آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

حـضـــــــور سید مخدوم “رهین” در غور

 

سید مخدوم "رهین" وزیر طلاعات – فرهنگ کشور، اخیراً بر فراز فرود گاهی هوای مرکز غور از کابل فرود آمدند، در فرود گاهی هوای به استقبال گرم والی غور آقا رحمتی، ریس شورای ولایتی ریس شورای صلح قوماندن محترم امنیه ریس امنیت ملی علما روحانیون – فرهنگیان و هیت محترم اداری مقام ولایت غور، قرار گرفتند جناب آقا رهین با معیت آقا رحمتی والی غور و هیت بلند رتبه ولایت غور در حال که نماینده محترم مردم غور در شورای ملی آقا رضا زاده نیز حاضر بودند بدون توقف عاشقانه راه مینار جام را دنبال فرمودند تا اینکه به پای این آبده گران مایه ، اندر شدیم. جناب وزیر چشم به مینار معجزه آسای جام دوخته بودند و هیچ کس جزء جام را نمی دیدند. احوالی 3:30 نان ظهر را به میزبانی آقا رضا زاده که به افتخاری آقایون رهین و رحمتی و مهمنانی معیت ایشان تهیه دیده شده بود به پای مینار صرف فرمودند. شب را به اقامتگاه مقام محترم ولایت برگشتند بام داد روز دوم کوتاه مجلس را در یکی از تالار های مقام ولایت غور جلسه افتخاری وزیر آراسته اند آغازین والی غور با سخنان حضور آقا رهین را خیر مقدم و شاد باش عرض نمودند و متعاقباً وزیر اطلاعات فرهنگ کوتاه سخنانی را ایراد و از مهیمان نوازی مقام ولایت غور اظهار سپاس و قدر دانی نموده اند و به حاضرین تالار وعده سپردند که کنفرانس زیر نام غور در" گذر گاه تاریخ " بدست اجرا دارند و کتله وسیع از غور را فرا خواهیم خواست. انشاالله !!!

یقبوبیان فروزکوهی
از مرکز غور