آرشیف

2017-10-25

احمد سعیدی

دوستي افغانستان و هندوستان فراتر از زمان و مکان است

سفر وی به هندوستان در حالی انجام گرفت که روز گذشته رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا در پایگاه بگرام با مسئولین بلند پایه حکومت  افغانستان ملاقات کاری داشت بعد از اعلان استراتیژی امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا  بحث های مختلفی روی این استراتیژی  در رسانه ها رد و بدل میشود  تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر فدراتیف روسیه چین پاکستان و ایران با دفاع از اهداف استراتیژی اعلان شده امریکا در افغانستان قرار ندارند تنها کشوری که میتواند جهت تحقق استراتیژی ممد و موثر واقع گردد هندوستان خواهد بود همه میدانند روابط افغانستان و هند به عنوان دو کشور دوست و همکار دایمی دارای پیشینه ی بسیار قوی بوده است.
 به باور من جناب آقای غنی و رکس تیلرسن وزیر خارجه امریکا در تلاش اند تا هندوستان را متعهد و باور مند بخاطر تحقق اهداف استراتیژی جدید در منطقه با خود داشته باشد از سوی دیگر نه تنها رهبران حکومت وحدت ملی بلکه اکثر ناظرین به این باور اند به هر پیمانه ایکه هندوستان همکار نزدیک افغانستان و امریکا در منطقه باقی بماند شیرین کاری کند بر تلخی مزاج پاکستان افزوده میشود. بخصوص طی ملاقات که آقای غنی ساعات پیش با نریندرا مودی نخست وزیر هند داشت صدر اعظم هند گفته است که ما هرگز افغانستان را تنها نمیگذاریم وهر کمکی که از طرف رهبری افغانستان از ما خواسته شود به پیشانی باز استقبال خواهیم کرد همچنان در این نشست رئیس جمهور اشرف‌غنی بجواب نخست وزیر هند گفته است روابط میان افغانستان و هند براساس علایق شکل گرفته و دولت این کشور برخلاف برخی از کشورهای دیگر شریک‌ حلقه‌های ضد دولت افغانستان نیست. آقای غنی گفت که برای افغانستان فرقی نمی‌کند که چه کسی رییس جمهور این کشور باشد اما هرکسی‌که باشد، روابط میان افغانستان و هند دوامدار خواهد بود. به گفته آقای غنی دوستی افغانستان و هندوستان فراتر از زمان و مکان است
 طبعتا این طرز خرام وخوش آمدید هند نسبت به افغانستان مزاج پاکستان را نسبت به افغانستان تبدار میسازد افغانها مردم با پاس بوده همکاری های هندوستان را در روز های دشوار فراموش نکرده و نمیکند.
 به یقین مردم افغانستان از هر نگاه مدیون و ممنون هندوستان بوده و هستند در طول تاریخ در روز های دشوار هند در پهلوی مردم و حکومت افغانستان قرار داشته بعد از این نیز چنین خواهد بود. بدون تردید در افغانستان تفاوت دیدگاه ها در مورد هند و پاکستان وجود دارد اکثریت مردم  آگاه و وطن دوست افغانستان به این باور اند که بعد از سال ۱۳۵۷ وحتی قبل از آن توسط نیرو های تحت هدایت واثر استخبارات پاکستان مورد تهاجم قرار میگرفت ودر زمان مجاهدین وسیل مهاجرین دیگر لشکر ملیونی علیه نظام افغانستان جنگیده زیر ساخت های اقتصادی ونهاد های اداری وامنیتی افغانستان توسط پاکستان به نابودی کشانیده شده است وبه همین دلیل ترجیح میدهند بجای پاکستان  شاهد حضور گسترده هند در افغانستان باشند واما عده دیگر را عقیده بر این است که پاکستان حین هجوم شوروی سابق مهاجرین را پناه داد ومجاهدین ر تر بیه وتجهیز تا حدیکه یک ابر قدرت را به شکست مواجه ساخت ومجاهدین را بقدرت رسانید درست زمانیکه هند از تجاوز شوروی در افغانستان حمایت میکرد لذا نفوذ هند در دستگاه دولتی افغانستان غیر قابل تحمل است وپاکستان حق دارد بخاطر جلو گیری از نفوذ روز افزون هند هر چه در توان دارد انجام دهد. فکر میکنم واقعیت ها در بین این دو دیگاه متفاوت مبهم ومجهول مانده وما باید بخاطر حل بحران کشور به معقولیتها اشاره کنیم.
نگاه مقایسوی و جاذبه ها :اینکه افغانستان مرز خیلی وسیع با پاکستان دارد از نظر کسی پوشیده نیست ووابستگی های بیش از حد افغانستان به پاکستان هم یک  واقعیت انکار نا پذیر است که از هر حیث باید مورد مطالعه قرار گیرد.البته نفوذ پاکستان در بین شخصیت های متنفذ افغانستان حتی در رده های بلند حکومت کم نیست. البته مشارکت های عقیدتی وقسما فر هنگی در حفظ وجاذبه ها اثر خودرا دارد .اما در مقابل هند  میکوشد در بین  نهاد های امنیتی وسیاسی نقش داشته باشد وبا پذیرش هزار ها بورس تحصیلی روحیه جوانان با دانش را  ضد پاکستانی میسازد واجرایی پروژه های باز سازی واقتصادی هند در افغانستان  نیز زیاد تر از کشور همسایه ما پاکستان است.افغانها نسبت به حضور هندی ها در تمام سطوح مخالفت ندارند اما بر عکس حضور یک فرد پاکستانی برای شان قابل تحمل نیست .از رهگذر واقعیت های ومشترکات جیو پولیتکی وکلتوری پاکستان به مراتب خودرا مستحق تر از هند میداند اما بر خلاف توقع وانتظار پاکستان حضور هند در نهاد های دفاعی وامنیتی وحتی در بعضی از ادارات خورد و کوچک اقتصادی من حیث مشاورین وپالیسی سازان  که در حقیقت جان وروح سیستم است خیلی چشمگیر میباشد.این رقابت حضور ونفوذ کشور همسایه ودوست منطقه ای افغانستان باعث شده تا جنگ شان در کوهستانها وپمیدانهای افغانستان منتقل شود.
فرا تر از افغانستان: پاکستان عقیده دارد که هندی ها در تجهیز وتسلیح بلوچ ها که در بندر گوادر وکویته  میجنگند  نقش بسیار مهمی دارد به باور پاکستانی ها هند درین بازی هم چین را دچار مشکلات ساخته وهم میخواهد با راه اندازی ترور ووحشت در مرز های ایران وپاکستان روابط دو کشور را بر هم زند وهمین رقابت با هند با عث شده تا  همسایه شرقی با قوت تمام اهداف هندی را در افغانستان زیر نظر داشته باشد وقویا فعال باشد البته پاکستان در امر مداخله ونفوذ در افغانستان هیچ مشکلی ندارد چون هم زمینه های نفوذ عقیدتی فر هنگی دارد وهم عناصر فعال داخل نظام را با خود دارد وراه های اقتصادی افغانستان در کنترول آن است یعنی بدون چشم پوشی وابستگی افغانستان بیشتر از ناتو وامریکا به پاکستان است وبا گذشت 17 سال کشمکش وبی اعتمادی افغانستان نتوانسته بدیل برای ترانزیت تجارت وصدور کالا ها ویا ورود شان پیدا کند واین امر باعث شده تا همسایه ما یعنی پاکستان از ما باج بیشتر بگیرد..
تجاوز پاکستان بر ولایت های شرقی افغانستان:  یکی از مساپل بسیار جزئی است وپاکستان گاهی هم اعتراف نخواهد کرد که بر افغانستان تجاوز کرده پاکستان میخواهد حرف های مطبوعاتی وبازاری حکومت مردان افغا نستان در محافل رسمی مطرح شود مثلا افغانستان میگوید پاکستان بر خاک ما حمله کرد و پاکستان میخواهد این قضیه رسما جای مطرح شود که خاک افغانستان کجاست؟ ومرز ها کدام اند.اگر افغانستان رسما به وجود مرز ویا دیورند لاین اعتراف نکند پاکستان میگوید امریکا طالبان افغان را در وزیرستان هدف قرار میدهد ودرین امر افغانها هم شریک اند وما هم طالبان پاکستانی را در هر جائیکه باشند هدف قرار میدهیم.مثلا به بهانه حضور مولانا فضل الله سالها کنر وکوه های اطراف انرا مورد هجوم قرار میدهد.لذا لازم نیست ما راه حل را نشان بدهیم این بر ریاست جمهوری وحکومت و حدت ملی  است تا طبق وعده های که به مردم داده طبق آن عمل کنند دوستی هند و افغانستان ضامن سعادت و نیک بختی مردم افغانستان خواهد بود .