آرشیف

2017-10-15

دوکتور ص. سعیدي

حامد کرزی و پالیسی آمریکا در مورد افغانستان و منطقه!

در مورد وطن و مسایل حاد کشور صدا ها را هماهنګ ساختن ضرورت اند. 
آنهایکه عامل خرابی بودند و حال در تلافی مصروف اند تلاشهای با نيت! خير شان قابل  قدر دانی است. 
اما آنچه به  طرحهای آخیر جناب ح. کرزی ارایه شده در کنفرانس مطبوعاتی پنجشنبه اخیر ارایه شد به  شکل موجود و لو در لفافه پوشھا  و اوراق زرین صلح پوشانده شده، عملاً تناقضات جدی دارند و غیر عملی اند. بخش ازین طرحها ثبوت  عدم اګاهی شان از عمق قضایا نیز  است. 
پاکستان و ماهیت  وجودی اش در تناقض به افغانستان کامل و متکی به خود است و اما جناب حامد کرزی باوجود اینکه بخش  ازین حقایق را درین کنفرانس مطبوعاتی تأیید میکند اما با آن هم از پاکستان مانند 21 سفر رسمی خویش از پاکستان صلح ګدایی میکند.
حرکت طالب، ماهیت طالب، موانع  صلح بین الافغانی در پاکستانی ، موانع افغانی و داخلی و موانع صلح بین الافغانی در خود حاکمیت افغانی  و خارج از آن، ایران و طالب ، زخمهای تازهء دست طالب مسایل را بس بغرنج و در مواردی حل طرح جناب ح. کرزی را غیر عملی ساخته است. 
ایجاد بحرانیکه قابل مدیریت است و من را به ضرورت وجود امریکا در افغانستان باور مند سازد و عدم تطبیق  توافقات صورت ګرفته با  حزب اسلامی جناب حکمتیار بحث های مستقل به جاخویش باقی اند.
سوالهای زیاد موجود  از جمله  که چنین جرګه توسط کی دعوت و اشتراک کننده ها توسط کی انتخاب ( انتصاب)، انتخاب اشتراک کننده ها را کی به کدام معیار خواهد کرد؟  
و چرا این انتخاب مثلا  در دست من و یا در دست دوست من میر صاحب آشفته نباشد؟ 
طرحی جرګهء غیر تعریف شده و عنعنوي در قرن موجود و وجود تعریف مشخص از لویه جرګه در قانون اساسی ما در واقعیت عصر خفتن، بردن افغانستان به 17 سال قبل و نفی همه ساختار های حد  اقل شکلی و به قیمت ګزاف حاصل شدهء  دولتی، ضیاع و سپری کردن وقت زیاد است. 
بلی مصالحهء سیاسی الترناتیف دیګر ندارد و الترناتیف دیګر جنګ است. در استراتیژی جدید امریکا برای راه مصالحهء سیاسی بسته نه شده. باید ګفت که  گز ینهء جنګ را ما انتخاب نه کرده ایم. 
ملا آغاجان شخص بس مهم و دوم طالبان بود، آمابه مجرد آماده شدن به مصالحهء سیاسي از چندین سوء قصد به مشکل جان به سلامت برد. ملا برجان ها، ملا برادرها و  و قتل مرموز ملا محمد عمر آخوند زاده ثابت ساخت که مردم افغانستان به تفاهم و مذاکره حاضر اند و حکومت پنجاب ( پاکستان) است که اسفنديار ولی را از راه مبارزه برای تعین سرنوشت ملت خود منحرف کرده و همچنان مردم افغانستان را به رسیدن به صلح مانع میشوند  و شده اند. 
پُل و پُلچک، شفاخانه و مسجد افغانستان را به دست شما انفجار دادند و افغان را کشتند و حال جناب حامد کرزی در همچو شرایط از طالب میخواهد که به صلح حاضر شوند. این بدان معنا است که جناب حامد کرزی میګوید که طالب است که تصمیم میګیرد، نه ای اس ای و این ازواقعیت دور است  و درست نیست. 
این بدان معنا هم نیست که طالب استقلال خود را نمی خواهد و یا آنرا ارزو  ندارد. 

ای اس ای است که جریانات را به سمت دلخواه میکشاند و اینک امریکا آنرا بلاخره درک کرد و شما جناب ح. کرزی در مقابل مخالفت اعلان کردید. جناب  حامد کرزی باید به یقین بداند که آن و یا این بوجي های پول ایرانی برای شما  از برکت تهدید امریکا به ایران بود. 
تلاش های همهء وطن دوستان باید در استقامت دادن درست امور جاری سوق شود تا این حاکمیت کابل بر سر خط فدیی و تحمیلی ورند لاین معامله و خیانت نه کند، استفادهء دوامدار درخت سبز شده در سورین را دوامدار لذت بخش و افتخار نه سازد، مصالحهء سیاسی را به صورت پيګیر و درست  عملی کند، حاکمیت قانون را  به صورت پيګیر عملی سازد، برای انتخابات آزاد، سراسری  شفاف، عادلانه زمینه سازی متناسب به موقع را  ایجاد و تضمین کند. 

اینها اند محل تمرکز اصلی کار ما، این ھا اند راههای حل. 

نشست ها و دید و بازدیدهای افغانی باید و باید در چوکات و استقامت فوق تمرکز یابند. 

باید به استقرار رفت تا به تقابل. 

تقابل با امریکا که عملاً از موضع اخیر جناب ح. کرزی در عمل صورت میګیرد تقابل با دونالد ترامپ از بازی های شو و نمایشات تلویزیونی است که عاقبت آنرا نه جناب ح. کرزی در حق خودش و نه در حق این ملت کس تصور کرده میتواند. 

لذا باید دقت کرد که افغانستان را به یک مصیبت دیګر تقابل نه برد.. 

نه این خوابها و افاده های ضد و نقیض جناب ح. کرزی باید از سر بازدید و با هم منطبق و چوکات عملی داده شوند و این ایجاب بحث جدی و همه جانبه را ضرورت دارد. 

افغانستان در یک مرحله، موقعیت و فرصت دیګر قرار دارد و بخش ازین طرحهای جناب حامد کرزی به این نحوی که ارایه میدارند، در موارد زیاد تاریخ زده اند. 

 

اوس چې امریکه پاکستان په نښه كوي نو جناب حامد كرزی یې مخالفت کوي او لویه جرګه راغواړي. 

هماغسې مو چې ولیکلذددې لوې دلویې جرګې ګ‌‌‌‌‌‌ډون کونکي، دعوت ورکوونکي، اجندا او فیصله او د فیصلې تطبیق نظارت به څوک کوي؟ 

مل متحد په جنرال اسامبل او د  اروپایي  اتحادې په جنرال اسامبلې  کې څه فیصله کیږي؟  هیڅ نه فیصله کیږي. فيصله چیرې کیږي؟ تخصصی مسایل او متخصص فیصله کوي.  د افغانستان د نخبه ګانو ناسته کې پر دغو مسایل بحث موجه بولم. اما دغه  د جناب ح. کرزی د لوې – مشورتي  جرګې  او د امریکې پاکستان ضد استراتیژی طرحې یو خطاء کار او خام تدبیر وینم. 

هو هلې  ځلې په کار دي او د جناب ح.. کرزي په طرحو او خواستو کې یو شمېر مطالبې  شته چې د هغو تناقض  له مېنځه وړل او غږونه سره شریکړل په کار دي. دا طرحې په دغه اوسنۍ بڼه ستر تناقضات او غیر عملي طرحې دي. 

 

تکمیلي سپينه خبر: 

د روسانو او کمونیزم مقابل کې افغانستان کې د دین نه امریکا  ګټه واخیسته. کمونیزم د افغانانو د قربانیو، دالله (ج) په نصرت او د امریکې د مرستو پر مټ او د کمونیزم د داخلي ناخوالو پر بنیاد شو او ددین د وسلې او مجاهد په کارولو کامیاب شو. نو اوس د طالب او د کابل ضد هر دینی حرکت امریکې ته ماتول او بیا ماتول پکار دي. 

طالب د کابل د حاکمیت ضد پوشش دی چې پاکستان یې د امریکې نه د جزیې اخیستو او د کابل د حکومت د ګون‌‌‌‌‌‌ډه کولو  لپاره کاروي.. پاکستان د ‌‌‌‌‌‌ډیورندلاین د رسمي کولو، د افغانستان او پاکستان تر مېنځ د دروازو پر جوړولو 

بریالی شو او امریکه نور د ایرانی، چیني  او روسي طالب او په کابل کې د خپل د حضور ضد طالب پر بقاء خپله ګټه نه ویني. باید دا طالب او دا حرکت مات شي.. دوی چې مات شول یعنې د طالب حرکت چې مات شي نو سربازان به یې نور مشران لټوي. 

دا نور مشران څوک دي؟ 

هغه  داعیش دی. 

کوم داعیش؟ 

هغه داعیش چې روسانو سوریه کې  وټکول او اوس هغوی د روسانو نه د انتقام لپاره د افغانستان له لارې کاریدای شي. 

 

د چین د اقتصادی برنامو او د کاشغر ګوادر لارې مخالفت د امریکې له خوا رسما د هغوی لخوا پرون وشو نو د چین سرحداتو او پاکستان کې اړه دوړه هم بده نه ده. داسې ښکاري چې هرڅه حسابي دي. 

دلته مونږ ته په کار دي چې د نورو غمه وکړو او دنور مشکل حل کړو که خپل؟ ځواب ښکاره دی. نو مونږ ته په کار دي چې د موجوده امکاناتو او جبري حالاتو نه معقوله او ممکنه ګټه پورته کړو.  

په دې حساب او کره کتنې زمونږ دا اهدف دا د جناب ح کرزی د امریکې سره د تقابل پر طرح او تناقضاتو مخالفت د امریکې د ستراتیژۍ سره زمونږ د سیمې په اړه نه کیږي. انساني موضع به وي او سوله انساني خواست دی خو چې د ضرورت وخت راځي اوبل انتخاب درته نه پریږدي او پاکستان مونږ ته بل انتخاب پرې نښود، نو بیا چې امریکه یې وهل غواړي  نو جناب ح کرزی یې ولې مخالفت کوي؟ 

ایران هم همدا رنګه  د ایران او امریکې مشکل حلول  زمونږ کار نه دی. 

 

د  جناب ح. کرزی د خیر په هدف، د ورانو شوو مسایلو د ترمیم په خاطر هڅې او خپله ناکامیو ته د ګوتې  نیولو شهامت  د قدر وړ دي.  اما دا طرحې په دغه ‌‌‌‌‌‌ډول چې دوی په مطبوعاتی کنفرانس کې مطرح کوي د افغانستان په ګټه نه ده هوښیاره او  درسته موضع نه ده.

و ما علینا الا البلاغ المبین

د. ص. سعیدي 

13/10/2017

00447886474638