آرشیف

2017-1-9

Shahla Latifi

دیدگاه من از علت نابسامانی ها در جهان

 

بشریت از آغاز تاریخ با فقر، بدبختی،، ناعدالتی، ظلم و جریان های انحرافی اجتماعی روبرو بوده است و با همه مشقات و صدمات جهش ها و انقلاب ها، تحولات، اکتشافات، پیشرفت های علمی و مدنی، حادثه هاي دلخراش و خونين، مرگ و ميرهاي غيرمنتظره و وحشت و هراس زیادی را پشت سر گذشتانده است. اگر ما با دقت و تامل تاریخ دنیای بشری را مرور و مطالعه کنیم با ناملایمات و ناگواری های زندگی انسان ها که در لابلای تاریخ خواب هستند بهتر آشنا می شویم. و با مطالعه تاریخ پی می بریم که اگر چه در خلقت ما، انسان سیاه و سفید و انسان شرقی و غربی تفاوتی نیست ولیکن بدبختی و خوشبختی را با دستان پرطمع، قدرت طلب و سلطه جو. خود فراهم کرده ایم. و با استثمار وحشیانه توده های محروم و کارگر و دهقان نشانه های قدرت و از لجام گسیخته حکومت های استبدادی، شاهی، و سرمایه داری جهان شرق و غرب را در دفترچه خاطرات تاریخ بجا گذاشته ایم. و گاهی که تاریخ می خوانیم و یا از ادبیات یک ملت که برخاسته از فرهنگ و تاریخ آن ملت است خوشه های معرفت می چینیم، با دردها و بحران های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دیگر نزدیک تر شده با آگاهی بیشتر در عرصه مبارزه بر علیه استعمار و بیدادگری آشنا می شویم

پس اینکه روز به روز بحران جهانی بیشتر و عمیق تر می شود و همه جا در آتش تبعیض و نابرابری و خصومت و دشمنی می سوزد پدیده نو نبوده دامنه خصومت و بی اعتمادی، افراط گرایی در دین و دین ستیزی و خودکامگی ما انسانها بوده است که سرانجام شعله های آتش نفاق و تاریک اندیشی و سقوط انسانیت را با توحش و بی رحمی به دل این دنیای فانی افروخته است. و در هر سو تحت نام و هدف خاصی حکومت های دیکتاتوری، سرمایه داری، حزب های قومی با روش های گوناگون استبدادی، همه دنیا بویژه ممالک جهان سوم را تحت سلطه خود قرار داده است. و چنین فقر و فلاکت انسان ها و استثمار و نابرابری های اجتماعی نه تنها از ارزش‌های والای انسانی کاسته است، بلکه فیصد بیشتر مردم جهان در خون و درد و مرگ آغشته بوده و در کنج و کنار دنیا بی خانمان و دربدر هستند

و نیز با مطالعه دقیق و خسته ناپذیر پیرامون تاریخ پر فراز و نشیب سرزمین ما و جهان، این نکته مهم و ارزنده را می آموزیم که خوشبختی ما انسانها در صلح و سازش با یكدیگر و مبارزه به علیه جرائم ضد بشری، نظام های استبدادی و دیکتاتوری و افراط گرایی دینی و مذهبی است

به آرزوی یک نفس هوای تازه صلح و صفا در سر تا سر جهان؛ و بیداری و دانایی همه توده های ستمکشیده و محروم این دنیا

شهلا لطیفی
دوم جنوری ۲۰۱۷میلادی