آرشیف

2022-7-24

نظیر ظفر

دوش

دوش چه زيبا شده بود يار من
گلبن     رعنا.  شده بود يار من

زحمت   مشاطه   بنازم   ظفر
مثل  پرى ها   شده بود   يارمن

زلف  طلايي و لبش.  لاله گون
افت   دلها    شده   بود يار من

بسكه همه بود   به    ديدار او
غرق   تجلا شده   بود يار من

ديده او سرخ ز بيخوابى بود
گويي زمينا شده بود يار من

 نوشته نذير ظفر