آرشیف

2016-8-19

محمد امین وکیل

خاطره از فرمانده شهید محمد زمان عظیمی
خاطره از فرمانده شهید دگروال محمد زمان عظیمی
ورق گردان زمانه های بی شمار قلم بر روز 14جدی 1394گذاشت ،صبح طلوع کرد ریزش برف آغاز شد ،خانه های کاگلی سنگینی برف را بر خود تحمل می کرد ،آفتاب از ستیغ قله ها ی پ.شیده از برف سر بر اورد با پرتو افشانی شعاع آفتاب سفیدی درخشش رنگ سفید برف برق چشم را خیره می کرد ، شهر چغچران در اول روز خلوت به نظر می رسید تنها در اوحوالی چاشت همین روز سپر زرین آفتاب با سرازیر شدن بازاریان گرمی بیشتر بر شهر نثار می کرد .
بعد از ظهر زنگ گوشی همراه من به صدا در آمد از آن سوی خط سلام گرم فرمانده عظیمی را شنیدم ، فرمانده مرا دعوت کرد تا برای بر رسی امورات امنیتی پروژه بند برق گرمابک پوزلیچ که اعمار آن به یک رویا .معما مبدل شده ایشان را همراهی کنم ، این سفر نظر به هدایت جناب والی غور غلام ناصر خاضع پلان شده بود جناب ایشان هم رنج سفر را می کشیدند ، سنگ فرش جاده های خامه پوشیده از برف بود از نشیب وفراز جاده گذشته به کمپ شرکت در تسرقی رسیدیم ، شرکتیان از شدت سرما وسفیدی برف کار پروژه را تعطیل نموده واز گرمی تابه خانه لذت می بردند ، کلان کار شرکت گزارش داد که کار ادامه دارد ومن می دانستم که دروغ می گوید زیرا روز ها شده که این کلان کار در بیهوشی به سر می برد ، بحث امنیتی پروژه داغ شد همه حدس می زدند که فرارسیدن بهار تحرکات مخالفین در محور بند آغاز خواهد شد ، والی غور از تدابیر خاص امنیتی در بهار پیشرو خبر داد وبر علاوه فرمانده عظیمی با کمال متانت واطمینان تاکید نمود که تا وی زنده است هیچ گونه مشکل امنیتی برای شرکت پیش نخواهد آمد ، مجلس به بسیار خوبی به پایان رسید .
بهار 1395 فرارسید این روز مصادف بود به روز یک شنبه 20مارچ سال 2016 میلادی که روز 29حوت 1394 آخرین روز سال از بام تا شام برف وباران بارید لذا نوروز آمیخته با برف وباران بود ومردم این سال را به فال نیک گرفتند .
امروز که این یاداداشت را به پایان می رسانم چهار روز از شهادت فرمانده محمد زمان عظیمی می گذرد که در سایه لطف ( فضل المجاهدین علی القاعدین اجرآ عظیما ) خوابیده وداغ از دست دادن فرمانده برای ابد در دل دوستان وطرفدارانش باقی ماند ونام نامی اش ثبت مردان قهرمان این دیار گردید .
فرمانده به وعده اش عمل کرد تا زنده بود هرگز مشکل امنیتی در محور بند برق گرمابک به میان نیامد امید وارم ره روان راه فرمانده به این عهد ومیثاق پابند باشند.
29ماه اسد 1395جمعه مبارک
شهر چغچران
محمد امین وکیل