آرشیف

2021-3-25

Gulrahman_faraz

دو قطبی شدنِ قدرتِ جمعیت اسلامی!

قول معروف: نه به این شوری شور، نه به آن بی نمکی.

 

اخیراً کنگره جمعیت اسلامی برای تعین رهبر انتخابی اش از طرف بزرگان این حزب برگذار و در پیامد آن استاد عطامحمد نور بحیث رهبر و رئیس این حزب بزرگ با اکثریت آرا انتخاب شد. این در حالیست که برگذاری کنگره حزب جمعیت اسلامی با مخالفت جدی محترم صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، احمد مسعود، امان الله گذر و تعداد از هم فکران شان برخورده است.

حزب جمعیت اسلامی در جریان/بعد از فروپاشی حکومت کمونیستی صاحب بزرگ ترین فرصت ها و دارای اقتدار قابل ملاحظه برای رهبری، قدرت و تصمیم‌گیری کشور در سطح ملی بوده است. زعامت خردمندانه شهید صلح استاد برهان الدین ربانی، مبارزه قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود و مقاومت مارشال فقید افغانستان محترم مارشال صاحب قسیم فهیم برای این حزب اقتدار، هویت و استواری به ارمغان آورده بود.

در نبود بزرگان نامبرده، نفوذ و صلابت حزب جمعیت اسلامی از دامنه های صحرا، اوج قله ها و عمق دره ها کوچید و بیشتر متکی بر منافع خانواده های مسعود/ ربانی شهید گردیده بود. گروگان گیری حاکمیت قدرت حزبی توسط پسر و وارث رهبری شهید صلح، بازی های حکومت داری بر سر قدرت و چوکی، مداخلت دشمنان…! اختلاف نظر های را به میان آورده است که موجب انشعاب حزب بزرگ به دسته های کوچک و نابودی هویت و حاکمیت می گردد.

در اینجا بیشتر از تیم آقای ربانی، به تیم آقای قانونی و آقای نور حق داده می شود. ایشان اهداف را بصورت واضح در میان گذاشتند و با آقای ربانی خواهان تطبیق طرح گفتگو، مذاکره، تدویر کنگره رهبری و حتی انتخابات درون حزبی شدند ولی هیچگاه به خواست شان تمکین صورت نگرفت و بلاخره در برابرش صف جداگانه را اختیار کردند. ایشان با همه تاب و توان خواهان کشاندن پای صلاح الدین خان ربانی به کنگره جمعیت شدند ولی این تلاش ها و کوشش ها در نهایت امر اش نتیجه بخش نبود.

نقص کار تیم ‌آقای نور را مشخص نمودن وقت کنگره قبل و حتی بدون اطلاح/هماهنگی قبلی آقای ربانی می خوانم. در قدم نخست می بایست که چالش ها برملا گردد و بخاطر ایجاد ائتلاف حزبی خود گذری صورت می گرفت و همه موارد متکی و مبتنی بر خواسته جمعیتی های کشور می شد که نشد و عواقب ناگوار مخالفت سران مذکور را در پی داشت.

مطمئناً هیچ کس از آدرس این مخالفت ها باید نمی گیرد. آنچه که حایز اهمیت است همانا منفعت جویی مقطعی سران حزب توسط سران حکومت نشسته بر اریکه قدرت بخاطر تضعیف حزب با اقتدار و همه شمول جمعیت اسلامی است‌. هنوز هم در چانه زنی های سیاسی از حزب جمعیت اسلامی به عنوان یک پایگاه قوی مردمی و متنفذ یاد می گردد.

چنین اختلاف نظر ها از شهرت این حزب کاسته و بر نابودی اش می افزاید. با فروپاشی سقف حزب جمعیت اسلامی، سران بزرگ مسیر طولانی تباهی، تاریکی، مبهم و انحرافی را در پیش خواهند داشت‌. حرکت های آقای صلاح الدین ربانی آزادانه و مدبرانه اما در محور تک گرایی است ولی طی مشترک مسیر جمعیت اسلامی از طریق تیم استاد عطامحمد نور و مراجعه بر آرای اشتراک کنندگان ارزنده است ولی صف گرفتن های ناگهانی و اضطراری اعضای این تیم با هر کس، هر جا و هر موقع قابل رد است.

به امید رهایی از تک گرایی و دنباله روی اعضای هر دو تیم حزب جمعیت اسلامی برای احیای مجدد هویت از دست رفته مردم افغانستان بخصوص ملیت تاجیک این کشور که از بدنه جمعیت سرچشمه گرفته الی مرز استقلال، فرهنگ و ادب سرازیر شده است و اکنون افتخار جاویدان است.

با مهر
گل رحمان فراز