آرشیف

2016-6-8

علم عبدالقدیر

در پرتو رسالۀ رمضان المبارک

در پرتو رسالۀ رمضان المبارک: عبدالقدیر علم

در مورد فضیلت، فوائد  واحکام ماه مبارک رمضان کتب ورسالات متعدد از طرف دانشمندان ،فلیسوفان وپزشکان به رشته تحریر در آمده است که هر کدام به نوبه خود دارای ارزش ومقام خاص اند.تعداد دانشمندان که درین عرصه تحقیق کرده اند اعم از مسلمان وغیر مسلمان عرب وعجم به هزاران تن میرسد که همه بر حقانیت دساتیر حیات بخش الهی واحکام گهر بارش دلالت دارد.بنده حقیر هم سالانه بخاطر مقدم پر میمنت این ماه با عظمت چند مقاله پیرامون روزه وروزه دار، فضیلت قدر وقیام در شب های رمضان وتلاوت قرآن این پیکر اکمل وحی الهی منابع را مطالعه ومطالبی را برشته تحریر در میآوردم ، اما امسال در استانه فرارسیدن این لحظات پر فیض رساله گران بهای رمضان المبارک اثر وتحقیق محترم الحاج امین الدین سعیدی افغانی زینت بخش صفحات زیبای سایت وزین جام غور گردید که با مطالعه آن در یافتم  دیگر نیازی به اضافه نویسی نیست چون همه مسائل مورد نیاز درین کتاب جا گرفته وهموطنان مارا از پژوهش وتحقیق در مورد فلسفه وحکمت فرضیت روزه وهم در مورد فضا ئل وبرکات این ماه پر فیض  بی نیاز میسازد ومن هم برای همه هموطنانم توصیه میکنم این رساله کامل وپر محتوی را که در مورد رمضان وفضائل روزه بطور وسیع وگسترده تحقیق وتتبع نموده مورد مطالعه قرار دهند و جواب تمام سوال های فرضی ذهن خودرا در آن در یابند وبر دانستنی های خویش بیافزایند.

رسالۀ رمضان المبارک: در رساله رمضان المبارک معنی مفردات روزه حکمت وفلسفه فرضیت ف تاریخ وقدامت این حکم الهی بر مقتضای فطرت وطبیعت بحث شده احکام وفوائد آن از دید فقها ودانشمندان واطباء با دلائل خیلی روشن ومستند ارائه گردیده.اینکه چرا این ماه فضیلت بیشتر دارد وچه اتفاقات مهم واثر گزاری بر زندگی بشریت درین ماه رخ داده همه بطور مستند ودقیق ارائه شده لذامن بجای نوشتن مقاله علیحده ددرین زمینه ابتداء دوستان را به مطالعه دقیق این کتاب ارزشمند توصیه مینمایم وهم از ایشان میخواهم  نقطه نظر های خویش را با نویسنده محترم این رساله شریک سازند واین کتاب را من حیث یک مجموعه معتبر وبا ارزش بدسترس فرزندان مسلمان در گوشه گوشه جهان خصوصا افغانستان قرار دهند.

به احترام ماه رمضان: ماه رمضان، ماه دعا و نیایش و شب زنده ‌داری است که عشق ملکوتی و اُنس با محبوب جاودانه را پدید می‌آورد و شهد مناجات و نیایش را در کام انسان می‌ریزد پس باید درآینه آن خودرا دید ودر قلب آن که شب قدر است راه یافت ودر ساحل آن با لحظات اعتکاف آرامش گرفت.ودر چشمه زلال وحدت قرآن که درین ماه نازل شده قرآن شستشو داد واز اکسیر بی نظیر آن روح وتن را شفا بخشید.این ماه را ماه ضیافت الهی مینا مند که اجابتش افتخار آفرین است وهر لحظه اش نور وچراغ ایمان وصفای تن وجان مؤمن بحساب میاید.امید وارم مسلمانان با کم خوری درین ماه برای فقراء ومساکین چیزی را ذخیره ودر استانه عید سعید فطر من حیث صدقه فطر برای شان هدیه دهند تا لبخند شادی در لبان نیازمندان تهی دست شکوفه کند.همانطوریکه در رساله رمضان المبارک تذکر رفته باید از همه حکمت های روزه ورمضان استفاده شود.چون ماه رمضان هدفی واحدی ندارد بلکه با اهداف گوناگون وحکمت های فراوان  تمام حیات فردی واجتماعی انسان را احتوا میکند.

رمضان ماه قرآن است: قرآن دقیق تلاوت کنید ومفاهیم ومعانی آنرا درست بفهمید چون کجروی های مسلمانان عصر حاضر نتیجه بد فهمی قرآن است.کاش آنا نیکه بد فهمیده اند هیچ نمی فهمیدند چون اثر بد فهمی خیلی زیانبار تر از نا فهمی است.رمضان فرصت مناسبی است تا بار دیگر وارد باغ وبستان قرآن شوید وهر دسته گل احکام وهدایات آنرا دوباره بو کنید وبر روح خود طراوت وتازگی بخشید.قرآن در همین ماه نازل شده وبایست درین ماه بیشتر مورد تلاوت وتحقیق قرار گیرد.، چون رابطه ویژه ای میان قرآن و ماه رمضان وجود دارد؛ یعنی همان گونه که در فصل بهار، عالم طبیعت و انسان، شادابی خاص و حیاتی دوباره پیدا می کند، رمضان نیز بهار قرآن است. دوستداران قرآن در این ماه بیش از پیش به قرآن نزدیک می شوند و با خواندن و یادگیری و فهمیدن معارف آن، به دل هایشان حیات مجددی می بخشند..وقتیکه از قرآن بهره گرفتید به همه ادیان اشنا و تمام اصول واحکام دین اسلام را فرا گرفتید پس قرآن بخوانید ومفهومش را بدانید جزاکم الله خیرا فی الدنیا والآخرة