آرشیف

2015-10-17

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جناب جنرال صاحب محی الدین غوری !

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

در شرایط کنونی ترفیع و تقرر شما در بست قوماندانی فرقه کندز یکی از نیاز های اشد کشور عزیز ما افغانستان بوده و این تقرر شایسته و ترفیع بوقت آن برتبه ی تورن جنرالی حق ونمایانگرزحمات شباروزی و تجربه سر شار شما در علوم نظامی می باشدکه اکنون دست اندر کاران وزارت محترم دفاع ملی عمیقأ در شرایط کنونی کشوربه آن توجه نموده است.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با افتخار تمام این مقام بزرگ نظامی وترفیع بجا را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض نموده، از بارگاه ایزد متعال موفقیت های سر شار شمارا استدعامیدارد، امید واریم بادرک حقانیت و با درنظر داشت لیاقت واهلیت که در تمام عرصه های سیاسی و نظامی از خود بجا گذاشته اید، بدرجات عالی و قله های بلند موفقیت ارتقا نمائید.