آرشیف

2014-12-30

انجینر محمد نظر حزین یار

خــــانـــــــــــــواده

امروز 25 ثور1392 که بر برا است با پانزدهم ماه می 2013 این روز را به نام خانواده نام نهاده اند، اینکه فلسفه نام گذاری این روز به کدام زمانه بر میگردد سر جایش ، اما تعریف جانواده چیست ؟ و بکدام کانون یک خانواده خوب می توان نام داد ؟
مهمترین و اساسی ترین واحدهای اجتماعی میباشد که بنای آن بر الفت و همدلی و همدمی استوار گشته وبه تولید نسل و زندگی اجتماعی مبادرت گردد، البته این تعریف در اسلام از جایگاه والای بر خورداراست زیرا ؛ کلماتی چون : الفت ، همدلی و همدمی در آن بکار رفته است که اگر آن کلمات بصورت واقعی آن تحقق یابد هیچگاه کلماتی چون : خشونت، تضاد و منازعه در زندگی بوجود نمی آید.
تعالیم اسلامی شخصیت واقعی انسان را مد نظر دارد و نیک بختی و سعادت زوجین را در سایه عقد و پیمان ازدواج با در نظر داشتن معیارهای انتخاب همسر تضمین می کند. در عین خواستاری لذت و خوشی برای زن و مرد ، روابط آنها را بر مبنای ضابطه اندیشیده ای قرار می دهد.
اسلام زندگی خانوادگی را بر مبنای حقوق و مسئولیت قرار می دهد و در آن وظیفه هر یک از اعضا معلوم و مشخص است در عین آن که گذشت و فداکاری زوجین برای گرمی کانون و استواری آن اصلی است. اسلام قائل است اصلاحات باید از خانواده ها شروع شود (ابدء بما تعول) و زن و شوهر مسلمان باید بنای حیات اجتماعی را در خانواده پی ریزی نمایند.
خانواده نظامی دارد که از سوی خالق بشر، همان کس که به همه ریزه کاری ها و ظرافت و لطافت حیات او آگاه است و برای بشریت سعادت و نیکبختی می خواهد و در کارش اشتباهی و لغزشی نیست ، تهیه و تدوین شده است در نتیجه برای انسان بدبختی و تأسف و تأثری نخواهد بود و موجبات سکون و آرامش واقعی زوجین از هر سو فراهم است.

ضرورت امروزی توجه به خانواده 
ما معتقدیم امروزه بیش از هر عصری ضروری است درباره خانواده بحث ها و ارشادهایی صورت گیرد. نخست از آن بابت که در هیچ عصر و دوره ای بشریت تا این اندازه در رابطه با خانواده دچار سقوط و انحطاط نشده بود. ثانیاً هیچگاه انسان ها تا این حد ، از دستپخت فکری و فلسفی خود دچار سرخوردگی نشده بودند، و ثالثاً در هیچ عصری آوای تعالیم جانبخش اسلامی و معرفی اسلام به عنوان یک تز حیات بخش و انقلاب آفرین جا نیفتاده بود.
بشریت امروز چشم به سوی اسلام دارد و می خواهد ببیند اسلام در این رابطه چه می گوید و برای نجات انسان از بدبختی ها و بیچارگی های موجود چه تزی را ارائه می دهد. دنیای امروز براساس تحقیقات و بررسی های صاحب نظران به جایی رسیده است که نیکو در می یابد اگر خانواده ها سالم و استوار باشند بسیاری از مسائل مربوط به حیات اجتماعی سروسامان می یابند و اگر خانواده را که خشت بنای اولیه اجتماعی است از عوامل لغزش دور سازیم جامعه تا حدود زیادی سر و سامان پیدا خواهد کرد.
از همه اینها گذشته مسئله خانواده از مسائلی است که هر چند گاه یکبار لازم است درباره آن صحبت شود و دیدگاه های تازه ای در آن عرضه و ارائه گردد تا نسل های جوان و نوخاسته به اهمیت آن بیشتر پی برند و راه و روش خود را در این رابطه انسانی سازند.
شور بختانه در روال کنونی کانون اکثریت خانواده ها استوار بر مادیات بوده ، شخصیت، اهلیت، تعلیم و تربیه و انسانیت همیشه زیرسوال قراردارد،ازدواجها به اساس ثروت انجام می شود طرفین قرارداد های پولی باهم می بندندو آنرا پایه اساسی زندگی فرزندان شان می شمارند، بی خبر از آنکه آینده ی این دو نوجوانان بکجا میرسد و چگونه می توانند زندگی شانرا بروال دوستی ، محبت و صمیمیت سپری کنند.
بگو مگو های خانوادگی بعد از عروسی آغاز می شود ، طعنه دو جانبه بشکل های مختلف رد و بدل میگردد، اگر خانواده داماد ثروتمند نباشد مورد لعن و طعن خسر خیل قرارداشته وزندگی اش به تلخی سپری میگرددو برعکس اگر عروس از خانوده تهیدست باشد طبعی است که بمثابه کنیز باید صدایش را بلند ننماید.
به قول مولوى:.
هر دو بحري آشنا آموخته هر دو جان بي دوختن بردوخته.
كاميابي و سعادت براي هر دو تأمين است و نيازهاي جسمي و فيزيكي نيز به طور كامل برآورده مي شوند.
در خانواده هايي كه فقط روابط اقتصادی مطرح نيست، بلكه روح ها نيز به طور كامل همديگر را يافته اند، مي توان تشابه فكري و سليقه اي و اخلاقي را ميان همسران، به روشني مشاهده كرد. آنها به مرحله اي مي رسند كه خود را جداي از يكديگر نمي بينند و حتي به جرأت مي توان گفت: علاقه هر يك از آنها به خود، عين علاقه به ديگري و علاقه به ديگرى، عين علاقه به خويش است.
همچو لعلي كو شود كل لعل ناب
پر شود او از صفات آفتاب.
وصف آن سنگي نماند اندر او
پر شود از وصف خود او پشت ورو.
بعد از آن گر دوست دارد خويش را
دوستي خور بود آن اي فتا.
وركه خود را دوست دارد لعل ناب
خواه تا او دوست دارد آفتاب.
اندر اين دو دوستي خود فرق نيست 
هر دو جانب جز ضياي شرق نيست.
يكي از آيات قدرت خداوند اين است كه براي شما از جنس خودتان همسر آفريده تا وسيله سكون و آرامش شما باشد و در ميان شما دوستي و رحمت قرار داده است.
وَاللّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أزْواجاً؛(خداوند شما را از خاك و سپس از نطفه آفريد و شما را جفت جفت گردانيد.)
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری روز خانواده را به هموطنان شرافتمند خود تبریک عرض نموده، امید وار است محبت، مؤدت،عشق وصمیمیت در کانون هر خانواده حاکم بوده جای منازعات و خشونت هارا همیشه گرمی قلب ها التیام بخشیده و صفای انسانی با لای صلح و سعادت همه خانواده ها سایه هماگستر داشته باشد.