخصی اش را حتماً از قبل تعیین کند و بداند که کدام یک از آن ها را کی انجام دهد و با هر حالتش نماد عینی نظم و ترتیب باشد. عبادتها در ذات شان عنصر مهمی برای تنظیم کار و تقسیم وقت اند و انسان مؤمن اکثراً کارهایش را طبق همین تقویم عبادات عیار می کند؛ و با این برنامه ریزی که «بعد از نماز ظهر این کار را و قبل از نماز شام فلان کار را انجام خواهم داد…» روزش را به بخش های معینی تقسیم می کند و هیچ لحظه اش را بیهوده نمی گذراند.واین ارزش زمان در اوقات نماز خیلی روشن است.
کسانی که ارزش زمان را فهمیده و عمر را به عنوان یک نعمت بسیار مهمی که باید قدرش شناخته شود می بینند از خورد و نوش گرفته تا خوابیدن و برخاستن همه چیز را تحت ضبط و ربط درآورده و هیچ کارشان را آشفته و بی نظم رها نمی کنند و به تأخیر و تعویق نمی اندازند. آنان می دانند که مفیدترین و مثمرترین لحظۀ افراد و نهادها منظم ترین لحظات شان است.لذا نقش روزه و رمضان در تنظیم امور زندگی خیلی روشن است…