آرشیف

2017-7-6

عصمت الله راغب

جنرال دوستم در آزمون تاریخ

گزارش ها حاکی از آن است که پس از  نعیم لالی، همایون گلزار مشاور رییس جمهور، اخیراً معصوم استانکزی رییس امنیت ملی نیز به دستور رییس جمهور به ترکیه سفر کرده است تا با جنرال دوستم از نزدیک گفتگو کند. این گفتگوها که به منظور بیرون شدن جنرال دوستم از «مثلث انقره» گفته شده است، استانکزی به نماینده گی از شخص رییس جمهور از تفویض صلاحیت های معاونیت اول و برداشتن دوسیه اتهامات احمد ایشچی خبرداده است.
اکنون جنرال دوستم در وضعیت بسیار احساس و آزمون سختی قرار دارد، این طرف حفظ قدرت سمبولیک و نمادین در صدارت و آن طرف رهایی از اسارت و تصفیه کار با دسیسه سازان ناسپاس. جنرال دوستم باید آگاه باشد که گفتگوهای اخیر ارگ سازماندهی شده تر از گذشته جنبه ی فریب کاری و بدنام سازی را دارد تا حفظ امانت و صداقت …. مسلماً غنی و اطرافیان آن اگر واقعاً با واژه سپاس و شکران آشنا می بودند، واجب زنده گی شان بود تا مطابق به حدیث پیامبر که می فرماید:« کسانی که شکر بنده را به جا آورده نتواند، شکر خدا را هرگز بجا کرده نمی تواند» به سراغ جنرال دوستم می رفتند و از جنرال دوستم و هوادارانش با عالم از صداقت تشکر می کردند.غنی نه تنها اینکه از جنرال دوستم قدردانی نکرد، بلکه با بی رحم ترین روش جنرال دوستم را با اتهام به یک عمل غیر اخلاقی بدنام جهان ساخت.
حالا ارگ در پی چیست؟ ایتلاف جدید زیر نام "شورای عالی نجات افغانستان" که اخیراً با زعامت دوستم، نور و محقق صورت گرفت، اندام ارگ را به لرزه در آورده است، حالا ارگ در زمینه فروپاشی این ایتلاف از هیچ گونه تلاش دریغ نمی ورزد که با این همه سعی عمدتا چند هدف را دنبال می کند؛ اولاً در صدر برنامه های ارگ خردسازی جمعیت قرار دارد، غنی با تبانی حکمتیار از هر روزنه و از هر راه که ممکن باشد کوشش می کند تا جمعیت را بار دیگر در میدان تنها بگذارد و از این طریق اختلاف بین جمعیت و جنبش را بیشتر از پیش عمیق تر بسازد که اگر این بار ارگ با شکستن یک ضلح این مثلث موفق شد و جنرال دوستم را کنار کشید دیگر اعتماد و اتحاد میان تاجیک و ازبیک را برای همیشه منحط خواهند کرد و همینطور دیگر هیچ نوع سازش و اتحاد میان جمعیت و جنبش ملی با موجودیت جنرال دوستم امکان پذیر نخواهد بود. ارگ با ثمر رساندن این نقشه در حقیقت می تواند پروژه های کلانتر از وضعیت موجود در شمال را رهبری و هویت های ازبیک و تاجیک را توسط خودشان ذوب کند.
از سویی هم جنرال دوستم باید محتاط باشد که ارگ همسان احمد ایشچی بخاطر دسیسه سازی و بدنامی افراد زیاد را تربیه کرده است، اگر این بار دوستم با وعده های بی اساس غنی به فریبد و مثلث انقره را به شکست مواجه کند به یقین که هم خود و هم اضلاح این مثلث نو تشکیل را برای همیشه بدنام تاریخ خواهند ساخت.
از طرف دیگر ارگ ریاست جمهوری نه تنها اینکه با اعزام تیم های پی در پی در ترکیه بسنده نکرده، بلکه شخص خود غنی و پیمان کار سیاسی اش آقای حکمتیار نیز دست به کار اند تا از آخرین امکانات برای فروپاشی این مثلث کار کنند. زیرا یکی از برنامه های آوردن حکمتیار و ماموریت آن که از بین بردن جمعیت است اکنون ارگ و حکمتیار هردو به یک فرصت مناسب دست یافته اند.
از سویی هم گفته های وجود دارد که غنی در حاشیه سفرش در ترکمنستان نیز پیرامون قضیه جنرال دوستم با مقامات آن کشور گفتگو کرده است و اینسو تر حکمتیار طی تماسی تلیفونی پیوند باتور دوستم را با جنرال دوستم تبریک گفته و روی مسایل دیگر نیز صحبت کرده اند.
در همین حال تلاش های بی دریغ ارگ جمعیت و حزب وحدت را نیز مشکوک ساخته و تاجای اظهار نگرانی دارند، زیرا جنرال دوستم در قضایای افغانستان بار اولش نیست که چنین فریب می خورد، اما متفاوت تر اینکه اگر این بار جنرال دوستم در برابر غنی سرتعظیم فرود آورد بیشتر از خود بر هم پیمانان سیاسی اش ضربه زده است.

باحرمت
راغب
14 سرطان