آرشیف

2014-10-28

علم عبدالقدیر

جواب قلم را با قلم باید داد.

از چند هفته بدینسو  در رسانه های نوشتاری وگفتاری عصابیت علیه مقاله اهانت آمیز به مقدسات اسلام  در نشریه افغانستان پرس به چشم وگوش میخورد گو اینکه شخصی در یکی از نشریه های داخلی افغانستان ضمن نشر یک مقاله به اسلام وخدا توهین کرده است. من به حکم اینکه  امروزدنیای مطبوعات  آزاد است اگر موضوعی در نشریه های چا پی نوشته نشود در فیس بک وغیره هرکس هرچه خواست میتواند بنویسد بدون دقت از کنار این دغدغه  مطبوعاتی روز  گذشتم..اما  ادامه واکنش ها حتی مظاهرات محصلین بی بر نامه در شهر های مختلف افغانستان من را وا داشت تا متن مقاله را پیدا کنم وببینم که چه اسمانی بر زمین خورده که خاکیان زخم خورده  افغانستان بخاطر دفاع از عرشیان بجای پاسخ قلمی به  مشت وشمشیر روی اورده اند ؟ اما وقتیکه مقاله را  در جستجو های انتر نتی  یافتم خیلی تعجب کردم .اول اینکه با نویسنده معرفت داشتم؛ دوم اینکه نوشته بخاطر هدف شخصی خودش رقم خورده بود.با شناختی که از موقعیت ووضعیت زندگی اش دارم فهمیدم این نوشته بخاطر مبارزه وانتقاد علیه اسلام نه بلکه  بخاطر یک هدفی بسیار مضحک شخصی به رسانه ها راه یافته.این جوان به اصطلاح تفلسف کرده وبا درک منفی از شوخی های مثبت خلیل جوادی طنز نویس ایرانی تا بلا نهایت در حضیض گمراهی  فرو رفته .حال این جوان خواه قصدا ویا سهوا ویا بخاطر رسیدن به آنچه خودش میخواهد لغزش وگناه نوشتاری کرده است .من برای تمام مسلمانان وجوانان با درک ودانش توصیه میکنم که جواب نوشته همان قلم و نوشته است نه توپ وتفنگ چون جنگ نتیجه سقوط منطق است .این نوشته آنقدر قوی ومنطقی هم نیست که پاسخش را از روی منطق واستدلال وآموزه های دینی نداشته باشیم.ما اگر با فهم ومنطق ضعیف اسلام را پذیرفته ایم بهتر است نپذیریم مگر اسلام دین زور  وشمشیر است؟ هر گز نه اسلام دین رحمت؛ دین  دعوت به حق  بر بنیاد منطق واستدلال است لذا بجای تظاهرات و چلنج به جنگ وکشتار  به دعوت وعلم ومنطق روی بیاورید.
شخصیت سازی نا آگا هانه: در خصوص نکوهش نشر این مقاله همان تهدید هیئت مدیره توسط نهاد های مسئول  کافی بود. وقتیکه مدیر مسپول نشریه رسما پوزش خواست  باید برای مدتی نشریه تعطیل و یا با پرداخت جریمه نقدی تنبیه میشد.نه فتوا ومظاهره. من فکر میکنم مردم افغانستان و جوانان این سر زمین گاهی فرصت نیافتند تا فکر کنند  گوش شان بجای است ویا کسی برده .بسیار احساساتی وگاهی هم ریا کارانه وزمانی نا آگا هانه در خدمت دشمن قرار میگیرند.من باور دارم عده زیادی نه مقاله را خوانده اند ونه هم مفهومش را درک کرده اند ونه هم فکر کرده اند که چرا یک جوان افغان به چنین جرآت غیر اخلاقی دست یازیده است و هدفی آن ازین چند چرند ودشنام نسبت بخدا ورسول چه بوده است؟  اگر کسی را بخاطر عملش مفسد ویا گمراه تشخیص میدهید باید  کاری انجام دهید تا مغرضین ومفسدین به هدفی که دارند نرسند؛برای این کار فهمیدن هدف خیلی مهم است اما این قوم آتشین مزاج خون دادند وکشته بر جای گذاشتند تا نامی یک مفسد وجانی وابن الوقت در رسانه های داخلی وبین المللی باز تاب یابد وبه سادگی شهره ای آفاق شود.یکی از اهداف نویسنده مقاله افغانستان اکپرس هم  این است تا در افغانستان علیه ان تظاهرات شود واورا  در غیاب به  اعدام محکوم کنند وادامه نفس کشیدن در افغانستان برایش از طرف افراطیون نا ممکن شود بعد او میشود شخصیت معتدلُ؛ شخصیت حامی حقوق بشر ومورد پسند مدعیون دموکراسی وآزادی بیان وحقوق بشر و دو سال بعد جائزه نوبل وحقوق بشر را کماپی کند.آخر در افغانستان کس نیست که شراپط امروز را درک کند وآهداف نویسنده های تصادفی واتفاقی را که گاهی سرزده در مطبوعات آشکار میشود به مردم باز گو کنند.در یک کلیمه تمام کسانیکه تظاهرات کردند ویا عکس العمل شدید نشان دادند طور غیر مستقیم در خدمت نویسنده بودند تا اورا به هدفی که پیشبینی کرده بود برسانند.نویسنده همین عکس العمل وهمین تظاهرات نا آگانه را میخواست که توسط حامیان بی خبر ومفتیان جاهل اسلام بدست آورد.حال مقدمه را کوتاه میکنیم وخلاصه در فشانی نویسنده را اینجا نقل وطور فشرده پاسخ میدهیم.شاید پاسخ بنده کافی نباشد بهتر است همه دانشمندان ونویسندگان  به این چرندیات بی اساس بوسیله قلم که در عصر حاضر تا اقصا نقاط جهان راه می یابد پاسخ دهند اقلا آگاهش کنند چون این نوشته  دشنام گونه  گواهی است بر بی اطلاعی ان از سیره پیامبرص واجکام قرآن.
فشرده اهانت ها:

 • نویسنده مقاله افغانستان اکپرس: می گوید

 1. :* انکار خدایان دیگر نه تنها عبور از خط سرخ دیگر پذیری و به وجود آوردن یک فلسفه جهانی تبعیض بلکه حتی یک اندیشه غیر انسانی است.؟

 2.  داعش وطالبان بنا به دستور محمد پیغمبر اسلام.شیعان را مرتد گفته به قتل می رسانند؟"

 3. *نویسنده بر سکو يئ مناظره با خدا نشسته: دیوانه وار خدارا دیوانه میگوید ومی پرسد چرا بخاطر قتل مرتدین اسلام خوشحال میشوی؟ من دیگر باتو نیستم وترا در آسمان تنها میگذارم  تو اصلا  از اول با آدم ها خوب  نبودی به همین دلیل قوم هم جنس باز لوط را سنگباران کردی مگر هم جنس بازی چه گناهی است؟

  ۴- ادامه سوال: ای خدا٬ تو می گویی که هیچ اتفاقی بدون اراده تو رخ نخواهد داد. پس داعش وطالبان هر چه میکنند  چرا سکوت کرده ای ؟ واین سکوت نشانگر رضایت توست و ریشه همه این تند روی ها در قرآن آمده است. باگر قرآن سخن تو نیست پس چرا سکوت کرده ای؟
   

 • پیروایان هم ادیان دین دیگران را نمی پذیرند اگر تبعیض است همه دارند این جوان چرا به اسلام حمله کرده .کسیکه در اثبات عقیده انکار خدایان دیگر را عبور از خط سرخ هم پذیری میداند اصلا معنی عقیده را درک نکرده واینکه مجموعه های مختلف انسانی عقاید مختلف دارند. اگر همه انسانها عقیده یکدیگر را بپذیرند همه یک دین میداشتند مسئله همدیگر پذیری مطرح نمیشد  وهیچ اختلافی در عقا ید وجود نمیدانشت.اسلام بر وجود خدای واحد تاکید دارد وهمین وحدانیت مفهوم عقیده اسلامی است. آنهاپیکه به تعدد خدایان عقیده دارند طبعا اسلام را نمی پذیرند اینکه فلسفه تبعیض جهانی را مشروعیت می بخشند ویا خیر به قضاوت نویسنده ارتباط دارد ولی ما نمیگوئیم چون اسلام را نپذیرفتند انسان نیستند.  حالا مسیحی ها ویهود ها هم به یک خدا عقیده دارند نه خدایان متعدد البته اختلاف در پیامبران است.اما این اسلام است که بر خلاف  پیروان ادیان دیگر بدون تبعیض ایمان به همه کتب آسمانی وپیامبران را جزء عقیده مسلمانان قرار داده .برای اثبات این حقیقت تنها اول وآخر سوره بقره یعنی دومین سوره که در قرآن است را برای شما نقل میکنم.{والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآ خرة هم یوقنون أ ولئک علی هدی من ربهم…. آخر سوره بقره  (  آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملا ئکته وکتبه ورسوله لا نفرق بین آحد من رسوله) این آیات را ترجمه نمیکنم چون کسانیکه در مورد قرآن منفی بافی میکنند اقلا تر جمه ساده این آیات را می فهمند واگر نمیدانند برای شان مقاله نوشتن هم نمی زیبد.

۲-قتل کفار در قرآن: داعش وطالبان تشیع را بنام مرتد میکشد؟ یعنی چه. اصلا نویسنده که از اهل تشیع است بجای کفار تشیع نوشته  که گویان خودش در افغانستان مشکل مذهبی دارد وبه همین دلیل راه برای بر گشت ندارد .مگر  مردم نمیدانند در افغانستان ملیونها شیعه در حکومت وخارج از حکومت به زندگی عادی ادامه میدهند. خوب در مورد قتل کفار اگر اشاره کنیم در هیچ  یکی از آیات قرآن قتل انسان قطع نظر از عقیده بدون موجب ذکر نشده جا ئیکه قتل کفار توصیه شده  زمانی خاصی است که کفار مسلمانان را بجرم مسلمان بودن میکشند وخدا وند ج میفر ماید ای پیامبر٬ شما هم کفار؛ مشرکین ومنافقین را که تصمیم کشتن شمارا دارند بکشیدوهیچ رحم نکنید و اضافه روی را درین مسئله  ظلم وتجاوز است( فان ‌إعتدوا علیکم فأ عتدوا علیهم بمثل ما إعتدا علیکم…فقط عمل بالمثل انجام دهید وبیشتر از آن ظلم وتجاوز است.اما درین روز ها دشمنان مسلمانان نه تناسب را در نظر میگرند ونه هم عمل بالمثل را بلکه بیشتر از حد لازم از نیروی نظامی استفاده میکنند وقتل عامُ طفل وزن ومرد را یکسان زیرآبار ها میسازند . خوب نویسنده بر طالب وداعش تمرکز کرده چون مشکلش در افغانستان بوده.ننوشته که اسرائیل بجکم کدام دین اینقدر قتل وویرانی میکند.داعش هم تخمی است که امریکا وانگلیس در سوریه کشت کردند همان کسانی هستند که  تمام کشور های غربی در سوریه ایشان را تجهیز کردند پول وسلاح دادند وحال از کوره بدر رفتند وکنترول نمیشوند  تاوانش را باید اسلام بدهد.مثل اینکه طالبان در افغانستان.وشما سیره ورفتار پیامبر اسلالم را مطالعه کرده اید که فرموده در حالت جنگ با دشمن از کشتن زنان؛ اطفال وکهنسالان جدا اجتناب کنید.حال چه ربطی بین دهشت وحشت عصر حاضر ودساتیر ورفتار پیامبر اسلام دارد؟اسلام به منطق واستدلا هدایت فرموده اعتراف بخدای واحد ولا شریک هم بر بنیاد منطق است.خداوند ج میفر ماید اگر در دنیا دو خدا وجود میداشت نظام کائنات فرو می ریخت.چنانچه وجود شاهان وسلاطین زیاد در زمین باعث فساد وخونریزی وویرانی شده وهم میفر ماید : لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغیی ….هیچ اجبار واکراه در پذیرش دین نیست حالا با رشد علم وتکنا لوجی حق آنقدر روشن است که جزء کور ها وکر ها هیچ کسی منکر حق نیست و در آیه دیگر میفر ماید( لا ینهاکم الله عن الذین لم یقا تلوا کم فی الدین ولم یخرجوا کم من دیارکم ان تبروا هم وتقسطوا الهیم ان الله یحب المقسطین} خدا وند ج شمارا از تعامل با کسانی که بخاطر دین شمارا نمی کشند واز خانه های تان خارج نمیسازند منع نمیکند که با ایشان نیکی ومروت کنید.خداوند عدالت کاران را دوست دارد.
۳-حس شهرت طلبی انسان های خود خواه را وا میدارد تا در مسجد رسواپی کنند ونام شان بلند شود حال حس خود خواهی وشهرت طالی کار را بجای کشانیده نعوذ بالله خدا را دیوانه خطاب کنی .این جسارت ریشه در عمق مشکلات روحی وروانی دارد اگر چنین شخصی خدای را فرض کرده که دیوانه است پس خدای خودش هست نه خدا ی همه جهان ومخلوقات ….خوب فکر کنید این جوان کوشش کرده با دشنام وچرند مشکل روحی خودرا حل کند ونمیداند خدا یعنی چه؟این دیوانه را خدا میگوید یعنی عقلش همینقدر قد داده…سپس ادامه میدهد : ای خدا من ترا به آسمان تنها میگذارم توچرا قوم هم جنس باز لوط را سنگباران کردی  و تو اصلا دشمن  ادم های مثل ما هستی؟ خوب  این بیچاره را کسی در زمین جای نمیدهد ولی منویسد ای خدا من دیگر با تو نیستم وترا در آسمان تنها میکذارم.دین اسلام همین است که همجنس باز هارا مریض وغده ای سرطانی میداند ومایه عار در جامعه شما که ازین  دستور اسلام نا راض هستید بروید به دین دیگر نه اسلام به دنبال شما میاید ونه هم مسلمانها.اما حکومت های اسلامی در قلمرو خود قوانین خودرا اجرا مکینند وبه هم جنس بازی کشور های غربی کاری ندارد.شما هم اینجا آزاد هستید.البته بحکم فطرت وقانون خدا همجنس باز موجود کثیفی است که باید از دامن جامعه پاک شود.
۴-هیچ اتفاقی خارج از علم واراده خدا نیست.واعمال داعش وطالب  نتیجه پیام خدا در قرآن هم نیست.این بجای اینکه بگوید اعمال داعش دستور خدا نیست بخدا میگوید بگو که قرآن کتاب تو نیست. این آقا  اول قرآن را نمیداند . در عصر فعلی تنها طالب وداعش نیست که قتل وکشتار را براه انداخته اند.نه داعش توپ وتانک ساخته ونه هم طالب .این دو گروه فقط وساپل همین مدعیان حقوق بشر را بکار می برند. اگر هر جانی  وشرارت پیشه مرتکب جنایت شود خدا با لشکرش به سراغش نمیاید واین مهلت دادن به معنی رضائیت خدا هم نیست.خدا چون خداست عالم همه امور پیدا وپنهان است میداند مخلوقاتش چه میکنند  اما این علم واراده به معنی رضائیت نیست.خداوند ج  با ارسال پیامبران وکتب آسمانی راه خوب وبد را بما نشان داده وهم رفتن به جنت ودوزخ نتیجه اعمال اختیاری خود انسانها است کسی با اجبار نه گنهکار است ونجواب قلم را با قلم باید داد: عبدالقدیر علم
از چند هفته بدینسو  در رسانه های نوشتاری وگفتاری عصابیت علیه مقاله اهانت آمیز به مقدسات اسلام  در نشریه افغانستان پرس به چشم وگوش میخورد گو اینکه شخصی در یکی از نشریه های داخلی افغانستان ضمن نشر یک مقاله به اسلام وخدا توهین کرده است. من به حکم اینکه  امروزدنیای مطبوعات  آزاد است اگر موضوعی در نشریه های چا پی نوشته نشود در فیس بک وغیره هرکس هرچه خواست میتواند بنویسد بدون دقت از کنار این دغدغه  مطبوعاتی روز  گذشتم..اما  ادامه واکنش ها حتی مظاهرات محصلین بی بر نامه در شهر های مختلف افغانستان من را وا داشت تا متن مقاله را پیدا کنم وببینم که چه اسمانی بر زمین خورده که خاکیان زخم خورده  افغانستان بخاطر دفاع از عرشیان بجای پاسخ قلمی به  مشت وشمشیر روی اورده اند ؟ اما وقتیکه مقاله را  در جستجو های انتر نتی  یافتم خیلی تعجب کردم .اول اینکه با نویسنده معرفت داشتم؛ دوم اینکه نوشته بخاطر هدف شخصی خودش رقم خورده بود.با شناختی که از موقعیت ووضعیت زندگی اش دارم فهمیدم این نوشته بخاطر مبارزه وانتقاد علیه اسلام نه بلکه  بخاطر یک هدفی بسیار مضحک شخصی به رسانه ها راه یافته.این جوان به اصطلاح تفلسف کرده وبا درک منفی از شوخی های مثبت خلیل جوادی طنز نویس ایرانی تا بلا نهایت در حضیض گمراهی  فرو رفته .حال این جوان خواه قصدا ویا سهوا ویا بخاطر رسیدن به آنچه خودش میخواهد لغزش وگناه نوشتاری کرده است .من برای تمام مسلمانان وجوانان با درک ودانش توصیه میکنم که جواب نوشته همان قلم و نوشته است نه توپ وتفنگ چون جنگ نتیجه سقوط منطق است .این نوشته آنقدر قوی ومنطقی هم نیست که پاسخش را از روی منطق واستدلال وآموزه های دینی نداشته باشیم.ما اگر با فهم ومنطق ضعیف اسلام را پذیرفته ایم بهتر است نپذیریم مگر اسلام دین زور  وشمشیر است؟ هر گز نه اسلام دین رحمت؛ دین  دعوت به حق  بر بنیاد منطق واستدلال است لذا بجای تظاهرات و چلنج به جنگ وکشتار  به دعوت وعلم ومنطق روی بیاورید.
شخصیت سازی نا آگا هانه: در خصوص نکوهش نشر این مقاله همان تهدید هیئت مدیره توسط نهاد های مسئول  کافی بود. وقتیکه مدیر مسپول نشریه رسما پوزش خواست  باید برای مدتی نشریه تعطیل و یا با پرداخت جریمه نقدی تنبیه میشد.نه فتوا ومظاهره. من فکر میکنم مردم افغانستان و جوانان این سر زمین گاهی فرصت نیافتند تا فکر کنند  گوش شان بجای است ویا کسی برده .بسیار احساساتی وگاهی هم ریا کارانه وزمانی نا آگا هانه در خدمت دشمن قرار میگیرند.من باور دارم عده زیادی نه مقاله را خوانده اند ونه هم مفهومش را درک کرده اند ونه هم فکر کرده اند که چرا یک جوان افغان به چنین جرآت غیر اخلاقی دست یازیده است و هدفی آن ازین چند چرند ودشنام نسبت بخدا ورسول چه بوده است؟  اگر کسی را بخاطر عملش مفسد ویا گمراه تشخیص میدهید باید  کاری انجام دهید تا مغرضین ومفسدین به هدفی که دارند نرسند؛برای این کار فهمیدن هدف خیلی مهم است اما این قوم آتشین مزاج خون دادند وکشته بر جای گذاشتند تا نامی یک مفسد وجانی وابن الوقت در رسانه های داخلی وبین المللی باز تاب یابد وبه سادگی شهره ای آفاق شود.یکی از اهداف نویسنده مقاله افغانستان اکپرس هم  این است تا در افغانستان علیه ان تظاهرات شود واورا  در غیاب به  اعدام محکوم کنند وادامه نفس کشیدن در افغانستان برایش از طرف افراطیون نا ممکن شود بعد او میشود شخصیت معتدلُ؛ شخصیت حامی حقوق بشر ومورد پسند مدعیون دموکراسی وآزادی بیان وحقوق بشر و دو سال بعد جائزه نوبل وحقوق بشر را کماپی کند.آخر در افغانستان کس نیست که شراپط امروز را درک کند وآهداف نویسنده های تصادفی واتفاقی را که گاهی سرزده در مطبوعات آشکار میشود به مردم باز گو کنند.در یک کلیمه تمام کسانیکه تظاهرات کردند ویا عکس العمل شدید نشان دادند طور غیر مستقیم در خدمت نویسنده بودند تا اورا به هدفی که پیشبینی کرده بود برسانند.نویسنده همین عکس العمل وهمین تظاهرات نا آگانه را میخواست که توسط حامیان بی خبر ومفتیان جاهل اسلام بدست آورد.حال مقدمه را کوتاه میکنیم وخلاصه در فشانی نویسنده را اینجا نقل وطور فشرده پاسخ میدهیم.شاید پاسخ بنده کافی نباشد بهتر است همه دانشمندان ونویسندگان  به این چرندیات بی اساس بوسیله قلم که در عصر حاضر تا اقصا نقاط جهان راه می یابد پاسخ دهند اقلا آگاهش کنند چون این نوشته  دشنام گونه  گواهی است بر بی اطلاعی ان از سیره پیامبرص واجکام قرآن.
فشرده اهانت ها:

 • نویسنده مقاله افغانستان اکپرس: می گوید

 1. :* انکار خدایان دیگر نه تنها عبور از خط سرخ دیگر پذیری و به وجود آوردن یک فلسفه جهانی تبعیض بلکه حتی یک اندیشه غیر انسانی است.؟

 2.  داعش وطالبان بنا به دستور محمد پیغمبر اسلام.شیعان را مرتد گفته به قتل می رسانند؟"

 3. *نویسنده بر سکو يئ مناظره با خدا نشسته: دیوانه وار خدارا دیوانه میگوید ومی پرسد چرا بخاطر قتل مرتدین اسلام خوشحال میشوی؟ من دیگر باتو نیستم وترا در آسمان تنها میگذارم  تو اصلا  از اول با آدم ها خوب  نبودی به همین دلیل قوم هم جنس باز لوط را سنگباران کردی مگر هم جنس بازی چه گناهی است؟

  ۴- ادامه سوال: ای خدا٬ تو می گویی که هیچ اتفاقی بدون اراده تو رخ نخواهد داد. پس داعش وطالبان هر چه میکنند  چرا سکوت کرده ای ؟ واین سکوت نشانگر رضایت توست و ریشه همه این تند روی ها در قرآن آمده است. باگر قرآن سخن تو نیست پس چرا سکوت کرده ای؟
   

 • پیروایان هم ادیان دین دیگران را نمی پذیرند اگر تبعیض است همه دارند این جوان چرا به اسلام حمله کرده .کسیکه در اثبات عقیده انکار خدایان دیگر را عبور از خط سرخ هم پذیری میداند اصلا معنی عقیده را درک نکرده واینکه مجموعه های مختلف انسانی عقاید مختلف دارند. اگر همه انسانها عقیده یکدیگر را بپذیرند همه یک دین میداشتند مسئله همدیگر پذیری مطرح نمیشد  وهیچ اختلافی در عقا ید وجود نمیدانشت.اسلام بر وجود خدای واحد تاکید دارد وهمین وحدانیت مفهوم عقیده اسلامی است. آنهاپیکه به تعدد خدایان عقیده دارند طبعا اسلام را نمی پذیرند اینکه فلسفه تبعیض جهانی را مشروعیت می بخشند ویا خیر به قضاوت نویسنده ارتباط دارد ولی ما نمیگوئیم چون اسلام را نپذیرفتند انسان نیستند.  حالا مسیحی ها ویهود ها هم به یک خدا عقیده دارند نه خدایان متعدد البته اختلاف در پیامبران است.اما این اسلام است که بر خلاف  پیروان ادیان دیگر بدون تبعیض ایمان به همه کتب آسمانی وپیامبران را جزء عقیده مسلمانان قرار داده .برای اثبات این حقیقت تنها اول وآخر سوره بقره یعنی دومین سوره که در قرآن است را برای شما نقل میکنم.{والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآ خرة هم یوقنون أ ولئک علی هدی من ربهم…. آخر سوره بقره  (  آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملا ئکته وکتبه ورسوله لا نفرق بین آحد من رسوله) این آیات را ترجمه نمیکنم چون کسانیکه در مورد قرآن منفی بافی میکنند اقلا تر جمه ساده این آیات را می فهمند واگر نمیدانند برای شان مقاله نوشتن هم نمی زیبد.

۲-قتل کفار در قرآن: داعش وطالبان تشیع را بنام مرتد میکشد؟ یعنی چه. اصلا نویسنده که از اهل تشیع است بجای کفار تشیع نوشته  که گویان خودش در افغانستان مشکل مذهبی دارد وبه همین دلیل راه برای بر گشت ندارد .مگر  مردم نمیدانند در افغانستان ملیونها شیعه در حکومت وخارج از حکومت به زندگی عادی ادامه میدهند. خوب در مورد قتل کفار اگر اشاره کنیم در هیچ  یکی از آیات قرآن قتل انسان قطع نظر از عقیده بدون موجب ذکر نشده جا ئیکه قتل کفار توصیه شده  زمانی خاصی است که کفار مسلمانان را بجرم مسلمان بودن میکشند وخدا وند ج میفر ماید ای پیامبر٬ شما هم کفار؛ مشرکین ومنافقین را که تصمیم کشتن شمارا دارند بکشیدوهیچ رحم نکنید و اضافه روی را درین مسئله  ظلم وتجاوز است( فان ‌إعتدوا علیکم فأ عتدوا علیهم بمثل ما إعتدا علیکم…فقط عمل بالمثل انجام دهید وبیشتر از آن ظلم وتجاوز است.اما درین روز ها دشمنان مسلمانان نه تناسب را در نظر میگرند ونه هم عمل بالمثل را بلکه بیشتر از حد لازم از نیروی نظامی استفاده میکنند وقتل عامُ طفل وزن ومرد را یکسان زیرآبار ها میسازند . خوب نویسنده بر طالب وداعش تمرکز کرده چون مشکلش در افغانستان بوده.ننوشته که اسرائیل بجکم کدام دین اینقدر قتل وویرانی میکند.داعش هم تخمی است که امریکا وانگلیس در سوریه کشت کردند همان کسانی هستند که  تمام کشور های غربی در سوریه ایشان را تجهیز کردند پول وسلاح دادند وحال از کوره بدر رفتند وکنترول نمیشوند  تاوانش را باید اسلام بدهد.مثل اینکه طالبان در افغانستان.وشما سیره ورفتار پیامبر اسلالم را مطالعه کرده اید که فرموده در حالت جنگ با دشمن از کشتن زنان؛ اطفال وکهنسالان جدا اجتناب کنید.حال چه ربطی بین دهشت وحشت عصر حاضر ودساتیر ورفتار پیامبر اسلام دارد؟اسلام به منطق واستدلا هدایت فرموده اعتراف بخدای واحد ولا شریک هم بر بنیاد منطق است.خداوند ج میفر ماید اگر در دنیا دو خدا وجود میداشت نظام کائنات فرو می ریخت.چنانچه وجود شاهان وسلاطین زیاد در زمین باعث فساد وخونریزی وویرانی شده وهم میفر ماید : لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغیی ….هیچ اجبار واکراه در پذیرش دین نیست حالا با رشد علم وتکنا لوجی حق آنقدر روشن است که جزء کور ها وکر ها هیچ کسی منکر حق نیست و در آیه دیگر میفر ماید( لا ینهاکم الله عن الذین لم یقا تلوا کم فی الدین ولم یخرجوا کم من دیارکم ان تبروا هم وتقسطوا الهیم ان الله یحب المقسطین} خدا وند ج شمارا از تعامل با کسانی که بخاطر دین شمارا نمی کشند واز خانه های تان خارج نمیسازند منع نمیکند که با ایشان نیکی ومروت کنید.خداوند عدالت کاران را دوست دارد.
۳-حس شهرت طلبی انسان های خود خواه را وا میدارد تا در مسجد رسواپی کنند ونام شان بلند شود حال حس خود خواهی وشهرت طالی کار را بجای کشانیده نعوذ بالله خدا را دیوانه خطاب کنی .این جسارت ریشه در عمق مشکلات روحی وروانی دارد اگر چنین شخصی خدای را فرض کرده که دیوانه است پس خدای خودش هست نه خدا ی همه جهان ومخلوقات ….خوب فکر کنید این جوان کوشش کرده با دشنام وچرند مشکل روحی خودرا حل کند ونمیداند خدا یعنی چه؟این دیوانه را خدا میگوید یعنی عقلش همینقدر قد داده…سپس ادامه میدهد : ای خدا من ترا به آسمان تنها میگذارم توچرا قوم هم جنس باز لوط را سنگباران کردی  و تو اصلا دشمن  ادم های مثل ما هستی؟ خوب  این بیچاره را کسی در زمین جای نمیدهد ولی منویسد ای خدا من دیگر با تو نیستم وترا در آسمان تنها میکذارم.دین اسلام همین است که همجنس باز هارا مریض وغده ای سرطانی میداند ومایه عار در جامعه شما که ازین  دستور اسلام نا راض هستید بروید به دین دیگر نه اسلام به دنبال شما میاید ونه هم مسلمانها.اما حکومت های اسلامی در قلمرو خود قوانین خودرا اجرا مکینند وبه هم جنس بازی کشور های غربی کاری ندارد.شما هم اینجا آزاد هستید.البته بحکم فطرت وقانون خدا همجنس باز موجود کثیفی است که باید از دامن جامعه پاک شود.
۴-هیچ اتفاقی خارج از علم واراده خدا نیست.واعمال داعش وطالب  نتیجه پیام خدا در قرآن هم نیست.این بجای اینکه بگوید اعمال داعش دستور خدا نیست بخدا میگوید بگو که قرآن کتاب تو نیست. این آقا  اول قرآن را نمیداند . در عصر فعلی تنها طالب وداعش نیست که قتل وکشتار را براه انداخته اند.نه داعش توپ وتانک ساخته ونه هم طالب .این دو گروه فقط وساپل همین مدعیان حقوق بشر را بکار می برند. اگر هر جانی  وشرارت پیشه مرتکب جنایت شود خدا با لشکرش به سراغش نمیاید واین مهلت دادن به معنی رضائیت خدا هم نیست.خدا چون خداست عالم همه امور پیدا وپنهان است میداند مخلوقاتش چه میکنند  اما این علم واراده به معنی رضائیت نیست.خداوند ج  با ارسال پیامبران وکتب آسمانی راه خوب وبد را بما نشان داده وهم رفتن به جنت ودوزخ نتیجه اعمال اختیاری خود انسانها است کسی با اجبار نه گنهکار است ونه هم مستحق جائزه. این دنیا میدان امتحان و اجرای اعمال اختیاری است.اگر کسی به زور کار بد انجام دهد به جهنم نمی رود چنانچه اگر کسی بزور وادار به اجرای کار نیک شود مستحق پاداش و جنت نیست.اگر داعش وطالب ویاهر جنایت کاری عمل زشت انجام میدهد  معنی اش این نیست که خداوند ج راضی است.مثلا اگر شاگردی حین امتحان سوالی را غلط جواب میدهد معلم در حالیکه می بیند ومیداند که جواب شاگرد غلط است  به نا کامی اش راضی نیست ولی باز هم بحکم اقامه عدالت دستش را نمیگیرد که اینطور درست بنویس . عدالت ایجاب میکند هرکس پاداش چزای عمل خودرا بگیرد.