آرشیف

2023-1-19

شاذیه عشرتی

خوش قسمتم که حال مرا شاد می کنی

 

خوش قسمتم که حال مرا شاد می کنی

با یک نگاه و خنده و ایما، فقط همین

 

کاری به کار حافظ و مولا…نباشدم

شاعر شوم به پای تو رسوا، فقط همین

 

تو مست همچو ماهی دریا به زیر آب

من غرق در هوای تماشا، فقط همین

 

تو سبز. سبز، سبز در آغوش لحظه ها

من دشت، دشت لاله صحرا، فقط همین

 

تو واژه های شعر و سر آغاز هر غزل

وصف ات دهن دهن به دل ما، فقط همین

 

تو‌ مست، مست، مست به دامان زندگی

من هرنفس به عشق تو‌ شیدا، فقط همین

 

یا بال یک پرنده شده تا به آسمان

دور از نگاه مردم دنیا، فقط همین

 

—————-

شاذیه عشرتی

15/1/2022

 

شاذیه عشرتی