آرشیف

2014-12-30

فرید شیرزی

در مـــورد شهیدان گمنـام افغانستان

خبر دردناک و تاسفبار شهادت مظلومانه پنج هزار مردم مسلمان افغانستان که در سالهای 1357و 1358 توسط رژیم کمونیستی سابق را شنیدم مرا متاثر و متالم ساخت.تاثیر و تاسف ما تنها از این نیست که یک تعداد از شهروندان مسلمان و فداکار مهین ما به خاطر دفاع از خاک، نوامیس ملی وآزادی وطن خود، به بیرحمانه ترین شکل ممکن، توسط وطن فروشان جنایتکار و قساوت پیشه، به شهادت رسانیده می شود؛ بلکه تاسفبار تر از آن این است که دولت افغانستان با دشمنانی نرمش دارند که آنها به هیچ معیار و ارزش های انسانی، اسلامی و بین المللی پایبند نیستند و بانقض تمام موازین بشری، از کم ترین فرصت، علیه مردم افغانسان،آنهم افراد بی دفاع استفاده کرده و عطش ضد بشری خویش را با توسل به قطاع الطریقی وکشتار بیرحمانه انسانها انجام داده اند.با اشاره به  حادثه های صورت گرفته دیگر مانند گور کردن دسته جمعی که ما در این اواخر شاهد کشف آن در افغانستان هستیم که خود درد آور و غیر تحمل میباشد.
در مورد قتل هزاران شهیدی گم نام و دیگر رویدادهای مشابهی که توسط این جنایت کاران خدا نا ترس در گوشه و کنار افغانستان رخ داده اند، معیارها و موازین اسلامی، انسانی وجهانی از جمله معیارهای حقوق بشر دوستانه، نقض شده است. این گونه رویدادها نشان می دهد که این جنایت کاران و وطن فروش نه تنها دشمنان افغانستان؛ بلکه جنایتکاران ضد بشریت هستند.
من این رفتار ضد بشری را که توسط رژیم خیانت کار و قساوت پیشه وقت صورت گرفته، به شدت تقبیح نموده و اطمینان دارم که چنین اعمال وحشیانه، نه تنها مردم افغانستان را از عزم و اراده شان مبنی برحفط استقلال، حفظ ارزشهای اسلامی، پیشرفت، ترقی و استقرار امنیت منصرف نمی سازد؛ بلکه آنان را در این راه مصمم تر نموده و دشمنان زبون شان را بیش از پیش رسوا خواهد ساخت. شهیدان که نامهای شان در فهرست نشرگردیده است، آنها از جمله ای خدمتگزاران فعال، درد آشنا و با احساسی بودند که در صف مجاهدان و مقاومتگران افغانستان، جایگاه روشن داشتند. آنها به دلیل خدمت به مردم و برای پیشرفت، ترقی و حفظ ارزش های اسلامی و در جهت حفظ استقلال سیاسی کشورشان تلاش می نمودند، و در جریان این تلاشها بود که از سوی افراد خود فروخته شده و غلامان حلقه به گوش و خیانت کار گرفتار و پس از تعذیب و شکنجه به شهادت رسانیده شدند.
من از مردم شهید پرور افغانستان می خواهم که با خون شهدای راه عزت و آزادی کشور، میثاق و تعهد بسته و با کمال آگاهی و هوشیاری، صفوف شان را در مقابل دشمنان امنیت و آرامش کشور، بیش از پیش وحدت و قوت بخشیده و راهی را که انتخاب کرده اند، مصمم تر از گذشته بپیمایند. درآخر من از موظفین کشفی و عدلی کشور و همچنان از جامعه بین المللی  می خواهم که هرچه زود تر مسببان و عاملان قتل هزاران شهید را تعقیب، شناسای وبه پنجه قانون بسپارند تا باشدکه به جزای اعمال خود برسند.

خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت
دیده باشی لکه های دامن قصاب را.