آرشیف

2018-12-3

محمد اسحاق ثنا

راه غلط

دیروز وطن خرم و با شان و فری بود 
با نام‌ و نشان محترم ناموری بود 

من‌ عاشق او بودم و آن‌ خطه زیبا 
آن مامن شیران‌ که مرا تاج سری بود 

تاراج‌ شد آن خانه ای زیبای پر از مهر 
آن وقت که‌ راکت زدن و در به دری بود

خود تیشه زدیم نخل برومند پر حاصل 
نخل که امید ثمری برگ و بری بود 

امروز به معراج تمدن شدی نایل
در کشور ما رهبر اندیشوری بود 

کردیم تلف عمر به راه که سپردیم 
این راه غلط بود که راه دیگری بود 

یک روز ثنا ملت ما شاد نگردد 
تا اینکه غنی را‌ هوس فتنه گری بود 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۳/۱۲/۲۰۱۸