X

آرشیف

دفـــــاع از حــــق‏‏

 
 

جناب آقای عزیزی سلام به شما

 من اگر قدری مریضی جسمی دارم شما هم از لحاظ روانی کمی تکلیف دارید ، بازهم تشکر میکنم که به فکر مریضی من هم هستید ،اما باور کنید که هنوز به جای نرسیده ام که هذیان بگویم و لحن کلیمه ها و جمله های شما من را میترساند باید جلو غضب را بگیرید ، گر چه حالا چنان تکنا لوژی به میان آمده که به مجردی که بخواهی جواب کسی را بنویسی ،دفعه دوم بعد از نیم ساعت میبینی کمینت تغیر کرده است و همانطوریکه حق در قلبها استقرار ندارد. در صفحه فسبوک هم نمیتواند ثابت باقی بماند و چند نفر شاهد هم همیشه آماده اند بنویسند و اگر کسی روز را بگوید شب است ،فورا چند تا شاهد از روشنی مهتاب و ستاره ها هم اطمینان میدهند و در پایین نوشته و نظر ،بلی ،بلی ،خود را هم درج میکنند … صرف نظر …
متاسفانه شما گاهی جلو غضب خود را گرفته نمیتوانید و به قول رسول الله ص <<کسی پهلوان قوی است که غضب خود را در موقع خشم بخواباند>> لهذا اگر شما هر چه گفتید کسی رد نکرد خوب است و عاجل کلیمه های با وزن در مدح نبشته هایش مینویسید و اگر گفت چیزی که شما می نویسید به حد یث کسا رسول الله ص تناسب ندارد به طور غیر مترقبه علیه آن سنگر می گیرید تا بتوانید سخن خود را به کرسی حق بشانید دوستی ها باید به اساس دوستی با حق و دشمنی ها باید همچنان بوده و در دل مومن کینه و بغض و عداوت باید جای نداشته ،که متاسفانه در بین فرقه ها و گروپ های مولده انسان های واجب الگناه این اصل خدشه دار و گاهی هم نابود و مضمحل گردیده است.
در ذیل نبشته تان آقای قدیر اعلم هم چیزی نبشته بودند ،آن هم حذف شد و گم و نابود شد ، / که گفت که سخنم وحی منزل است ؟؟؟.که چطور و چنان … << الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله و کفی بالله حسیبا / آیه ۳۹ سوره احزاب …>>( این سنت خداست در حق ) آنان که تبلیغ میکنند احکام خدا را و میترسند از او به جز از او از هیچکس نمیترسند و خدا برای حساب به تنهایی کفایت میکند >> جناب عزیزی صاحب محترم ! بیایم خود را در این صف دین اسلام مطابق حکم الله سبحان و تعالی که در قرآن تسجیل است همه مسلمانها را منسجم بسازیم که << ان المسلمین والمسلمات و المومنین والمومنات و القانتین و القنتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و …>>آیه ۳۵ سوره احزاب / کجای این آیت گفته شده  مردان شیعه و زنان شیعه ،مردان وهابی و زن های وهابی ،مردان سلفی و زن های سلفی،، مردان نیو سلفی و زنان نیو سلفی ؟؟؟!!! ترجمه : همانا کلیه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان اهل طاعت و عبادت و مردان و زنان راستگوی و مردان و زنان صابر و مردان و زنان خدا ترس و خاشع و مردان و زنان خیر خواه مسکین نواز و مردان و زنان روزه دار و مردان و زنان با حفاظ خود دار از تمایلات حرام و مردان و زنان که یاد خدا بسیار کنند بر همه آنها الله مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است >> ، نه آنهای که در فضای خیالی فسبوک که هر لحظه میتواند کمینت ها تغیر کند ،چهره ها تغیر کند ،نیت ها تغیر کند ،دوستی ها تغیر کند ،دشمنی ها به مانند ویروس زایش کند و … و … و علیه یکدیگر سنگر بگیرند و این را هم بدانید که آنکسی که این << مستر فیسبوک و مستر هوتمل و مستر گوگل و…>> را به وجود آورده برای وحدت من وتو نیست >> <<هیچ گربه برای خدا موش نمیگیرد >>بلکه با این همه نفاق و شقاق باید دشمنان اسلام به ما بیشتر خنده کنند !! والله به گفته شما << منی بیسواد >> میشرمم و میترسم که واپس به طرف جهالت قبیلوی قبل از اسلام مراجعت ننمایم که شعار چنان بود که << برادر خود را نصرت بده اگر ظالم است و یا مظلوم >> / دوست من ،جناب آقای عزیزی صاحب، من با قبول کمی کسالت هنوز در باطن انشاالله نیروی ریزرفی برای جلو گیری از نفوذ شیطانهای انسی و جنی دارم ،اگر به نام مسلمان صدای بشنوم در آخر قافله با مسلمانها هستم و اگر در صف های چند گانه و ،فرقه ها و گروه ها ی کنونی باشند. فکر میکنم که ۷۳ گروه من را خوا هند زد ،توهین خواهند کرد ،و خواهند کشت ،اما آنچه از من به توفیق خدا گرفته نمیتوانند عشق و محبت به خدا است که دعا میکنم همیشه ،بار الها : این عزم را بر من ثابت بدار << ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و النصر نا علی القوم الکافرین >>. و بار ها عاجزانه و مخلصانه عر ض کردم که این فرقه های که هر کدام میخواهد برد با او باشد حتی حاضر نیستند طرف مقابل را به یک کلیمه حق گفتن به پذیرند ،بلکه میگویند ،هر چه که …آنها میگویند حق و هر چه اهل فرقه دیگر میگوید همه کفر است و باطل ،نمیدانم اینها چطور در مورد خدای واحد و قرآن واحد و دین واحد و پیغمبر واحد توافق نظر دارند ؟؟ اگر در این دنیا رهبران آنها در راه وحدت مسلمانها کاری از روی عقل و خرد و منطق و فلسفه اسلام انجام ندهند، در قیامت خدا خودش میداند که قطعا از آنها خیری متصور نیست << و تری الناس … << الا یه / می بینی مرمان را مست ،نیستند مست ،اما عذاب خدا سخت است >>  مبتنی بر آن آیه << فرو خورندگان خشم >> فراموش تان نشود و غضب خود را مهار نمایید ، و اینکه میگویید من بی سواد هستم راست میگویید تا ۲۴ ساعت گذشته من نه تنها که بیسواد و …نبودم بلکه میتوانستم << شهد و شکر >> بنویسم و جابجا نمایم ، چرا آنوقت که من سهو ا شعر مولانا را به عو ض که با بالا صفحه شما جابجا نمایم در پایین کمینت شما انداختم ننوشتید که /بیسواد << هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد ؟؟ >> << العدل =عبارت از این است که هر چیزی به جای خود قرار بگیرد >> نترسید که عزت و ذلت بدست خداست << من کان یرید  العزت فللله العزت جمیعا … >> سوره فاطر آیه دهم << هر که طالب عزت است ( بداند که همانا در ملک وجود ) تمام عزت خاص الله است و کلیمه نیکو (ی توحیدو روح پاک آسمانی ) به سوی خدا بالا رود و عمل نیک خالص آنرا بالا برد و بر آنان که به مکر و تزویر اعمال بد کنند عذاب سخت خواهد بود و فکر ومکر شان به کلی نا بود خواهد شد >>  و حالا که برای تبرعه شدن از ترس الله در میدان محشر و روز قیامت که در پیش روی است سخن ها و نظریات شما را تا یید نکردم در خور سخنهای شدم که به جناب شما قطعا زیبنده نیست . بگو من میشنوم و باید هم بشنوم وتو صد با ر من را دشنام بده ،قبول بکن که من تحمل میکنم و به قول خدا و رسول ،باید بتوانیم مخالف خود را تحمل کنیم ،سخن او را بشنویم ما باید بنابر قول ابن عربی که گفته << قلب من چراگاهی است برای تمام آهوان وحشی ، قلب من بتکده است برای تمام بت پرستان ،قلب من صو معه است برای تمام رهبانان ترسا و …قلب من کعبه است برای تمام  حجاج و قلب من الواح مقدس تورات و زبور و انجیل و فرقان کتابهای آسمانی است >> من هم ،انشاالله میخواهم نه تنها برای سنی و شیعه در آن جای باشد ،بلکه اگر  بتوانم همچنان ،و این بدان معنی نیست که اپرچونیست باشم که هرکس ،هر چه گفت بگویم ،بلی تو راست میگویی ،اگر کسی باطلی را در بست حق مقرر کرد هم به مانند << فلم کارتونیک >> فقط سری خود را تکان بدهم و بس / اما <<عجب صبری خدا دارد >> ما روزانه ده ها وصد ها بار بد میکنیم ،ظلم میکنیم ،امر منکر میکنیم ،نهی از معروف میکنیم ، اشک میریزانیم ،خون می ریزانیم ، جهان را فاسد ساخته ایم و … و … اما او << جل جلاله صبر میکند >> ملایک هر روزی چندین بار از ما به حضورش شکایت میکنند اما او سکوت میکند ولی ما با کوچکترین اختلاف سلیقه یی از فرط غضب نزدیک است شمشیر نشان بدهیم  و چند نفر هم در پشت سر ما آماده .ها ها .بلی .بلی ،شما راست میگویید ،و حق با شماست، هستند و نمیدانند که حق چه است ؟ و کجاست ؟ !! آیا همین این است شالوده مذهب و فرقه ؟؟!! << نیاندیشی از آن روزی که درآن = جگر ها ریش و دل ها خون بینی / دهندت نامه اعمال گویند = نگر تا کرده های خویش بینی >> << اقراء کتابک … << لا اله الا الله محمد الرسول الله >> والسلام علی من التبع الهدی

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.