X

آرشیف

خـــــــــــود کـشـــــــی

خودکشی عمل یا رفتاری است آگاهانه که انسان برای مردن انجام میدهد. اغلب خودکشی ها دراثر نااميدی یا قرارگيری در شرایط اختلال ذهنی مانندافسردگی، اختلال دوقطبی، اسکيزوفرنی، اعتياد به الکول و مواد مخدر روی می دهند. مشکلات مالی،مشکلات در روابط اجتماعی و دیگر شرایط نامطلوب نقش مهمی در این موضوع دارندهر ساله بيش از یک ميليون انسان خودکشی می کنند.سازمان صحی جهانی تخمين میزند که خودکشی سيزدهمين عامل مرگ و مير در جهان است در آمریکا خودکشی ششمين عامل مرگ است.
خودکشی در مردان بيش از زنان ومرگ و مير نوجوانان و جوانان زیر ٣۵ سال است. بر اساس یک تخمين هر ساله حدود ١٠ تا ٢٠ ميليون خودکشی ناموفق وجود داردقضاوت در مورد خودکشی تحت تاثير دیدگاه های فرهنگی مرتبط با موضوعات می باشد که مانند دین، شرافت و معنای زندگی است. در ادیان ابراهيمی خودکشی گناه ضدیت با خدامحسوب می شود، چون بنا به باور مذهبی، زندگی مقدس است. در غرب خودکشی یک جرم است.به عنوان جبران شکست یا نوعی ،seppuku برعکس در ژاپن در دوره سامورایی ها، خودکشی اعتراض، محترم شمرده می شد. در قرن بيستم، خودکشی به صورت قربانی کردن خود شکلی از اعتراض، و خودکشی انتحاری شکلی از تاکتيک های نظامی یاتروریستی است. در مراسم خاکسپاری هندوها، بر اساس سنتی ساتی زن بيوه به خواست خود یا تحت فشار اقوام شوهرش در مراسم سوزاندن جسد همسرش قربانی می شود.

خودکشی در ميان مسلمانان:
شيوع و انواع خودکشی در آسيا تفاوت عمده ای با کشورهای غربی دارد .تفاوت های زیادی نيز بين کشورهای آسيایی با هم دیده ميشود. شيوع خودکشی در کشورهای اسلامی بسيار پایين و در سریلانکا بسيار بالا و در آسيای شرقی رو به افزایش است. در مطالعه ای درسال1980 اردن که 95 % جمعيتش مسلمان اند، تنها 219 خودکشی بين سالهای 1985ميزان سالانه ی 2.1 در هر 100000 نفر است گزارش شده است .آماری که پایين تر از آمارگزارش شده از سایر کشورهای دنيا است. مقایسه ی ميزان خودکشی در ميان گروهای مذهبی مختلف در سرزمینهای اشغالی نشان ميدهد که شيوع خودکشی در ميان یهودیان بسيار بالاتر ازمسلمانان عرب است ( 4.2 برابر برای مردان و 2.4 برابر برای زنان). این مطالعه علت چنين اختلافی را در فکتورهای اجتماعی-دموگرافيک زیر ميداند
1. شيوع طلاق در ميان مسلمان پایين تر است. 
2. تعداد مردان مجرد در ميان مسلمان کمتر است.
3. تعداد مسلمانان کمتراز 15 سال و تعداد افرادی که تنها در یک منزل زندگی ميکنند 4 برابر کمتر بود. 
4. تعداد مسلمانان در خانه ای که در آن فردی بالای 65 سال زندگی ميکند بيشتر است. 
مطالعه ی دیگری که به مقایسه ی هندی ها، چينی ها و مسلمانان در سنگاپور ميپردازد، کمترین ميزان خودکشی رامربوط به مسلمانان ميداند. شيوع پایين خودکشی در ميان گروه های اسلامی ميتواند با دین اسلام در ارتباط باشد. در اسلام قوانين سختی بر عليه خودکشی وجود دارد زیرا آن را نوعی آدم کشی ميداند. مصرف الکول در این دین منع شده است و اسلام روش حل مسئله ای را در زمان استرس حاد با تکرار کردن آیات قرآن آموزش ميدهد. این اقدام باعث کاهش رفتارهای خودکشی ميشود.

عوامل خود کشی :
1) افسردگی 
2) سوء مصرف مواد 
3) سيگار
4) نا اميدی
5) دیگر دلایل: عوامل اجتماعی- اقتصادی مانند بيکاری، فقر، بی خانمانی و تبعيض میتوانند آغازگر افکارخودکشی باشند. ممکن است فقر عامل مستقيم خودکشی نباشد، اما ریسک آن راافزایش می دهد، همانطور که ریسک اصلی افسردگی است و یک عامل موثر در خودکشی ذکر شده است. هوش نيز عامل دیگری است. در ابتدا به عنوان توضيحی در روانشناسی تکاملی، حداقل هوش برای خودکشی کافی است، اما همبستگی و خودکشی در مطالعات بسياری مکررا تایيد شده است. با این حال بعضی از IQ مستقيم و هوش را با وجود دانشمندان به تاثير هوش در خودکشی شک دارند منع مذهبی و سلامت بدنی، عامل تعيين کننده ای نمی دانندبنابر نتایج یک بررسی،محروميت از حمایت جمع، کمبود احساس تعلق خاطر و به تنهایی زندگی کردن قطعا در اقدام به خودکشی موثرند یک بررسی که روی زندانيان انجام شد نشان داد که خود کشی درزندانيانی که مرتکب جرایم خشن شده اند بسيار بيشتر است.

روش های خودکشی:
از روش های خودکشی می توان به حلق آویز کردن خود، پرش از ارتفاع، غرق کردن، خودسوزی، بریدن رگ ها، شليک گلوله به سر و خوردن بيش از اندازه دارو یا سم نام برد.
انواع خودکشی:

 خودکشی ناخواسته
 خودکشی تقليدی 
 خودکشی ترحمی
 خودکشی اجباری
 خودکشی دسته جمعی
 حمله انتحاری
 خودکشی با قرار قبلی
 خودکشی نوجوانان
 خودکشی به علت احساس گناه 
 خودکشی به علت ترس 
 خودکشی به علت شکست عشق

 

خودکشی از دیدگاه اسلام:
در اسلام اقدام به خودکشی حرام و زشت شمرده شد ه است آیات قرآنی پيامبر اسلام بر زشتی و نادرست بودن این کار دلالت دارد.
قرآنکریم :
و خودتان را مکشيد، خداوند نسبت به شما مهربان است و هر که این عمل را ازروی تجاوز و ستم انجام دهد به زودی او را در آتش وارد خواهيم ساخت و این کاربرای خدا آسان می باشد.

حضرت محمد: 
آن که خود را خفه کند و بکشد خویشتن را در آتش جهنم خفه کرد ه است و آن که با نيزه خودکشی کند در آتش جهنم است هر که در دنيا به هر گونه ای اقدام به خودکشی کند و بميرد و روز قيامت به همان گونه مشمول عذاب خداوندی خواهد شدقبل از شما مردی بود که بر اثر جراحت دست بیتابی می کرد چاقو را برداشت ودستش را قطع کرد و از آن به قدری خون چکيد تا جان داد. خداوند متعال درباره این بنده من اقدام به خودکشی کرد و جانش را از دست داد من بهشتم را بر این بنده ام حرام کردم و او را به بهشتم راه نمی دهم.
ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحيماً و من یفعل ذلک عدواناً و ظلماً فسوف نصليه ناراً و کان ذلک علی الله یسيراً) ٨٣(
الذی یخنق نفسه یخنقها فی النار والذی یطعنها فی النار ) ٨۴ (
من قتل نفسه بشی فی الدنيا عذب به یوم القيامه) ٨۵ (
کان فيمن کن قبلکم رجل به جرح فجزع فاخذ سکنياً فخربها یده فما رقا الدم حتی مات، قال الله تعالی: بادرنی عبدی بنفسه حرمت عليه الخبه من شرب سما " فقتل نفسه فهو یتمساه فی نار جهنم خالداً مخلداً فيها ابداً.
هر که زهر بخورد و خودکشی کند، همان زهر را در جهنم خواهد نوشيد ودر آتش دوزخ جاودان خواهد ماند.

ترتیب کننده:ویدا(عزیزی)

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.