آرشیف

2017-3-24

دوکتور ص. سعیدي

خامي حاکمیت کابل حد و حصر ندارد!

در کم و بیش ۱۷ سال اخیر  یک رئيس جمهور کشور ۲۱ مرتبه به پاکستان رفت و آمد کرد  و بدون درک اینکه حق ګرفته میشود و صلح ګدایی نمې شود و اصل منافع است و مصالح و عوض بکار ګیری و ساختن امکانات بالقوه به بالفعل فرصت های مردم ما را به هدر دادند. به تعقیب آن با برداشت قدمهای مشابه و تخطي های غیر قابل قبول به ملت افغان و حد اقل سکوت در برابر اقدامات یکجانبه و خلاف قوانین جانب پاکستان در نهایی کردن خط غیر مشروه دیورند و بلاخره به تعبیر خود شان بعد از اتمام حجت و ګذشتن زمان شف شف ګفتن ، بیش یک سال اول حاکمیت جناب داکتر محمد اشرف غنی شواهد و قراین مواضع  ملی و درست در مواضع جانب کابل دیده شد و هموطنان کمی راحت تر نفس کشیدن اما اینک ما به اثر بې کفایتی جانب افغانی در قسمت تجارت پاکستان بر حرکت طالبان در بازار روس سخت ضربه دیدیم و نتوانستیم به موقع علاقمندی جانب روسی را در اعمار افغانستان جلب کنیم که  این شعار و اظهارات شف شف ګویی خطای تا دوسال اخیر را با به صورت غلط تکرار نموده و در عمل به نفع پاکستان افاده های نادرست ادامه دارد كه يك مثال مشخص اين بی کفایت با شما در میان میگذاريم و آن: 

پاکستان در سرکوب  تروریستها بی میل است. …. 

اين افاده چه معنا دارد و به نفع كيست؟ مسلما به نفع پاکستان. 

ما و مستندات زياد نشان ميدهد كه در ابتدای مقالهء جناب شان  و اظهارات رسمی جانب افغانی  در حضور در حدود ٧٠ كشور جهان در امريكا در کنفرانس جهانی ضد ترور و بلاخره در مطابقت به سياست رسمي امروز افغانستان اظهار میداریم که : اين استابلشمنت پاکستان و حاكميت پاکستان است که تروريزم و تروريست را ايجاد، تمويل و به منطقه، افغانستان و جهان صادر ميكند، به نيټ  ورك  تروريستي حقاني به صورت رسمی بودیجه ميدهد ، تروريست را به تروريست خوب و بد تقسيم ميكند. رهبران نظامي پاکستان از جنرال مشرف، جنرال  اسد درانی،  رھبری فعلی۔ نظامی امروز پاکستان ، سرتاج عزيز  مشاور  صدراعظم پاکستان و …. عملاً و به صراحت و مستند اقرار میدارند که ما تروریست ها را بخاطر اهداف سیاسی خویش به کار برده و استفاده کرده ایم و این کار را دیګر نمی کنیم و ….اما وزیر خارجه افغانستان دو روز قبل در نشست جهانی معتبر، رسمی به حضور ٧٠ كشور  جهان در امریکا اعلام ميدارد كه پاکستان در سر کوب تروریسھا بی میل است… 

كاشكی بی میل میبود نه تنها كه ايجاد، تريبه، تمويل و صادر ميكند بلکی سهم فعال تر مورد دارد. اما ماانرا به بی میلی پاکستان پایین می اوریم. 

نمی دانم که کدام ترجمان پيدا شود که برای این اقایون و حکام بی کفایت اول کلام خود شان را برای خود شان ترجمه و این دوبخش را با هم مطابقت بدهد. ترجمه کند که در ګفتار تان حتی در یک تناقض غیر قابل قبول به نفع دشمن پاکستانی است. 

تربیه، تمویل و صدور ترویست و تروریزم با بی میلی در تناقض است. 

من فکر و برداشت من چنین است  و منطق ساده امر میکند که پاکستان نه تنها که بی میل نیست بلکی سخت هدفمند و موفق فعال است و بخش از علت موفق شان در بی کفایتی حکام افغان نیز است. 

و ها

پاکستان به صورت غیر قانونی یک  ماه تورخم و بولدک را بست و ادعا کرد که درین قبر ملانصرالدین ترور و دهشت رد و بدل میشود و به جهان این را ګفت و جانب افغانی نتوانست به جهان بګوید که ترویست  برای این کار ۲۸۰۰ کیلومتر  خط باز دارد. اما پاکستان در روز اول باز کردن تورخم نشان داد که راست میګه. و از راه مواد انفجاریه می اید و میرود.  اول درین عملیات دستګیری مواد غیر قانونی و انفجاریه که در هر محل مماست و کارروزمره است حتمی نیست که  قومندان امنیت کل ولایت اظهارات کند و نطاق یک قضیه شود؟ من میګویم نه این کار مدیریت جنایی و انهم نطاق شعبه است. 

دوم ذکر باریکی بالا این خبر نباید اصلا امروز نشر میشد تا ادعای پاکستان قوت نمی ګرفت. 

ما دریک جنګ روانی نیز قرار داریم که عدم دقت این مطالب در طولانی شدن تراژيدی ملت ما سخت موثر است. 

الهی رحم. 

دولتداری را چه وقت خواهند اموخت؟ 

پایان بی پایان

د. صلاح الدین سعیدی 

۲۴/۳/۲۰۱۷

 ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸