آرشیف

2022-11-7

محمد اسحاق ثنا

داغ لاله 

 

در سینه دل به‌ یاد عزیزان نشسته است 

خونیین ز درد حسرت یاران نشسته است

 

از حادثات کشوری در خون تپیده ام 

مردم به گریه زار و پریشان نشسته است

 

چون سیل غم که کرد بسی خانه ها خراب 

چشم از سرشک به موجه توفان نشسته است

 

دختر ز ترس دشمن و درس و کتاب و علم 

در کنج خانه خسته و حیران نشسته است

 

در دشت لاله با دلی خونین و داغ دار 

با داغ دل به یادی شهیدان نشسته است

 

مرده است بزم شعر و هنر در دیار ما 

ساز از ترنگ مانده بی الهان نشسته است

 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۶.۱۱.۲۰۲۲