آرشیف

2016-7-24

ضیا باری بهاری

جهان اسلام به یک انقلاب بزرگ فرهنگی نیاز دارد
قبل  از آن که به ادامه این مطلب بپردازم، در گام نخست می خواهم عمل وحشیانه تروریستی و غیر انسانی دیروز را در شهر کابل شدیدأ تقبیح نموده و بدینوسیله مراتب همدردی و غمشریکی خویش را به این مناسبت با هموطنان داغدیده ام که جگر گوشه های شان را در این فاجعه بزرگ از دست داده اند، ابراز بدارم. در ثانی یک پیام کوچک به هموطنانم.

هموطنان عزیز، جوانان غیور و با شهامت! حرکت ها و همایش های مدنی خیابانی در کشور های براه انداخته می شوند که در آن کشور ها دولتمردانشان به مدنیت باوری داشته باشند و جوانانشان متحد باشند؛ متأسفانه افغانستان از شمار آن کشور های است که دولتمردانش به دمکراسی و جامعه مدنی هرگز باور ندارند و جوانانش با هم متحد نیستند، کشور ما از دمکراسی هنوز فرسنگ ها دور است، دولتمردان افغانستان در نقش بازیگران سریال های دنباله دار، بازیگران و نمایشگران دمکراسی قلابی در این کشور هستند که سناریو را دیگران برایشان تهیه می کنند، بنابرین در اینجا مثل گذشته یک بار دیگر به شما خاطر نشان می سازم، از شما عزیزانم التماس می کنم، پیش از آن که به خیابان ها رفته و جان های شیرین خویش را با خطر مواجه بسازید و عزیزان و وابستگان خویش را ماتمدار بسازید، نیاز است، نیاز مبرم است تا هرچه زودتر یک تشکل بزرگ فراقومی را در سراسر افغانستان عزیز ایجاد نمایبد، بدون ایجاد یک تشکل بزرگ فراقومی و فراهم سازی پیش زمینه های دمکراسی (بخصوص در زیر سایۀ ارواح خبیثه) در افغانستان براه اندازی هر نوع همایش و مظاهره در خیابان های کابل و دیگر شهر های این کشور معنی انتحار و خودکشی را دارد که دردمندانه دیروز شما همه شاهد چنین حادثۀ خونبار در کابل عزیز بودید.

حال می پردازم به اصل مطلب:

کودتا جمعه شب هفته گذشته توسط نیرو های ارتش در ترکیه، این که روی چه اهداف و از کدام جوانب سازماندهی شده بود خدا می داند و سازماندهندگان آن، اما آنچه که مسلم است شوربختانه چهره های آشکار و پنهانی هم در داخل این کشور و هم در بیرون از آن هستند که می خواهند ترکیه را نیز مانند سایر کشور های اسلامی جنگ زده در مسیر بی ثباتی قرار دهند.

دهشت افگنان بین المللی بخاطر تحکیم بخشیدن هر چه بیشتر پایه های قدرت مافیایی شان و دست یابی به منابع انرژی در جهان می خواهند در سراسر جهان زندگی عادی انسانها را هم از مسلمانان، عیسویان، یهودیان، بوداییان، هندویان و غیره را همه را دیندار و بی دین را به جهنم دنیوی تبدیل نمایند، آنها بخاطر پیاده نمودن اهداف شیطانی خویش دیریست که پروژه های کلان تاریک سازی کشورهای اسلامی مثل قارۀ افریقا را روی دست دارند تا در این کشور ها قیمت نفت و گاز حتی سنگ و چوب آنها را به میل خود تعین نمایند تا در بدل بهای خون مسلمان و غیر مسلمان همه منابع اقتصادی و مادی جهان را در قبضۀ خود داشته باشند.
با تأسف، در این سال های اخیر جهانیان شاهد مصیبت بارترین و وحشت بارترین نوع پروژه های تروریستی هستند که دهشت افگنان بین المللی و حامیان تروریسم بین المللی با امکانات کلان اقتصادی، تخنیکی و نظامی بیش از هر زمانی در یک محور بزرگ شرارت جمع آمده اند و خصمانه تلاش دارند که با براه اندازی جنگ های مذهبی میان مذاهب مختلف و ملت های گوناگون بویژه میان پیروان دو کتاب "مقدس" انجیل و قرآن مسلمانان و غیر مسلمانان را در برابر یک فاجعه بزرگ انسانی مانند «هولوکاست» قرار دهند و با استفاده ابزاری از نام اسلام و با براه اندازی حملات تروریستی و اعمال وحشیانه ضد بشری در سراسر جهان دین اسلام را بواسطه اعمال وحشیانۀ یک عده مسلمانهای جاهل نزد پیروان دیگر ادیان جهان بد نام نموده و یک میلیارد و سه صد هزار مسلمان را هم در کشورهای اسلامی و هم در بیرون از کشورهای اسلامی هرچه بیشتر مهاجر،  دربدر و خوار و ذلیل بسازند و به کمک بنیادگراهای افراطی اسلامی کشورهای اسلامی را بخصوص کشورهای اسلامیی پیشرفته و در حال رشد را بسوی جهالت و بربریت سوق نموده و از پیشرفت و تکامل باز دارند و بدینوسیله بخش بزرگی از جهان را مجددأ سر از نو بین خود تقسیم نمایند.
حوادث خونبار حد اقل نیم قرن اخیر در کشورهای اسلامی مانند افغانستان، عراق، لیبی، مصر، سوریه، سومالی، سودان نشان دهنده آن است که متأسفانه بعضی از کشورهای بزرگ در تبانی با شیوخ عرب خودشان در حقیقت حامیان اصلی تروریسم و محور صدور دهشت افگنی و شرارت در جهان هستند، به عقیدۀ من هیولای تروریسم سازمان یافته تنها از راه جنگ مهار نخواهد شد، بلکه بواسطه کار دوامدار آگاهی دهندۀ سیاسی ـ فرهنگی و برنامه های سازندۀ تربیتی در میان جوانان کشورهای اسلامی ریشه های زهرآگین ترور و وحشت را می توان آهسته آهسته خشکاند و از این طریق جلو گسترش تروریسم و بنیادگرایی افراطی را گرفت؛ چون هر قدر که به بهانه های مبارزه علیه تروریسم و بنیادگرایی از لولۀ تفنگ حرف زده اند به همان پیمانه تروریست ها و بنیادگرا های افراطی اسلامی را آگاهانه قوی ساخته اند و در سراسر جهان گسترش داده اند، بیشتر جنگ افزار های جدید تولید نموده اند و بدینوسیله به آتش ترور و وحشت بیشتر و بیشتر دامن زده اند، جوانان را در کشور های اسلامی معتاد به هیرویین، فرار از وطن و یا در فقر فرهنگی و جهالت قرار داده اند، تردیدی ندارم که بعضی از کمپنی های بزرگ تولید و فروش تجهیزات جنگی با فراعنه نفت، با مافیای هیرویین و همچنان با مدارس و تعلیمگاه های بزرگ طالب پروری و داعش سازی از امریکا شروع تا افریقا و خاورمیانه و ماورای دیورند دادوستد و روابط تنگاتنگ مالی، سیاسی و نظامی دارند.
پس اگر جلو تروریسم و بنیادگرایی افراطی توسط خود مسلمانان گرفته نشود آنروز دور نخواهد بود که دهشت افگنان بین المللی بواسطه گروه های تروریستی همه کشورهای اسلامی را بخصوص کشور های پیشرفته و در حال رشد اسلامی از قبیل ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، اندونیزیا، مالیزی، ایران، بنگله دیش و ترکمنستان را که از منابع بزرگ انرژی زیرزمینی و سرزمینی برخوردار اند مثل سوریه و عراق و لیبی ویران نموده و مردمان این کشور ها را برای همیش برده و غلام خود خواهند ساخت. امروز اگر افغانستان و سوریه و عراق در آتش جنگ های تحمیلی و تروریسم خودی و بیگانه می سوزند اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد دیری نخواهد گذشت که فردا نوبت ایران و ترکیه و پس فردا نوبت آسیای مرکزی و اندونیزیا نیز خواهد رسید، حوادث پی در پی ترکیه زنگ خطر است، زنگ خطر هم برای ترکیه و هم برای همه، هم برای مسلمانان و هم به غیر مسلمانان، شهزاده های عیاش عربستان سعودی و شیوخ و امرای اطراف خلیج فارس و همکاران بین المللی شان خوب بخاطر داشته باشند که  شعله های تموز و سوزان این جنگ ها به حرمسرای ها و داخل قصر های مرمرین آنها هم خواهد رسید.
بنابرین با این وضعیت نا بسامان و بد اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی مسلمانان، جهان اسلام قبل از همه به یک انقلاب بزرگ فرهنگی و به یک باز سازی بزرگ تربیتی و اخلاقی نیاز مبرم دارد، امروز از مسجد و منبر مسجد گرفته تا مکتب و مدرسه اسلامی، در مجموع فرهنگ و معارف اسلامی در وضعیت بسیار بد و نگونباری قرار دارند، همه به یک بازنگری و بازسازی نیاز دارند، باید است روحانیون و دانشمندان دین، البته آنهایی که در خصوص ارزش های دین اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی تحصیلات اکادیمیک و دانشگاهی دارند و از افکار متحجر و اعمال و کردار زشت طالبانی و داعشی به دور اند، سیاست مداران و فرهنگیان، همه آنهایی که به ارزش های دینی و فرهنگی اسلامی خود باوری دارند احساس مسؤلیت نموده در سراسر جهان همه دست یکی کنند تا بهر وسیلۀ که می شود قبل از همه جلو تبلغات و فعالیت های بنیادگراهای افراطی و ملأ های کم سواد و بی سواد را بگیرند، چون اکثرأهمین ملأ های بی سواد و کم سواد اند که دایم با تبلیغات زهر آگین شان بستر گرم سرباز گیری از میان جوانان را فراهم نموده و بوسیلۀ آنها زمینه های فعالیت های وحشیانۀ تروریستی و دهشت افگنی را در کشور های خود مساعد می سازند. چنانچه که دیده می شود متأسفانه در این سال های اخیر فرهنگ و سنت های اسلامی آگاهانه و غیر آگاهانه بواسطه همین نیمچه ملا ها و مسلمان نما های کم سواد از طریق رسانه های جمعی (بخصوص انترنیت و تلویزیون) به مسخره گرفته می شود، هر ملأ کم سواد و بی خبر از دین به تعبیر نادرست خود از دین بنام عالم و کارشناس دین، اسلام را نزد پیروان دیگر ادیان دین جهالت و خشونت معرفی می نمایند، بنابرین هنوز هم دیر نشده است لازم می دانم تا علمای با خرد دین هرچه زودتر یک خط درشت و یک مرز آهنین بین ارزش های اسلام واقعی از یک طرف و شریعت من درآوردی گروه های دهشت افگن تروریستی و حامیان بین المللی شان از جانب دیگر ایجاد نمایند در غیر آن اگر وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، تردیدی ندارم که قرن های دیگر مسلمانان همین قسم آواره و دربدر، غلام و برده در زیر سلطۀ حاکمیت ظالمانه ای دهشت افگنان بین المللی و تروریسم خودی و بیگانه در میان آتش و خون در سوگ عزیزان و دلبستگان خود در مرگ تدریجی بسر خواهند برد.

حرف آخر،
 دیگر از هیچ کس پوشیده نیست که تروریسم بیشترین قربانی را از جمع خود مسلمانان می گیرد و از جانب هم حامیان تروریسم بخاطر پیشبرد اهداف شوم و شیطانی شان از میان جوانان مسلمان بیشتر سربازگیری می کنند، بنابرین به نظر من در مبارزه علیه تروریسم و دهشت افگنی قبل از همه خود مسلمانان بخصوص جوانان باید نقش مؤثر و سازنده داشته باشند، جوانان کشور های مختلف باید اتحادیۀ جهانی جوانان علیه تروریسم را ایجاد کنند، این ابتکار را باید است جوانان کشور های اسلامی بدست بگیرند و از طریق فیسبوک اتحادیه جوانان را ایجاد نموده و آنرا فراملتی و فرا مذهبی بسازند، بدون اتحاد جوانان در سراسر جهان پیروزی بر تروریسم و دهشت افگنی محال است و نا ممکن.

نویسنده: ضیا باری بهاری
) 24.07.2016(