آرشیف

2018-3-31

nzafar

درد سر

بدون روی تو هـــر نو بهار درد سر است 
قســـم به لاله که هر انتـظار درد سر است

به عــــــطر جان تو عـــادت نموده بود تنم 
 برایم عطر  گل و سبزه زار درد سر است

چی ســــخت میگذرد عمر در زمانه ای ما 
اگــــر غلــط نکـــنم روز گار درد سر است

به هـــــر چه از دل خود مـــیدهد ملا فـــتوا 
سخـــــن ز بی خردی بار بار درد سر است

بریــــز باده تـــو ای ساقی خــــجسته لـــقا 
که بهر باده پر ســـتان خمار درد سر است
 

(نذیر ظفر) ۴ حمل – ۱۳۷۶