X

آرشیف

جنگ برسرِلحاف ملا نصرالدین است. !
دسامبر 31, 2014

afrotan

وباز هم من متهم میکنم !

 

قسمت نزدهم : 

همه ای از ما آنروز گفتیم و قبول کردیم که تجاؤز نظامی ائتلاف جهانی ضد تروریزم در افغانستان موقتأ از مشروعیت مشروط برخورداراست و باید آنرا به مانند جرعهء زهربه سر کرد و نوشیــد !! ، اما هیچگاه ندانیستیم که آثار و رسوبات این تجاؤز بدون اطمینان فکری و تضمین عملی قبلی درمورد جبهه های داخلی و پایگاه های درونی نه میتوانیست در حوزه فرآیند ملت سازی بویژه در قرن بیست ویکم عملی باشد . زیرا شبکه های وسیعی از مزدوران و سرسپردگان استعمارونظام جهانی سرمایه داری با پرورش افکارو اندیشه های معیوب مادی آب ذلال تمدن و فرهنگ معنوی مردم افغانستان را برای ماهی گرفتن از آن گل آلود وتنور تضاد ها را برای پختن نان بیگانه ها شعله ورتر میسازند . اما نباید فراموش کرد، دشمن اصلی ای که روح وروان مان را در اسارت گرفته همانا اهریمن غریزه اشباع ناپذیر شهرت ، و ثروت است که دردرون وجدان ما سنگر گرفته و قدم به قدم بسوی فتح آخرین قله های از معنویت حرکت میکنند . به هرحال مسأله این است که در جامعه و تاریخ بشری هیچ اثری مجرد از کل اجتماع وجود واقیعی ندارد ، جامعه شناسان و متخصصان علوم انسانی آنگاهی که حین مطالعه هریکی ازپدیده ها را انتخاب میکنند و مورد بررسی و تحقیق قرار میدهند مانند کسی عمل میکنند که عضوی را از اندام زنده کسی قطع کند وسپس به مطالعه ء آن بپردازد . واقیعت روشن وواضیح این است که هر مسأله و معادله اجتماعی تنها در متن آن جامعه و در حیثیت اجتماعی آن قابل مطالعه وبررسی است . این هم یک واقیعت دردناک و غیر قابل علاج روزگار ما است که اهریمن پلید تحجر و نفاق در درون رگهای مان نفوذ کرده و بیش از همه گلون شبه روشنفکران نسل ما را می فشارد ، پس بهتر است صادقانه و دلسوزانه ابتدأ به خود مان برگردیم و پیش ازهمه از خود بنالیم که به قول معروف « از ماست که برماست » گام به گام رفتن آن هم در مورد بدیهی ترین مسائلی که جزبا یک جراحی یکباره عمومی ، ریشه کن نه میشود و کاملأ طبیعی است که چنین نتائجی را به دنبال داشته باشد . اکنون بهتراست از آنچه که برمارفته است عبرت بگیریم نقطه ضعف های را که به سود فرصت طلبان ، ورشکستگان سیاسی ، به روز نان بخوران مافیائی ، فاشیستهای مترقی ، تمام میشود و ما بتوانیم با کمی تلاش و ریاضت اقتصادی با اندک سرعت بیشتر علاج کنیم به گردش روزگار و طول زمان احاله نکنیم .

 

پاکستان بالای عربستان طیاره ها و سلاح ثقیله میفروشند!! .

 

سیاست ما درباره سوریه روشن است !!

پاکستان بالای عربستان طیاره ها و سلاح ثقیله میفروشند!! .

برای اینکه بدانیم زمینه نفوذ شبکه های استخباراتی جهان و منطقه در کشورما تا کجاست توجه شما را به خبری ازبخش اردوی رادیو تلویزیون BBC معطوف میدارم که هارون الرشید خبرنگار آن تلویزیون طی گفتگو که با سرتاج عزیز مشاورامور خارجی و امنیتی نوازشریف صدراعظم پاکستان به نشرسانده است . سرتاج عزیز وزیر خارجه و مشاور امور امنیتی صدراعظم پاکستان به بخش اردوی رادیو BBC گفته است که پاکستان قصد دارد تا بر عربستان سعودی طیاره های جنگی و اسلحه سبک بفروشد . سرتاج عزیز در پاسخ به این سوال که آیا شما با تندروان سوریه همراه با عربستان سعودی کمک می کنید گفت : سیاست ما در باره سوریه و دیگران کاملأ روشن است ما گفته ایم که باید بحران سوریه توسط مردم آنکشورخاتمه یابد و مسأله فروش تجهیزات نظامی پاکستان به عربستان هیچگونه ارتباط با آن ندارد . البته باید گفت که برای عربستان هیچگونه مشکلی وجود ندارد تا در بدل پول اسلحه را از بازار آزاد خریداری کنند . آقای عزیز گفت ؛ من نه میدانم چرا باید معامله ما با عربستان سعودی شک و شبهات ایجادکند ؟ درحالیکه پاکستان بصورت شفاف با عربستان سعودی معامله فروش اسلحه را انجام میدهد . همچنان ما با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط دوستانه داریم و تلاش مان این است که در منطقه یک قدرت منطقوی اسلامی را ایجاد کنیم و روی همین منظور قرار است نوازشریف در ماه می و یا جون آئنده به جمهوری اسلامی ایران سفر کند . * اما جان مطلب اینجاست که آخیر این بزرگترین پروژه ای تجاری نظامی که بر تجارت سلاح های ثقیله و طیاره های جنگی استواراست به اساس کدام تجارت میان پاکستان و روسیه تولید کننده سلاح های سنگین به شمول طیاره های جنگی ساخت روسیه شوروی که ارتش کشور سوریه را نیز در امتداد تاریخ سیاسی و نظامی با تجهیزات و طیاره های ساخت اتحاد جماهیر شوروی سابق بر آن مجهز ساخته است به عربستان به فروش میرسانند ؟ ناظران سیاسی ، تحلیل گران نظامی و امنیتی و مطبوعات آزاد منطقه پاسخ این سوال را از همان آغاز حضور ائتلاف جهانی ضد تروریزم دریافته اند که این اسلحه صد ها فروند طیاره جنگی به شمول چرخ بالها و هلیکوپتر های نظامی ، صدها چین تانک ارتش افغانستان اند که طی نزدیک به سیزده سال تمام بنام DDR وبرنامه خلع سلاح از مردم افغانستان جمع آوری گردیده و اکنون همچون میراث بی صاحب میان ایالات متحده امریکا – عربستان و پاکستان تقسیم و ترکه میگردد ! سوال اینجاست که چرا ایالات متحده امریکا این هم سلاح و مهمات جنگی را به ارتش پاکستان واگذارمیکنند ؟

ادامه دارد

http://www.bbc.co.uk/urdu/multimedia/2014/04/140401_sartaj_interview_ha.shtml

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.