آرشیف

2015-12-2

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با رهبری بنیادحوزه غرب درهرات ملاقات نمود

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

به تاریخ ۱۰قوس ۱۳۹۴ که برابر است به اول دسمبر ۲۰۱۵ محترم دیپلوم انجینیرعبدالرحمن غوری، باهیأت رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب ملاقات و روی پلانهای بعدی بنیاد نظرات شانرا استماع نمود.
 

ادامه مطلب اینجا