آرشیف

2020-6-24

غلام رسول مبین

درگذشتِ الحاج عبدالرسول فیاق، کهنسالترین مردِ غرچستانی

سوگمندانه خبر درگذشتِ الحاج عبدالرسول فیاق به گوشم رسید. او مردِ بود استوار، بزرگ اندیش، باتجربه، متقی و مردمدار. مدت چند سال میشود که وی را درست میشناختم و مرحومِ مغفور یکی از یاران و دوستانِ نزدیک مرحوم پدر کلانم بود و او خاطراتِ شیرین و به یادماندنی داشت.
در نخستین ملاقاتم در سال 1365، وی تاریخ تولدش را 1266 هـ.ش. گفت که فعلا به عمر 133 سالگی با نام نیک از دنیا رحلت نمودند. موصوف درین ملاقات شجره اش که به یادش بود برایم چنین گفت: من – عبدالرسول فرزندِ فخرالدین فرزندِ خداداد فرزندِ قربان فرزندِ مختار … میباشم. بیشتر به یادش نبود که سلاله اش را برایم بیان نماید. من موصوف را شخصیت دانا و بینا یافتم. او تجاربِ زیادِ از زندگی، دوستان و رژیم های گذشته و حاکم در افغانستان داشت.
آخرین راه زندگی به مرگ ختم میشود. نهایتِ تقاطع زندگی ممات است. لاجرم که در مقابل اوامر الهی سرِ تعظیم و تسلیم فرودآورد.
من درگذشتِ کاکای محترم  مرحوم الحاج عبدالرسول فیاق را برای برادر و دوست نهایت عزیز و مونسم سارنوال فقیر احمد رسولی و دیگر فرزندان، دوستان، اقارب و نزدیکانش از ته دل تسلیت عرض میدارم و رجامندم که مرا درین دردِ بزرگ و اندوهِ نهایت سنگین شریک خوشتن بدانند. برای متوفا از بارگاه ایزدِ منان بهشت برین متمنی ام. ای کاش امنیت حاکم میبود که میتوانستم که کوهپایه های غرچستان و فیاق به مراسمِ تکفین، خاکسپاری، تشییع و تدفین جنازه اش حضور میبافتم و او را الی خانه ی ابدی (گورستان) مشایعت میکردم.
او رفت، از خود خاطرات و یادگارهای سترگِ به جا گذاشت. هرچند به کهولتِ سنی رسیده بود ولی شخصا نشست ها و دیدارهای که با وی داشتم او را شخصیتِ پاکدل، روشنفکر، باانگیزه و متحرک یافتم. او همیش با مردم بود، باشخصیت ها کلانِ سیاسی و مردمی هم در سطح کشور و هم به سطح ولایت غور ارتباط و مراوداتِ حسنه و نیکوی داشت.
من سالها قبل و با نخستین دیدارم با وی، به شبکه های اجتماعیِ چون فیسبوک و جام-غور مقاله ی نوشتم بودم و زندگی نامه اش را مفصل به تحریر در آورده بودم و او را کهنسالترین مردِ غرچستانی معرفی نموده بودم. در آن موقع دقیق فکر کرده بودم و این دقتِ من در کارِ معرفی این مردِ نیکو و بابصیرت درست از آب برآمد. خوبان عمر طولانی دارند، خاطرات و یادگاهای به یادماندنی.
قالو انا لله و انا الیه الراجعون
 
یادداشت:
تصویر اول: مرحوم حاجی عبدالرسول فیاق و غلام رسول مبین
تصویر دوم: مرحوم حاجی عبدالرسول فیاق و فرزندش فقیر احمد رسول
 

 درگذشتِ الحاج عبدالرسول فیاق، کهنسالترین مردِ غرچستانی

درگذشتِ الحاج عبدالرسول فیاق، کهنسالترین مردِ غرچستانی

بادرد و اندوه
غلام رسول مبین
شهر زیبای چغچران، ولایت غور
4 سرطان 1399 هـ.ش.