آرشیف

2023-1-8

Shahla Latifi

دو شعر ِ کوتاه

انگشتان هنرمند من

به رخسار تو بوسه های باران، ریخته اند

بر تن هیجان‌زده ی تو

قطره‌های عشق پاشیده اند

انگشتان هنرمند من چنان که در کوره ی زمان آب‌دیده شده اند

هنوزهم

چون نیلوفرهای تشنه ای باایمان

هنر عشق‌ورزی را بلد اند.

~~~~~~~~~~~~~~

سیاهی گیسوان من

همچون انسان گمگشته ای در یک شهر

زمان بگذشته را

چون آشفتگي

چون فریبی

به دست باد می‌دهد

و صدها دوست داشتن های میان تهی را 

از صحنه خاطرات من پاک می‌کند.

شهلا لطیفی

هفتم ژانویه ۲۰۲۳(میلادی)