آرشیف

2015-2-3

طاهر پویا

راموزی؛ بـــازتاب تجلی حضور !

 

مراسم بزرگداشت به مناسبت در گذشت مرحوم مغفور شاد روان زنده یاد – پرفیسور حسین علی راموزی لعلی – در مسجد موسی بن جعفر واقع در منطقه گلشهر مشهد با حضور گسترده ی اقشارمردم؛ اعم ازعلما فرهنگیان، دانشجویان، کسبه وکار گران بر گزار گردید. شرکت کنند گان دراین محفل ضایعه ی درگذشت نا به هنگام استاد راموزی را جبران ناپذیر دانسته وبا ادای احترام به روح بزرگش، قرائت فاتحه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید یاد مقام علمی وشخصیت اجتماعی وسیاسی اورا گرامی داشتند.
طنین آیات روح بخش قرآن کریم باصدای قاریان محترم داوود توسلی، محمد اعتمادی وهادی محقق، محفل را شکوه و زینت بخشیده بود. مرحله ی دوم محفل با اعلام فهرست برنامه ها توسط مجری برنامه آقای زراعتی درساعت چهارونیم بعد از ظهرو فرائت آیاتی چند از کلام وحی توسط قاری محترم آقای هادی محقق آغازگردید. اجرای سرود زیبا توسط گروه سرود سپیدارمحفل را حال و هوایی خاصی بخشید. علامه اقبال ازفعالان فرهنگی اجتماعی و سیاسی لعل به تشریح فرازهایی از گذار زندگی تحصیلی آموزشی و آکادمیک استاد راموزی پرداخت.
پرفیسور حسین علی راموزی در سال 1333 خورشیدی در قریه ی " کمرو" از توا بع ولسوالی لعل و سرجنگل چشم به جهان گشود؛ تحیصلات ابتدای را در مکتب سفید آب به پایان رسانید؛ ازصنف ششم اول نمره فارغ التحصیل شد ومقاطع متوسطه ولیسه رادر مرکز ولایت غور- چغچران – درلیسه ی عالی سلطان علاألدین غوری به عنوان اول نمره ی عمومی ولایت غور به اتمام رسانید. در سال 1350 شامل دارالمعلمین عالی هرات گردید وبعد از فراغت از این مرکز تحصیلی در سال 1352 شامل صنف سوم فاکولته ی ساینس کابل شد. در سال 1354 به عنوان دانشجوی نمونه از فاکولته ساینس فاریغ التحصیل گردیده ومدتی را در دارالملمین های کابل وقندوز به حیث استاد ایفای وظیفه نمود. در سال1357 استاد فاکولته ساینس کابل گردید. استعداد سرشار وفوق العاده ای که در وجود استاد بود شایسته ی کسب امتیاز بورس تحصیلی آلمان گردید. ماستری خودرا در رشته ی الکترونیک وکامپیوتر به پایان رسانیده و بادریافت سند ماستری ازآلمان وبازگشت به کشور در فاکولته ی ساینس کابل به حیث استاد فزیک به تدریس پرداخت. مهارت و لیاقت استاد در امر تدریس موجب گردید که دوبار ه به کسب امتیاز بورس تحصیلی آلمان در مقطع دکترا گردد. با موفقیت دکترای خود را دررشته ی – کامپیوتر انتلیجنت – در دانشگاه – تیونیور سیتی المینو- آلمان به پایان رسانید . سالهای متعددی را به تدریس وکار های تحقیقاتی در آلمان سپری نمود. 
پرفیسور راموزی لعلی چندین کتاب در رشته های ریاضی، فزیگ، برق ومغناطیس به زبان فارسی نگاشته است. علاوه بر آن چهار جلد کتاب معتبر علمی در بخش های فیلیتر های دجیتالی، علوم کامپیوتر وتکنا لوژی وکتاب کلکتوری آفتابی را به زبانی آلمانی نوشته است. وهمچنین کتاب ارزشمندعلمی به نامی فزیگ جامد را از آلمانی به فارسی ترجمه نموده است. مرحله ی دوم باز گشت استاد به کشور مقارن با سقوط طالبان بود؛ باتلاشهای خستگی ناپذیر، بی وقفه وشبانه روزی سعی می کرد تا ازهربستر وزمینه ای برای ارتقای سطح آموزش و تدریس درمراکزاکادمیک کشور بهره برداری شود. ایشان همرا با یکی از اساتید المانی در دانشگا خصوصی گوهر شاد هرات، اساتید این داشگاه رادر بخش های ساینس وتکنا لوژی تحت آموزش قراردادند. 
سی سال حضور فعال در دانشگاهای معتبر آلمان وافغانستان به عنوان کادر بر جسته ی علمی تبارزکرد؛ ودر این اواخر به حیث متخصص ارشد در ریاست تألیف وترجمه ی وزارت معارف و ریاست ارتقای ظرفیت عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری حضورتاثیرگزارداشت.
کتابی در رشته ی مبارزه با فساد اداری ازآخرین اثرمکتوب استاد است که با استقبال اهالی اندیشه وقلم رو برو گردیده است. تد وین متون درسی دررشته های گوناگون جهت تهیه و تنظیم کتب درسی برای محصلین دانشگا ه های کشور، باحمایت دانشگاه – ورتز برگ جرمنی – ازتلاشهای واپسین استاد راموزی لعلی شمرده می شود که شخصیت علمی وارزشمند اورا ماندگاروباقی روزگارساخته است. 
سر انجام در نهم سرطان1391 براثرحمله ی قلبی دنیارابه قصد دیارباقی ترک کرد وآزاد اندیشان وطن وعلاقه مندان وجود بابرکتش، در جامعه ی نیازمند به حضورآگاهی بخشش، درفراق او داغدارگردید. پیکر پاک ایشان روزی شنبه 10/4/1391 باحضورچهره هایی از مسولین دولتی، نمایندگان محترم پارلمان، اساتید دانشگاها، مراکزعلمی فرهنگی ومدنی، دانشجویان، جوانان، بستگان ونزدیکان درکابل به خاک سپرده شد؛ روحش شاد و یادش گرامی باد.

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

علامه اقبال لعلی بعد ازبیان گذار زندگی استاد راموزی طی سخنان کوتاهی یادآورشد: جا دارد که از کلیه ی نویسندگان وقلم بدستان، فرهنگیان، دانش پژوهان کشور وبه ویژه اصحاب تحقیق ورسانه، استدعا کنیم که با تحقیق وپژوهش صادقانه ی ملی در رابطه با ابعاد وسیع علمی، عملی واخلاقی سراسر پر افتخار این شخصیت کشور پرداخته شود تا الگویی باشد؛ فراروی نسل جوان ما. عناوین برجسته در رابطه بااین استاد بزرگ وجوددارد. راموزی وتحصیلات ابتدایی، راموزی و تحصیلات متوسطه، راموزی وتحصیلت عالی در دانشگاهای کابل وآلمان، راموزی وتدریس در دارالمعلمین های کابل وقندوزودانشگاهای کابل هرات وآلمان، راموزی وآثار های علمی وارزش مند او، راموزی وزندگی ساده وبی پیرایه ی او ودر یک کلام صداقت ملی، جوان مردی، فدا کاری ،علم دوستی، مردم دوستی ومیهن دوستی از خصایص بارز این مرد بزرگ بود که پرداختن به این عناوین می تواند مارا در اهداف فراروی مان که همانا صلح وسازندگی در افغانستان عزیز می باشد یاری رساند.

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

اجرای سرود زیبا به زبان شرین هزارگی درگرامیداشت ازیاد بزرگان، توسط گروه سرود سپیداروایراد بیانیه ی اتحادیه ی اسلامی دانشگاهیان کشورمقیم ایران درگرامی داشت ازشخصیت علمی استاد راموزی لعلی، توسط دبیرمحترم اتحادیه سرکار خانم کریمی ازمراحل متنوع وموثر این محفل بود.

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

ایراد سخنرانی توسط حجت الا سلام الحاج اعتمادی هزاره ها بخش مهم و پایانی این محفل بود. ایشان روی سه محور تأکید داشت؛ اول : افغانستان از گذشته ی دور مهد تربیت شخصیت های بزر گ علمی جهان اسلام بود که دراین رابطه می توان مولا نا جلا ل الدین محمد بلخی، ابو علی سینای بلخی، ابوریحان بیرونی، ابو نصرفارابی، آخوند کاظم ارزگانی هروی خراسانی و خواجه عبدالله انصاری ودر این اواخر محقق خراسانی وخیلی ازشخصیت های بزرگ علمی دیگررا نام برد که پرفیسور راموزی لعلی را نیز می توان جزء این قافله سالاران علمی کشور یادنمود که درآموزش وترویج علوم روز- ریاضی فزیگ الکترونیک وکامپیتر – معجزه آسا پیش رفت وقله ی رفیع علمی را فتح نمود. خدمات علمی این مرد بزرگ رادانشگاه های معتبر افغانستان وآلمان ونهاد های علمی ومدنی که ایشان در آن فعالیت داشته است، گواه می باشد. آثار علمی وارزشمند به جامانده ازاو شاهدی دیگری براین مدعا است. دوم : ارادت ملی ومیهن دوستی که از ویژگی ها وخصوصیات اخلاقی این مرد بزرگ بود؛ می تواند مبنا والگوی رفتاری جامعه ی ما باشد. سوم : طفره رفتن ازواقعیت هاومشکلات کشور کار ساز نبوده ونیست باید به عمق واقعیت ها نگریست وچاره اندیشید. پرفیسور راموزی لعلی که عقب افتادگی کشور راناشی ازجهل وبی سوادی پراکند گی واختلافات می دانست، همواره مردم را دعوت به تحصیل علوم وحفظ یکپار چگی ووحدت ملی می نمود.

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

محفل گرامیداشت ازاستاد راموزی به تاریخ 23/4/1397 در مشهد، در یک حرکت خود جوش فرهنگی، اجتماعی و مدنی با احساس مسوولیت فعالان این عرصه ها صورت پذیرفت که بازتاب دهنده ی تجلی حضورمردم وانعکاس دهنده ی دو فراز مهم ازشایستگی و اثر گزاری بود.
1 – شایستگی شخصیت استاد راموزی و اثرگزاری اندیشه، تفکر، علم وفضیلت اجتماعی اش موجب گردید که آزاد اندیشان جامعه در یاد و تجلیل ازاین شخصیت، احساس مسوولیت نمایند.
2 – ارتقا و شکوفایی افکارو اندیشه های عمومی مردم درجامعه وکشور، موجباتی را فراهم آورده اند که آگاهان و آزاد اندیشان جامعه درارج گزاری و تجلیل از اندیشه ورزان ونخبگان شان همت گمارند که بیشترازپیش نوید دهنده وامید بخش هستند.

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !

 

راموزی؛ بازتاب تجلی حضور !