آرشیف

2018-2-12

afrotan

حمایت ها و شعارهای تویتریی رئیس غنی !

میگویند  مسافری وارد شهری شد و با کمال تعجب دید مؤذن مسجد با آواز بلند  می‌گوید به قول مسلمان‌ها «‌اشهد ان محمدا رسول الله» علت را پرسید، گفتند؛ مؤذن مسجد مرده است و این مؤذن غیر مسلمان است که برای اذان گفتن آورده‌ایم، به همین علت می‌گوید به قول مسلمانان! که دوستانش  تصور نکنند مسلمان شده است!

ادامه مطلب در اینجا