آرشیف

2018-1-8

afrotan

داراکولاها باهم ائتلاف میکنند!

دوسه روزپیش بود اخبار یکی از شبکه های تلویزیونی را که گفته میشود با عطا محمد خان نور متولی روضه شریف بلخ تعلق دارد می شنیدم و می دیدم که ناگهان چشم ام بر چند چهره مشهورنا متجــانس  " سیأ " سی کشور طی یک نشست ضیافت گونه یکی پی دیگری میکروفون جلسه را در دست میگرفتند و داستان  تکراریی  یکنواخت و دلخراش ائتلاف سازی و جبهه سازی را از منبر جلسه بیان می فرمودند  .
 نخستین سخنران این جلسه که خود را از برگزار کننده گان وانمود میکرد احمد ضیأ مسعود برادر قهرمان ملی زنده یاد احمدشاه مسعود سابق نمائنده خاص رئیس محمد اشرف غنی در امور حکومت داری خوب بود که وی آن اجلاس را از ضرورتهای اصلی افغانستان امروزی دانیستند .

http://www.dailymotion.com/video/x6cqpnd

خبر تشکیل نوع ائتلاف و یا هم هراسمی که برآن گذشته شود جدید بود اما حیرت آوروشگفت انگیز   ! گفتیم قدم این دلالان مافیا و چکمه پوشان مبارک !  و لی به یاد استدلال آن منبریی معروف و مرحوم افتادیم که خطاب به یکی ازچنین شخصیتها اما در حوزه دیگر زندگی گفته بود : « تو که می گوئی بچه پدرت هستی سند داری ؟ » زیرا چهره های که در این سریال یکنواخت وخسته کننده رول بازی میکرد کسانی نیزدرآن اشتراک داشتند که هنوزنتوانیسته اند سرنــوشت صد میــن بار ائتــلاف ها و جبـــهات " سیأ " سی  را  که به هدف تقسیم عادلانه !! غنیمت ها و کرسی ها بوجود آورده بودند و پس از مدت کوتاهی  به نحو نفرت انگیزی از هم پاشیدند تعیین کنند . 
دنیا هم دنیای مسخره ای است روزگاری کشور افغانستان هرچند فقیربود اما لزومأ زندگی فردی واجتماعی باهمان زنجیری گِره خورده بودکه حلقه های متحرک  آن با  پیشرفت و ترقی عمومی و تمدن جهانی می چرخید. حالأ این چکمه پوشان وغارتگران محترم که عزم را جزم ساخته اند تا به ثروت های به باد اورده ای  برسند  خوش آمدند !

ادامه مطلب در اینجا