X

آرشیف

در حاشیه ء برگزاریی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان: مقام ” ریا” ست جمهوری یا مقام باشی گریی در ” ارگ ” کابل !؟ « استعمار نو و دلالانش »
دسمبر 30, 2014

afrotan

باغباني متوجه شد كه پسربچه اي روي درخت زردآلو نشسته و مشغول کندن و خوردن زردآلواست. باعصبانيت گفت؛ حال ميروم به پدرت شكايت مي كنم و راه افتاد كه برود. پسربچه ای که بردرخت نشسته بود گفت ؛ كجا ميروي؟ پدرم اینجا در باغ بر درخت گيلاس مشغول است .

بخش دوم : 

مسخره ترین معیاری که مغائر با قواعد هرنوع دموکراسی در حوزه انتخابات افغانستان به نظر میرسد همانا نگاه مادیی وتباریی اکثریتی ازکاندیداها ی " ریأ " ست جمهوری افغانستان است که روی همین نگاه معیوب به سرنوشت تاریخی کشور جنگ زده افغانستان مینگرند و با کسانی که مالکان چند هزار و یاهم کم وبیش رأی از شهروندان فقیر و درد دیده جامعه افغان اند نه تنها به معامله میپردازند بلکه آنرا در جغرافیای بنام افغانستان به مثابه جوهر ی از اتحاد اقوام و وحدت ملی نیز توجیه و معرفی می کنند .! مثلأ یکی از پهلوانان پنبه ایی متعلق با یکی از اقوام شریف افغانستان که ازبرکت فاجعه و حوادث دردناک میهن ما به مراتب بلند نظامی نیز نائل آمده است طی یک خطابه غرأ مدعی شد که وی حدود سه میلیون رأی دارد وهر کسی و قدرتی که با اعطای معاونیت اول ریاست جمهوری معامله میکنند بسم الله ! وارد میدان شود 
ازفحوای کلام این تاجر رأی مردم بینوا معلوم میشود که برای وی هویت و گذشته ای ازمشتریان یاخریداران رأی مردم بینوای افغانستان هیچگونه اهمیت وارزشی ندارد بلکه تنها آرزووهدف اش این است که آسپی ازمعاونت اول بُزکشی را با تنهائی به محوطه دائره حلال" ارگ شریف " برسانند !! اگرمفرادات و ارقام این معامله را به حیث ملاک اندازه گیریی تمامی صفحه شطرنج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بپذیریم به یکی از مشکلات و مصائب کار در مقامات و پُست های بلندی برمیخوریم که اگر روزی وروزگاری دارنده ء آن مقامات و منصب ها به مصیبتی از دست دادن آن مقام ها گرفتار آمد ، فراموش کردن آن برای کسانی که در مقطعی از تاریخ به آن متوصل شده بودند به سادگی امکان پذیر نیست . اتفاقأ اگر صاحبان و دارنده گان قدرت هم بخواهند فراموش کند حواریون و گروهی از متملقان و چاپلوسان که معمولأ برجدار های از دائره قدرت چسپیده اند نه میگذارند تا آن خوابهای تعبیر ناشده شان به چنین زودی فراموش تاریخ شوند . وقتی این وضعیت تاروتاریکی را که برتمامی فضای انتخاباتی مستولی شده است می بینیم و میشنویم به یاد ضرب المثل وداستان گونه ای معروف افسانوی می افتیم که میگویند مردی با کسی دعوی داشت و اتفاقأ مرد ازدعوی اش انصراف داد اما کسی که برای گواهی از سوی مدعی و صاحب دعوی دربدل مواجب و یک مشت پول بحیث گواه برگزیده شده بود ، فریاد زد که های مردم ! من از گواهی منصرف نه میشوم و برای گواهی دادن من باید حتمأ دادگاه برگزارشود !! 
در اینکه نردَبان یا " پِله " صعود و نزول مشروعیت سیاسی را آرأ ملت می سازد تردیدی نیست اما در اینکه از پله های این نرَدَبان چه کسی یا کسانی و یاهم چه جریانی بالأ خواهد رفت جای تردید و پرسش است . شرائط سیاسی و اجتماعی کشور ما شرائط پیچیده ای هست وویژه گی های غرائز فطری در وجود انسان پیچیده تر ، بنابراین کاملأ طبیعی و قابل پیشبینی است که علی الرغم برخی شائسته گی های فردی و حتی علی الرغم حرکت در راه انجام و اجرای اصلاحات ساختاری برخی چهره ها قابل قبول اما بازهم به دلائل معلوم و نامعلوم و گاه به حکم " توجیه ضرورتها " و امکانات موجود ،وقتی افراد وشخصیت های غیر قابل قبولی و کسانی که حتی از اداره یک نانوائی هم بی بهره اند برای مدیریت جامعه افغانی به میدان می آورند نتیجه این کار چیزی جز این نیست که باید در تفکر و اندیشه نخبه گان جامعه یا همان رجال شماره اولی که برای احراز پست ریاست جمهوری افغانستان به میدان آمده و یاهم آورده شده اند شک کرد . بنابراین اکنون با هشدار بزرگی مواجه هستیم ویک پرسش سنگینی رویا روی ما است و آن پرسش وآن هشدار این است که آیا اراده مدیریت جامعه یا همان مقام تعریف شده " ریأ "ست جمهوری افغانستان محصول طبیعی عقلانیت و آگاهی برخاسته از این کاندیداهای محترم است و یاهم از این آقایون به مثابه دلالان گوش به فرمان نظام سرمایه داریی ومهره های اصلی پروژه استخباراتی استفاده ابزاری میشود ؟
آورده اند که شخصی اُلاغی را برای فروش برده بود ولی حیوان، هرکسی که از جلو می‌آمد گاز می‌گرفت و اگر مشتری از عقب نزدیک می‌شد به او لگد می‌زد. دلال گفت؛ پدرجان! با این وضعیت، هیچ‌کس حاضر نیست این الاغ را بخرد. و صاحب الاغ گفت؛ من هم نمی‌خواهم بفروشم. فقط می‌خواستم مردم بدانند که من از دست این الاغ چه دردی ‌ می‌کشم؟! 
درست آنچه که در افغانستان کنونی می گذرد با چگونگی کامل داستان صاحب آن اُلاغ انطباق دارد . اما این پرسش توام با هشدارِبزرگ تاریخ جامعه ما بویژه با گذشت بیش از یک دهه عمری که از "نظام مبارکه بازار آزاد و دموکراسی مافیائی!!" سپری میشود رویا روی ماست که نخبه گان وابسته با این نظام بالخصوص رئیس جمهور اسلامی افغانستان !! روی کدام "خط " فکری حرکت کرده و پس از این برویت کدامین خط و اندیشه ای حرکت خواهند کرد ؟ و دستهای اجرایوی آنها کدام دستهاست ؟ و چه کسانی از نردبان آرأ عمومی صعود خواهند کرد ؟ اما مطالعه و مروربر تمامی شواهد و قرائن نشان دهنده آن است که نکند دوباره همان آش و همان کاسه نظام مافیائی و درزیر سایه لقب ساختگی و مصنوعی " دولت جمهوری اسلامی افغانستان " بر سر سفره ارزشهای اعتقادی و ملی مردم افغانستان نهاده شود ، و بازهم نکند آن افراط توام با خشونت و تروریزم طالبانی افراط دیگری را به پیش آرد و چنین پنداشته شود که راه علاج اندیشه شبه مذهبی طالبانی فاشیسم سیکولار است وبه اساس فورمول«بُزبه پای خودوگوسفند به پای خود!!» دشمنان خدارابکشیدوخوب بکشید * 
افراد یا جمعی که امروز با چهره گشاده تر از چهره حقوق بشر یا برعکس با چهره های عبوس تر و عصبانی تر و بر هم فشرده تر ازهر مهاجم بر مال و ناموس بیچاره گان حمله میکنند احیانأ همراه یا در پی فلان کاندید ای مورد اعتماد " ریأ "ست جمهوری افغانستان مستقیم و غیر مستقیم ،دور یا نزدیک می بینیم ، فردا بر پلکان قدرت در حال صعود ببینیم . اکنون که با اعلام زود هنگام وقبل ازوقت انتخابات ریاست جمهوری** دربن بست تاریخی جامعه افغانی قرارداریم و ناگزیر پاسخ بسیاری از ابهامات گذشته را باید نه از دودکش های مجالس فرمائشی سرکاری که در بدل مواجب ناچیزی برپامیشوند و متملقان رسمی نعره های زنده باد و مرده باد را توأم با نعره های ازتکبیر و شعار های مذهبی سرمیدهند ، بلکه بروی تارهای عنکبوتی ای که بدور مدارک و شواهد عینی حاکمیت کنونی گِره خورده اند مورد مطالعه قرار دهیم . چنانچه یکی از منابع معتبر و بلند رتبه رژیم مافیائی حاکم برسرنوشت افغانستان در یکی از مجالس خصوصی به این حقیر گفتند که به دستور رئیس جمهور کرزی کار اعمار قصر مجللی به معادل پنج تا ده میلیون دالر با وسائل مدرن زندگی در محوطه " ارگ شریف " مقرریاست جمهوری افغانستان در حال اعماراست تا جلالتمآب کرزی پس از ختم دوره ریاست جمهوری استخاره ای با لقب تازه ای همچون بابای افغانستان نوین یا هم بابای دموکراسی !! و غیره القاب که پس از برپائی لویه جرگه فرمائیشی و تغییر مختصر در وثیقه قانون اساسی افغانستان درآن قصر زندگی خواهد کرد .!!!
اعمار این لانه ء استبداد نرم افزاریی معاصرکه به قیمت چند ملیون دالر در محوطه ارگ قصریاست جمهوری افغانستان اعمار میشود نشان دهنده این حقیقت تلخ و درد ناک است که قرار نیست قدرت سیاسی به معنای اصلی کلیمه بصورت کامل و حتی نیم بند ، از جامعه جهانی و یا هم کشورهای عضو ائتلاف جهانی ضد تروریزم که در افغانستان حضور نظامی و اقتصادی دارند به نهاد های شبه افغانی بنام دولت جمهوری اسلامی افغانستان واگذار شود . از جانب دیگر گزارشهای موثقی وجود دارد که همین اکنون در پهلوی اینکه کاردینالهای مذهبی درحال استخاره اند کاندید مورد نظرو استخاره ای والاحضرت حامد خان کرزی برای آموزش زبان پشتو معلم و آموزگاری استخدام نموده است تا بتواند پرنسیب های قانونی رئیس جمهور شدن را تکمیل نموده باشد ** *
 

ادامه دارد

* از بیانات ضدونقیض عبدالرب رسول سیاف در یکی از محافل بزرگداشت شهدای جهاد افغانستان که دربخش از آن گفته بود خداوند در قرآن عظیم الشان امرکرده است که دشمنان خدا را بکشید و خوب بکشید یعنی به زجرو شکنجه بکشید http://www.youtube.com/watch?v=k1TN4a4TxxA
** پروسه کنونی انتخابات در افغانستان بخاطر انتخابات زود هنگام و قبل از وقت نامیده شده که با سپری شدن بیش از دوازده سال حاکمیت مافیائی نظام حاکم بر افغانستان هیچگونه گردهم آئی مشروع برای ارزیابی دست آورد ها و یا هم شناسائی عوامل شکست ها و ناکامی ها برپا نه شده و بازهم حاکمان امروزی با خواست ارادهء مافیای بیرونی سرکس انتخابات را به صحنه آورده اند 
*** میگویند که حضرت صبغت الله مجددی یکی از روحانیون محافظه کاری که به حضرت استخاره !! شهرت دارد در جمعی از مردم گفته است که http://www.youtube.com/watch?v=hvhO3G6Xbmcهر چند کسالت و بیماریی من اجازه نخواهد داد تا در خدمت مردم باشم اما …..

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.