آرشیف

2022-10-17

عثمان نجیب

درنکاحِ استانکزی و حنیف اتمر برخی ها با فامیل شان دعوت شده اند.‌ ابتدا فکر کردم اعلانِ فوتی است.‌

 

مثلِ اینان: سنجر کارگر، بکتاش کارگر، زرمینه کارگر، پلوشه کارگر، فریبا کارگر…

 

شهرت اشخاص و افراد که با جناب آقای محمد حنیف اتمر و آقای معصوم ستانکزی بعد از این در یک سنگر مبارزه میکنند.

«محمد حنیف اتمر، محمد معصوم ستانکزی، جنرال مراد علی مراد، محمد عالم ساعی، جلیل شمس، نثار احمد غوریانی، شاکر کارگر، شریفه زرمتی، جنرال خدایداد هزاره، جارالله منصوری، مبارز راشدی، سلامت عظیمی، جماهیر انوری، سید نورالله سادات، محمدقاسم وفایی زاده، کبرا دهقان، خدیجه الهام، فرخ لقا اونچی زاده، گلالی اچکزی، داکترعالمه، رقیه نایل، محمدعیسی مصباح، نور اکبری، نجیبه قریشی، عزیزالله ارال، محمد اسحاق اتمر، لیلا احراری، ثریا احمدیار، حمیده احدزی، حمید احمدزی، جنرال محمدنبی احمدزی، هما احمدی، ملالی اسحاق زی، جنرال اسدالله، خالد اصغری، محمد الله افضلی، میرافغان، جنرال سید افندی، ثریا اکبری، محمود الیاس، صبراندر، امانزیب انصاری، داکتر بختیار اورتاق، عوض بیک بیک اوغلو، بکتاش ایشچی، داکترعبدالولی آقبولوت، جنرال عبدالخالق اقسای، شگوفه باختری، سیمین بارکزی، بخت بیگ، سوریه برنا، دریاخان بهیر، داکتر فضل احمد بورگیت، احمدشاه بیات، رحمن نظر بیلیم، مولدین پوپل، منیر تره خیل، محمدفهیم تینمس، ثریا صبیر، محمد غوث جانباز، سلطانعلی جاوید، عزیزه جلیس، محمد حافظ جلالی، سیدبابر جمال، عبدالحکیم جوزجانی، جنرال فقیرمحمد جوزجانی، حاجی محمد ایوب جوزجانی، فریبا چرخی، جنرال عرب شاه چمتو، نبیله حبیبی، دادمحمد حریفی، حسیب الله، عنایت الله حفیظ، سعدالله حقیار، لیلما حکیمی، احمدولی، محمد حلیم، فریده حمیدی، نوریه حمیدی، فروزان خلیلیار، ثناءالله زازی، دانش احمد دانشور، محمد حنیف دانشیار، نیلاب دهقان، کبرا دهقان، محمد ظاهر دوران، مسعوده دوستیار، جمهور دوغن، پیغمبر قل دوغن، صبرالدین رحمانی، یعقوب علی رحیمی، شیما رستمیان، بصیره رسولی، فوزیه روفی، ناجیه روفی، احمدجاوید رووف، شیلا زارع، زرمینه زارع، غلام محمد زلمی، حبیب زلمی، نجلا زلمی، داکترفاروق زمانی، مجیبه سادات، سید احمدشاه سادات، سایره شکیب سادات، جنرال فتح خان ساعی، ماستر تقی سالک، حسیب الله ستانکزی، لینا سربلند، نظرمحمد سنگین، سید عصمت الله، سید عبدالغفار سید زاده، تاج سیرت، محمداجمل شاهپور، نجیبه شریف، نوریه شریف، محمد یما شمس، یگانه شهاب، شیرین شهابی، داکترمحراب الدین شیرزاد، عبدالرسول صابر، ذیفنون صافی، یوسف صافی، محمد حسین صالحی، جان آقا صایم، حلیمه صدف، خواجه فروتن صدیقی، داکترنجیب ضیایی، نجیب الله عابد، عاطفه، داکتر عالمه، حاجی عبدالخالق، عبدالعظیم، جنرال کمال الدین عرب، عبدالشفیع عزیزی، نجیب الله عزیزی، روح الله عطایی، ریدا عظیمی، عبدالقدیر عظیمی، توبا عظیمی، جنرال اقبال علی، علی، محراب علی، محمد علی، عصمت الله علیزی، محمداجمل عمر، شهناز غوثی، عبدالحق غوری، بصیراحمد فیضی غوریانی، عبدغنی غوریانی، یاسمین غیاثی، فاتح، اسدالله فراهی، ملک فیصل فراهی، عبدالنصیر فراهی، فرشته فرح، فردین، داکتر فردینا، اسد فرهاد، ذبیح الله فرهنگ، نیک بخت فهیمی، جنرال صبور فورمولی، محمدهمایون فوزی، قاسم، لطف الله قریشی، نجیبه قریشی، سنجر کارگر، بکتاش کارگر، زرمینه کارگر، پلوشه کارگر، فریبا کارگز، دکتور سیدابراهیم کامل، شیرعزیر کامه وال، ذبیح الله کلیم، محمد کمال، نیلاب کمالزی، محمد کمین، فرزانه کوچی، جنرال علی گوهر، دکتور سید محمد عالم لبیب، محمد باقر، عبدالقادر مالیه، محمد مبین، هیله مجتبی، فرهاد مجیدی، بهادر مجیدی، نظرمحمد، محمد شفیق، مردا علی خان، اسدالله مرادی، امرصمد مرادی، صفا مزاری، محمد عیسی مصباح، محمدمصطفی، محمدهارون ملتی، محمد سمیع مهمند، خالد موند، عبدالعظیم مومند، صفیه میلاد، ناجیه، محمد ناصر، منهاج الدین ناصری، حکیم ناصری، امین الدین ناصری، فوزیه ناصری، ولی شاه نایب زاده، نثار احمد، نجیلا، عتیق الله نصرت، خدای بیردی نظری، نقیب الله، داکترغلام سخی نور اوغلی، حوا علم نورستانی، قمربانو نورستانی، مژده نوروزی، عصمت الله نیکزاد، صابره نیکزاد، داکترفریدون هاشمی، سید محمد خالد هاشمی، داکتر هادی هدایتی، بریالی هلالی، وحدت الله، ویکتوریا، یارگل خان و یاسین خان.

 

منبع:

برگه‌ی آقای اکمل امیری.