آرشیف

2018-3-31

نظیر ظفر

درد سر

بدون روی تو هـــر نو بهار درد سر است 
قســـم به لاله که هر انتـظار درد سر است

به عــــــطر جان تو عـــادت نموده بود تنم 
 برایم عطر  گل و سبزه زار درد سر است

چی ســــخت میگذرد عمر در زمانه ای ما 
اگــــر غلــط نکـــنم روز گار درد سر است

به هـــــر چه از دل خود مـــیدهد ملا فـــتوا 
سخـــــن ز بی خردی بار بار درد سر است

بریــــز باده تـــو ای ساقی خــــجسته لـــقا 
که بهر باده پر ســـتان خمار درد سر است
 

(نذیر ظفر) ۴ حمل – ۱۳۷۶