X

آرشیف

دولت الکترونیک!
جنوری 1, 2019

(چگونه میتوانیم دولت افغانستان را به دولت الکترونیک مبدل بسازیم )!

قبل ارینکه دولت الکترونیک را توضیع بدهیم اولتر باید با دولت خود را آشنا بسازیم و با عناصر تشکیل دهنده که کدام ها اند؟
خوب اگر تعریف از دولت ارائه کنیم. دولت عبارت از جمعیت است که دریک جغرافیا ویا سرزمین معین جمع شده. وتحت یک نظام سیاسی با همدیگر زیست میکند. وعناصر مهم برای تشکیل یک دولت سه عنصر میباشد.که عبارت از ذیل میباشد.

1: جغرافیا یا سرزمین به یک معنی دیگر قلمرور.
2:
جمعیت ویا افراد که دریک سرزمین زیست میکند.ویا ساکنین همان جغرافیا تلقی میشود .    
3:
حکومت به یک مفهوم دیگرقدرت میباشد.

امروزه اگر نگاه کنیم در دولت افغانستان مشکلات زیاد در هر بخش دیده میشود چه در پلانگذاری وچه در کنترول امنیت وچه در ارگانها دولتی ویا در وزارت ها مشکلات اوجود دارد. و یک مشکل عمدۀ دیگری که دولت مان دارد. پاسخگوی دقیق برای شهروندان ارائه کرده نمیتواند.
برای بهبود کشور مان و برای پیشرفت ملت مان باید یک دولت را بجود بیاوریم که تمام مشکلات و فساد را از جامعه ریشه کن کرده و کشور مان را به مسیر توسعه روبه رو بسازد به دیگاه من برای بهبود کشور مان نیاز به دولت الکترونیک داریم. ویا به یک مفهوم دیگر نیاز به دیجیتل ساختن دستگاه های دولتی داریم. که این دولت الکترونیک میتواند پاسخگویی درستی برای شهروندان د اشته باشد. برای معرفی بیشتر با دولت الکترونیک نیاز به توضیع بیشتر دارد که در ذیل با آن آشنا خواهید شد

تعریف دولت الکترونیک !(E Government)

به کار گیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت به منظور افزایش بهره وری و ارتقاع سطح خدمات رسانی مهم ترین نتیجه این امر افزایش رضایت مردم خواهد بود به شرطی که پیاده سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد. به عبارت دیگری دولت الکترونیکی با این که میتواند یک گام اساسی برای دولت ها باشد. چالش برانیگز نیز است. اگر دولت ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند. دولت الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیش تر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم و افزایش مشکلات خواهد شد. البته این به مفهوم انکار دولت الکترونیکی نیست بلکه تاکیدی است بر برنامه ریزی دقیق تر برای این امر مهم که در عصر دیجبیتال اجتناب ناپذیر به نظرمی رسد. در این نوشتار سعی شده است که مبانی دولت الکترونکی و اهمیت آن به بحث گذارده شود.

شرح بیشتر از وضعیت وفعلی دولت افغانستان

امروزه دولت افغانستان در ذهن یک طبقه شهروندانش بی اعتبار شده. هما چرا؟ اگر بیایم نگاه کنیم امروز وقتکه دولت میخواهد یک فرد که به ضرر جامعه تمام میشود دولت میخواهند آن را به پنجه قانون بسپارد ولی توسط یک طبقه شهروندان مثل گروه فشار  بالای دولت فشار وارد کرده و نظریه و خاصت های خود را بالای دولت قبوا میکند. اینها  از طریق شهروندان بالای دولت فشار وارد میکند و این شهروندان دست به هر نوع اعمال میزند. مثلآ از راه های تضاورات وبستن شهرها و غیره بالای دولت فشار وارد میکند و خاصت خود را بالای دولت قبول میکند. وطبقه دیگر شهروندان که خاصت دارد که این افراد به پنجه قانون سپرده شود. ولی توسط یک طبقه حکومت کنندگان آن افراد آزاد میشود اینجاست که دیگاه و خاصت یک طبقه دیگر نایده گرفته میشود و اینجاست دولت یا حکومت نزد آن طبقه افراد بی اعتبار جلوه میشود. بی اعتباری دولت ریشه میگرد از عدم پاسخگویی برای شهرواندن. از دید من دولت افغانستان باید مبدل به دولت الکترونیکی شود. واین دولت میتواند پاسخگوی درستیرا در برابر شهروندان نیزداشته باشد.

تعریف دولت الکترونیکی چیست ؟

دولت الکترونیکی به معنا اطاع رسانی و خدمات رسانی به موقع دقیق و کار 24ساعت شبانه روز 7روز هفته و تمامی روزها سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت است

 

 

وجوه دولت الکترونیکی:

در مبانی دولت الکترونیکی وجه های مختلفی برای آن قایل شده اند از یک نقطه نظر می توان سه وجه کلی را برای آن در نظر گرفت 

Government to Government

Government to business        

Government to citizen      

 

راهکارهای دولت الکترونیکی:

در هر یک از این جوه دولت الکترونیکی باید کمک رسان و اهرمی برای ارتقاع سطح خدمات باشد به همین دلیل در کلیه فعالیت  هایی که در این راستار صورت می گیرد. باید راهکار های زیر در نظر گرفته شود.

1: ساده سازی نحوه ارایه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی به آنها.

2: بهبود کارایی و اثر بخشی دولت ازطریق حذف یه ها و سطوح مدیریتی 

3: تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات ازاین طریق که مشتری مداری جایگزین بوروکراسی اداری شود.

4: بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیاز های آنان.

ساده سازی فرآیندهای کسب و کار موسسات کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید ایجاد بینش نتیجه گرایی در دولت افزایش میزان خلیقت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی در این بحث مشتری می تواند هریک از مردم بخش خصوصی و حتی دیگر سازمان های دولتی میباشد.

تحقق دولت الکترونیکی:

یکی از الزامات اساســـــی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جربان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خط مشی ئ مشتریان خدمات دولتی شود همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مساله ای که مربوط به مراورده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیش تر و قابل اعتماد بودن خدمات است تمام دولت ها در تنش هستند تاخود را برای اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی آماده کنند. طبق نظریه کارو برای تحقق دولت الکترونیکی  در جامعه اقدامات زیر ضروری است.

1:ایجاد بینش سازمانی

2: تعهد به تامین منابع 

3: حمایت واقعی از تغییر و تحول

4: اجرای سریع

مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی:

کشور هایی که امر پیاده سازی دولت الکترنیکی را شروع کرده اند. بنا به تجربه مراحل ضروری این کار را از قرار زیر د

اطلاع رسانی : اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده می شود. مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی.

ارتباطی یک طرفه : فرم های الکترونیکی مشخص ترین وجه این مرحله است. سازمان ها فرم ها را به صورت های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می دهند. اما کاربران پس از اگرفتن فرم ها باید. به زوش سنتی برای پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند.

ارنباط دوسویه : کاربران می توانند نه تنها فرم ها را دریافت کنند. بلکه به صورت آنلاین آنها را هم پر کرده و ارسال کنند. البته در این مرحله برخی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت گیرد

تراکنش ها وتعاملات: تمامی فرآیندها و عملیات از ابتدا تا انتها با توجه به امکانت به صورت الکترونیکی انجام می شود.

در این مرحله تمامی وجوه  دولت الکترونیکی پیاده شده باشد

از کجا باید شروع کنیم ؟ا

خواسته های مشتریان راه را مشخص می کند. در ادامه لازم است نیاز متقاضی برآورده شود و خدمات به او ارایه شود.

استراتژی مشتری 

استراتژی دسترسی

استراتژی ترخیص

ضروی میباشد این عناصر.

کانال های ارتباطی:

کارگزاران و مدیران دولتی و شهروندان با برخورداری از کانال های ارتباطی به هنگام به دنبال افزایش مراکز تماس مشتریان هستند. شهروندان تمایل بیش تری به استفاده از روش ها و ارتباطات الکترونیکی نشان می دهند. به ویژه که این نوع ارتباطات باحذف یا کاهش مشکلات ارتباط دارد. و تردد و افزایش دسترسی کارایی را با می برد. واین کاناها عبازت از .

1:تلویزیون الکترونیک 

2: اینترنت

3: فاکس

4: موبایل

5: کامپیوترها دستی 

6: پست الکترونیکی 

وغیره

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.