آرشیف

2017-8-15

خلیل الرحمن سلحشور

حزب اسلامی افغانستان حمایت از داعش را تكذيب کرد‎

 

حزب اسلامی افغانستان حمایت از داعش را تكذيب کرد‎

عضو ارشد و رئيس هيئت مذاکره کننده حزب اسلامى افغانستان در گفتگو با "آناتولی" گفت که تبلیغات و شایعه‌پراکنی‌هایی که به‌ صورت هدفمند و دارای انگیزه از سوی برخی رسانه ها منتشر شده است، کاملا بی اساس بوده و بیانگر موقف حزب اسلامی نیست.
محمد امين کريم عضو ارشد و رئيس هيئت مذاکره کننده حزب اسلامى افغانستان در گفتگوی ویژه با خبرنگار آناتولی گفت: "پیش از اینکه به درست یا نادرست بودن شایعاتی مبنی بر حمایت این حزب از داعش بپردازیم باید به انگیزه جناح‌هایی بپردازیم که این ادعا را مطرح کرده اند. موضع حزب اسلامی در رابطه نیروهایی از قبیل داعش، بسیار واضح و روشن بوده و همواره موضع مشخصى داشته و هرگز تغییر نکرده است".

 

محمد امين کريم عضو ارشد و رئيس هيئت مذاکره کننده حزب اسلامى افغانستان در اين مصاحبه همچنين اظهار داشت:

 

"تبلیغات و شایعه‌پراکنی‌هایی مبنی بر حمایت حزب اسلامی از داعش که به‌ صورت هدفمند و دارای انگیزه از سوی برخی رسانه ها منتشر شده است، کاملا بی اساس بوده و بیانگر موقف حزب اسلامی نیست.

 

داعش یک پدیده و زاده سیاست‌های نامشروع جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران و ایالت متحده آمریکا بوده و زاده شرایط و بحرانی که است برای مسلمانان در سوریه و عراق تحمیل شده است. 
پدیده ای به نام داعش همانگونه که در عراق و سوریه حضور دارد، در افغانستان وجود ندارد بلکه نیروها و گروه هایی از میان طالبان جدا شده و پرچم سفید را پایین کرده و پرچم سیاه را بلند کرده و این گروه ها کاملا متفاوت از آن‌های است که ما در خاور میانه شاهد هستیم و متاسفانه زاییده سیاست های نامشروع ایران و آمریکا بوده است. 
حزب اسلامی افغانستان هیچ گونه ارتباط ارگانیک، تشکیلاتی و سیاسی با این گروه ها نداشته و نخواهد داشت. تبلیغات اخیری که به راه انداخته شده ناشی از موضع گیری حزب اسلامی در قبال مداخلات برخی همسایه گان کشورمان است که می خواهند شعله جنگ در افغانستان استمرار یابد.
در خصوص موضع ما در قبال اقدامات داعش در افغانستان بايد بگويم كه حزب اسلامی افغانستان هر گروهی را که با هرانگیزه ای که می خواهند افغان کشی و مسلمان کشی را در افغانستان استمرار ببخشد محکوم می کند و آن را باعث ویرانی و خسارات هرچه بیشتر برای ملت افغانستان و کشورما می داند.
ما از نظام کنونی کشور در اقدام یک آلترناتیو و بدیل بهتر و معقولتر حمایت خود را اعلام می کنیم اما با هیچ گروهی در صدد جنگ و درگیری نیستیم بلکه بخاطر صلح و وصل کردن آمده ایم نه فصل کردن. هدف حزب اسلامی اعاده صلح سرتاسری در کشور است و با هر جناحی که بخاطر صلح، استقرار و آزادی ملت تلاش می کند همراه و همدست خواهد بود".